Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (XIII. dio)

Igra živaca na rubu građanskog rata, barikade kod Vukovara, JNA na Plitivcama. Naslovnica zagrebačkog “Vjesnika”, 3. travnja 1991. godine.

U “Dnevniku rada Organa bezbednosti 9. korpusa JNA” zabilježeni su podaci o oružanim formacijama i njihovim pokretima na području Like u drugoj polovini lipnja 1991. godine. Navedene podatke, posebice spomenute brojeve, treba uzeti s oprezom, no činjenica je da su te informacije zabilježene u službenim dokumentima JNA i da je na temelju njih vodstvo JNA donosilo odluke, kao što je i činjenica da je hrvatsko vodstvo poduzimalo tad moguće radnje u cilju sprečavanja očekivanog djelovanja snaga JNA u Lici i da je pokušavalo održati policijsku postaju na Plitvicama.

 

 

 

20.06. 1991. g. […]

14,44 OD 9. K […]

U 12,00 iz Gospića za Ljubovo krenulo 8 kamiona i 2 minibusa sa ljudstvom MUP-a. […]

18,00 “S-20”

-Javio neki čovek iz Plaškog (izvor COiJ) COiJ-u Knin, da je trenutno u Ogulinu stacionirano oko 400 pripadnika MUP-a.

-Također je 6 OT transportera MUP-a u Ogulinu, ali podatak nije potvrđen, odnosno nije utvrđeno gde se nalaze OT.

-20-tak vozila što teretnih, što kombibusa koji su išli prema Ogulinu, negde preko Gospića stigli su u Ljubovo. […]

 

  1. 06. 1991. (subota) […]

14,10 A. (SUP K)

-Dobili podatak od inspektora I klase Starčevića iz SJB Gračac, da se u rejonu cerovačkih pećina – grede spuštaju padobranci.

Podatak nam potvrdio k-ir SJB Gračac. Patrole SJB Gračac su uočile spuštanje padobranaca iz aviona koji je visoko leteo. Spušteno je oko 10 padobranaca u rejonu Velebita između predela Malovana i Prezida.

14,35 Dežurni OB KVPO – Podatak potvrdio i Dežurni odjel 5. VO

Rekao da je tačno da se spustilo 10 padobranaca u rejon Velebita, ali nisu rekli da li su to aktivnosti jedinica JNA.

Upozoren dežurni OB KVP da su SJB Gračac i Obrovac poduzele mjere za pretraživanje terena i da zahtevaju da im se kaže da li su to aktivne jedinice JNA. […]

Lošić iz CO Knin u 16,15

-Razgovarao sa jednim željezničarem sa ŽSt (željezničke stanice, op. a.) Malovan koji mu je potvrdio da je video spuštanje 10-ak padobranaca u reonu Đekića glavice. […]

 

  1. 06. 1991. godine […]

-Na području Like ovih dana specijalna j-ca SUP-a SAOK otela pripadnicima MUP-a RH top, koji je dovežen u OM “Golubić”. […]

 

  1. 06. 1991. g. […]

D. Orlović, načelnik SDB SUP-a SAOK u 12,05

-Raspolaže sa podacima da je PU Gospić blokirala sve izlaze i prilaze Gospiću isturanjem po 20-30 policajaca u reon raskrsnica oko Ličkog Osika, Ostrvica, Barleta i Bilaja. Prema informacijama SUP-a SAOK na raskrsnicama oko Gospića se nalazi oko 150-200 MUP-ovaca, dok se u reonu PS Lovinac nalazi 1 vod policajaca u kojem su pretežno Albanci i oko 30 policajaca u civilu koji su navodno namenjeni za intervenciju prema vojnom skladištu u Svetom Roku. […]

-Noćas je u s. Raduč, SO Gospić bila postavljena barikada koja je u jutarnjim časovima uklonjena i da sada ovu komunikaciju od s. Raduč do s. Štikada, SO Gračac, kontrolišu 2 VPB (vjerojatno vojno borbeno vozilo, op. a.) M-86. […]

D. Orlović, u 13,10 izvestio:

-Snage MUP-a blokirale su i Otočac kao i Gospić.

13,35

-Noćas je u blizini Lovinca uhapšen Rade Čubrilo, koga su odmah prebacili u okružni sud u Gospiću. (op. a.: Rade Čubrilo poznat je po protuhrvatskom djelovanju; spominje se kao “komandant TO u selu Medak” i komandant četničkog odreda Petar Mrkonjić prilikom njegova formiranja u selu Kosovu kraj Knina sredinom 1992.; bio je i povjerenik “Srpskog četničkog pokreta, popa Momčila Djujića, za RSK”; izvor: “Izvješće Organa bezbednosti Glavnog štaba SVK o Radi Čubrilu, vođi puča protiv vojnog vodstva RSK”, napisano 22. rujna 1993. u Kninu.)

14,55 (…)

-Patrole MUP-a u jutarnjim satima blokirale Otočac i Gospić na način da vrše totalnu kontrolu saobraćaja uz obavezno pretresanje lica, stvari i auta. Njihov položaj je takav da veoma lako mogu zatvoriti izlaze jedinicama JNA da prođu na intervenciju. […]

 

  1. 06. 1991. g.

-“Odra u 17,40 izvestio: […]

-SUP Knin raspolaže podatkom da je na Plitvice u toku 26. 06. ubačen specijalni vod MUP-a (30 policajaca) kojima komanduje Damir Šimunović (vjerojatno Šimunić, op. a.) koji je bio k-dir voda i u napadu na Plitvice. Ovim pojačanjem PS Plitvice ima 200 policajaca. (…)

-Radi blokiranja snaga na Ljubovu meštani Svračkova sela, SO T. Korenica, su u toku noći 26./27. 06. miniranjem oštetili komunikaciju. Zarušena je i komunikacija Zadar – Mali Alan – Sveti Rok, radi blokiranja snaga MUP-a u Lovincu.

-U reonu Otočca i Sinca nalazi se oko 900 pripadnika MUP-a među kojima i 200 Albanaca, koji su posebno izdvojeni i smešteni u krug nedovršene bolnice u Sincu. […]

-U Titovoj Korenici iza zgrade SO u osnovnoj školi nalazi se veliki broj pripadnika SUP-a SAOK. […]

 

  1. 06. 1991. g. (subota) […]

SUP Knin u 01,20

-U 22,30 došlo do sukoba između snaga MUP-a i SUP-a u s. Vrebac SO Gospić. Pri tome je poginuo 1 pripadnik SUP-a a jedan teško ranjen, dok su 2 pripadnika MUP-a poginula a nekoliko je teško ranjenih (uvid u bazu podataka smrtno stradalih u Domovinskom ratu HMDCDR-a pokazuje da su 28. lipnja 1991. u Vrepcu poginula dva pripadnika srpskih snaga, a da među pripadnicima MUP-a RH na tom području tog dana nije bilo smrtno stradalih, op. a.). […]

 

  1. 06. 1991. g. (nedelja) […]

-“Odra” Izviđanjem aktivnosti MUP-a u rejonu SO Otočac, i preko drugih izvora saznanja SUP Knin došao do podatka da je oko 12,00 časova dana 30. 06. 1991. u PSt Otočac oko 600 policajaca zaduženo sa tromblonima. Nakon zaduženja otišli su van grada u nekoliko pravaca. SUP provjerava dalje kretanje. Cjene da će ove snage biti angažovane na blokadi vojnih objekata i pokreta OMJ JNA. […]

SUP Knin u 22,45 izvestio:

II Oko 21,00 prema saznanjima SUP-a SAOK izvršena je totalna blokada Otočca. Na svim izlaznim putevima postavljene su grupe 8-10 tromblonista, a u reon Vratnika je dislocirano oko 115 pripadnika MUP-a. Procena je da se na Vratniku blokira jedinica Riječkog korpusa koje bi bile upućene u slučaju napada na SAOK. […]

 Ante NAZOR