Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (X. dio)

Reakcije na oružani sukob između hrvatske policije i srpskih ekstremista u Nacionalnom parku Plitvička jezera 31. ožujka 1991. bile su glavna tema u “Dnevniku rada Organa bezbednosti 9. korpusa JNA“ tijekom travnja i svibnja 1991. godine. Navedeni materijal pokazuje da vodstvo Srba iz Knina nije odustalo od pokušaja da NP Plitvička jezera stavi pod svoj nadzor, te da je “marš mira“, kojim se namjeravao ostvariti taj cilj, odgođen s 27. travnja na 2. svibnja 1991., a izvješće Komande 5. VO pokazuje da je tog dana održan. Primjetne su i dezinformacije o broju naoružanih pripadnika MUP-a i članova HDZ-a.

  1. 04. 1991. g. […]

-09,50 – 500 m prije skretanja za Gračac, milicijska patrola, dva milicionera, dugo oružje i sa njima jedan željezničar. […]

-Povodom blokade željezničkog saobraćaja SO Knin i SUP Krajina dali su sledeće saopštenje: „Blokada želj. saobraćaja usledila je kao odgovor na brutalna hapšenja srpskih građana na Plitvicama. Kako su sada nađeni drugi načini borbe za oslobađanje nevino uhapšenih i budući da je advokatska komora Srbije preuzela odbranu Srba koji čame u hrvatskom zatvoru, prestali su svi razlozi za blokadu željeznice. U isto vreme podsećamo da je osnovano javno poduzeće „krajiških željeznica“ i u interesu je srpskog naroda da vozovi saobraćaju i donesu profit koji će svakako umanjiti efekte sadašnje krize. Ukoliko se ukaže potreba za novom blokadom pruge, to ćemo lako uraditi bez ikakvih miniranja koja vrše neprijatelji srpskog naroda. Mole se svi građani Krajine, čija se sela nalaze u blizini pruge da dobro otvore oči i da o sumnjivim licima obaveste SUP Krajine. Naša milicija će preduzeti sve mere protiv eventualnih počinioca KD (kaznenog djela, op. ur.) miniranja pruga“. […]

 

  1. 04. 1991. godine […]

Vijesti radio – Knina u 14,30: […]

2.- „Marš mira“ od T. Korenice do Plitvica, koji je bio zakazan za 27. 04. odlaže se za 02. maj 1991. g., zbog problema pripreme za doček svih učesnika.

3.- Prilikom ispraćaja putničkog voza sa željezničke stanice Medak u 21,16 h 24. 04. ispaljena su 4 hica na službeno osoblje koje je ispraćalo voz. Do incidenta je došlo kada je putnički voz na relaciji Gračac – Ogulin napuštao stanicu Medak. Na lice mesta ubrzo su došli organi JNA. […]

 

Izvješće Komande 5. vojne oblasti JNA podređenim postrojbama od 3. svibnja 1991. pokazuje da je “marš mira“ Srpske demokratske stranke održan na Plitvičkim jezerima 2. svibnja 1991. te da je spriječen pokušaj ekstremnih i uglavnom alkoholiziranih Srba da izazovu sukob s pripadnicima MUP-a RH.

[…] Kao što je najavljeno Srpska demokratska stranka tzv. „Krajine“ nije odustala od planiranog „marša mira“ 02. 05. 1991. godine na području Plitvičkih jezera, te je najavljeni miting ipak održala oko 13,00 časova, ali u rejonu Jezerce – Prijeboj uz prisustvo oko 2.000 ljudi. Posle završenog mitinga grupa najekstremnijih provokatora krenula je prema Plitvicama. I pored svih upozorenja od strane JNA, kao i blokiranjem određenih komunikacija dio ekstremnih učesnika mitinga veoma drskog i militantskog ponašanja (većina u alkoholiziranom stanju), probila se van komunikacija kroz šumu zaobilazno prema domu 6. Ličke divizije. Upornim angažovanjem naših jedinica (vojne policije) izbjegnut je sukob i spriječen dalji pokret ka Plitvicama (HR-HMDCDR, 116., kut. 21).

 

  1. 05. 1991. godine […]

-Dnevnik Radio Knina u 16,00 časova […]

9.- Juče je u Srbu, na sam Dan pobjede, osnovan Prvi ženski dobrovoljački odred Krajine. Inicijatori za osnivanje ovog ženskog dobrovoljačkog odreda su zaposlene radnice u trikotaži „Ličanka“. Prvog dana počela je obuka na pružanju prve pomoći, a informirani smo da se za ovaj odred javlja ogroman interes. […]

 

  1. 05. 1991. godine […]

-„Odra“ izvestio u 20,00

-U PU Gospić ima 2000 naoružanih pripadnika MUP-a i 5000 naoružanih članova HDZ. Ovo im rekao uhapšeni pripadnik MUP-a. […]

 

  1. 05. 1991. godine […]

-„S-20“ u 23,05 javio:

-U Gračacu je poginuo rezervni milicioner Dukić Jovan, koji je ušao u kafanu da razdvoji dva lica srpske nacionalnosti koji su se potukli. Jedan od njih ispalio je metak u milicionera. […]

 

  1. 05. 1991. god. (nedelja) […]

-Predstavnici SSUP-a su u Kninu ostvarili kontakte sa M. Martićem. Razmatrali su mogućnost neposrednog kontakta predstavnika MUP-a i SUP-a. Martić je prihvatio neposredne kontakte zahtevajući da se lično sastane sa Josipom Boljkovcem (ministar unutarnjih poslova RH, op. ur.), što nisu prihvatili savezni inspektori. Na kraju je dogovoreno da se kontakti održe u Kninu u prostorijama Doma JNA dana 27. 05. 91. g. u 17,00 časova. Uz savjet SUP-a da se do tada pusti na slobodu Lalić Veljko iz s. Gorice koji je u pritvoru u Šibeniku. […]

4.- Martić je protestvovao i zbog pokreta snaga MUP-a, obzirom da mu je od SSUP-a rečeno da se svi pokreti zabranjuju. Naveo je da su u toku 26. 05. 91. u Lovinac stigla 4 landrovera i 2 minibusa pripadnika HATS-a (hrvatskih antiterorističkih snaga, op. ur.). Pitao je zbog čega je JNA to dozvolila.

5.- Martić je predočio predstavnicima SSUP-a da na području SO Gračac borave bez njegove saglasnosti pripadnici MUP-a u sastavu delegacije SSUP-a. Istakao je da će im zabraniti dalje kontakte sa organima SUP-a na području SAOK ukoliko ne budu unapred najavljeni u dogovoru sa njime, sa čime su se predstavnici SSUP-a saglasili.

-Martiću je odgovoreno da se JNA ne smatra odgovornom za primedbe koje je izneo. Rečeno mu je da VPO u zoni svoje odgovornosti ograničava pokrete snaga MUP-a, a da je PS Lovinac u zoni odgovornosti 5. VO. […]

Ante Nazor