Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (IX. dio)

Reakcije na oružani sukob između hrvatske policije i srpskih ekstremista u Nacionalnom parku Plitvice 31. ožujka 1991. bile su glavna tema u Dnevniku rada Organa bezbednosti 9. korpusa JNA i nakon 1. travnja. Navedeni materijal pokazuje da vodstvo Srba iz Knina nije odustalo od pokušaja da NP Plitvička jezera stavi pod svoj nadzor, da je hrvatska policija aktivno djelovala na tom području, te da su sredinom travnja 1991. počele pripreme srpskog vodstva za “marš mira”, kojim je planiralo staviti NP Plitvička jezera pod svoj nadzor jer dotad za to nije uspjelo dobiti otvorenu podršku JNA.

 

Beogradska “Politika” je dan nakon Krvavog Uskrsa na Plitvicama na naslovnici objavila tekst o događaju: Oružani sukob na Plitvicama – Dva mrtva, trinaestoro ranjenih. (“Politika”, 1. 4. 1991.)

 

15.04. 1991. godine – ponedjeljak […]

“Partner” […]

-SUP Krajine čeka da se Armija povuče sa Plitvica i onda će ići ponovo na Plitvice da riješi PS – odnosno da je zauzmu. Ovo je izvor saznao iz razgovora sa rezervnim milicionerima koji su pušteni kućama, a rodom su iz Plavna. […]

“S-20” u 14,00

-1. U razgovoru sa Cvetković Ljubišom (novinar II programa radio – Beograd) saznao da se vrše pripreme u SUP-u SAOK za ponovni napad na Plitvička jezera. Grupa od 5 rezervnih milicionera iz tzv. SUP-a Knin je poslata u nasilno izviđanje s ciljem da se izvidi lociranje snaga i reakcija pripadnika MUP-a i JNA. Napad će legendirati branjenjem srpskog naroda, željom da se vrate na svoja ognjišta. Napad će biti izveden do kraja mjeseca. […]

20,25 M. Martić

-Tražio načelnika ili mene. Rekao telefonom: Danas je u Lovinac došlo 40 redarstvenika tako da ih sad u Lovincu ima preko 70. Rašeta na to ne reaguje, a zna hapsiti moje milicionere. Danas oko 14,30 napadnuta je moja redovna patrola milicije iz SJS Gračac u s. Raduču. Napali su ih redarstvenici, a Rašeta ne reaguje. Danas sam uložio javni protest na ponašanje Rašete jebo mu ja mater. On napada na ljude sa petokrakom, pa zar ćemo se mi međusobno napadati. Tražiću i od Babića da kao i ja uputi protest i traži kaznu za Rašetu od SSNO-a. Daj molim te upoznaj Rašetu i onog Štimca, pa da vidim šta će uraditi“. […]

  1. 04. 1991. g. (utorak) […]

12,00 admiral Erceg Josip nazvao telefonom puk. Džepinu Đuru i naredio da se M. Martiću prenese sledeće:

Martiću JNA je preuzela obavezu da obezbedi red i mir dok traju pregovori. Vrhovništvo Hrvatske je to prihvatilo i obećalo da neće ništa poduzimati. Nesmete to ni vi da činite. Nesmete da šaljete patrole prema Plitvicama i Gračacu. Ukoliko to budete činili moraćemo silom da vas od toga odvratimo. Radimo i u vašem interesu mirnog razrešenja nastalih političkih problema i nemojte da nas ometate i da nam pravite probleme. […]

 -Danas je održana sednica SO Gračac na kojoj je podržana odluka o prisajedinjenju SAO Krajine skupštini Srbije i izabrali 7 poslanika za skupštinu SAO K … […]

-U toku 16. i 17. 04. 1991. biće organizirano potpisivanje peticije u Titovoj Korenici, Gračacu, Kninu, D. Lapcu i Obrovcu za aboliciju uhapšenih Titovokoreničana, također je organizirano potpisivanje peticije za puštanje radnika JP Plitvice, Linograf i Transport iz Titove Korenice (…) – peticija je upućena predsedniku RH, Franji Tuđmanu. (Njih 16 se nalazi u istražnom zatvoru Okružnog suda u Zagrebu) […]

17. 04. 1991. godine […]

15,15 ODRA

-Rezervni redarstvenici iz Gospića nalaze se na nekoj vojnoj vježbi izvan Gospića. […]

Radić Milorad k.Ikl. […]

-R. M. iz T. Korenice radi za MUP. Tajno se sastaje sa nekim nepoznatim licima. Martić i Zelembaba Milenko došli u T. Korenicu i našli kod njega u kancelariji 2 MUP-ovca. Prijeti mu se likvidacijom. […]

 

  1. 04. 1991. godine […]

14,30 Radio Knin […]

-U toku noći u samački hotel u Ličkom Osiku upali su pripadnici MUP-a iz PU Gospić. Pored toga izvršili su i pretres nekoliko kuća u Osiku među kojima su i kuće istaknutih aktivista SDS-a. MO SDS-a u L. Osiku ocenio je ovaj postupak kao vandalizam i traže da se u Osiku formira odelj. milicije SAOK. […]

-SDS SAO Krajine uputio je danas otvoreni poziv srpskom narodu sledećeg sadržaja: Nakon brutalnog upada snaga MUP-a na području Plitvica za srpski narod T. Korenice i Krajine nastalo je nepodnošljivo stanje. Veliki broj Srba sa Plitvica izbegao je u druge krajeve zemlje, još se nije vratio na svoja ognjišta i radna mesta. Odluka predsedništva Jugoslavije nije ispoštovana i na Plitvicama se i pored prisustva jedinica JNA i dalje nalazi hrvatsko redarstvo, a rad u nacionalnom parku je onemogućen. SDS Krajine poziva srpski narod da maršem mira od Korenice do Plitvica omogući povratak prognanim Srbima na svoja ognjišta. Marš za oslobođenje Plitvica organizira se iz Korenice u subotu 27. 04. 1991. g. u 12,00 časova. […]

  1. 04. 1991. g. (utorak) […]

Dnevnik srpskog radio Knina u 16,00 sati

SDS Krajine uputila je proglas vaskolikom srpskom narodu, u kojem se poziva na marš mira od Titove Korenice do Plitvica, koji će početi u T.K. dana 27. 04. 1991. g. u 12,00 časova. Maršem mira se od Predsjedništva SFRJ, SSNO-a, SSUP-a, SDK Jugoslavije, NBJ i ostalih nadležnih institucija traži:

  1. Oslobađanje svih građana Krajine odvedenih sa Plitvica 31. 03. 1991. g.
  2. Povlačenje snaga MUP-a RH sa Plitvica i svih teritorija SAOK.
  3. Omogućavanje SJB Korenice i organima vlasti SO T. Korenica da vrše svoje zakonske obaveze na cijeloj svojoj teritoriji.
  4. Omogućavanje rada javnom poduzeću Plitvice na cijelom području, deblokada žiro-računa Plitvica, kao i čitavog SDK Korenica i Karlovačke banke – Korenica.
  5. Omogućavanje povratka svih iseljenih stanovnika opštine. […]

Ante NAZOR