Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (VIII. dio)

Reakcije na oružani sukob između hrvatske policije i srpskih ekstremista u Nacionalnom parku Plitvice 31. ožujka 1991. bile su glavna tema u ”Dnevniku rada Organa bezbednosti 9. korpusa JNA“ i nakon 1. travnja. Navedeni materijal govori o jednom incidentu u odnosima između JNA i odmetnutog SUP-a u Kninu te o pokušaju srpskih ekstremista da opravdaju postupak maltretiranja hrvatskog novinara Mladena Kušeca.

2.04. 1991. g. (utorak) […]

-Dnevnik Radio-Knina u 16,00 […]

7.-Noćas je bilo okupljanje građana ispred zgrade SO Gračac. Građani su tražili oružje, a razišli su se nakon obraćanja čelnika SO. Danas oko podne, na ulicama Gračaca pojavila su se i 2 OT vojna ispred kojih je išla kampanjola. Nakon kraćeg zadržavanja ispred zgrade SJS otišli su u nepoznatom pravcu.

Sinoć započeta mobilizacija snaga TO i dobrovoljačkih odreda jutros je obustavljena. […]

4.04. 1991. godine (četvrtak) […]

Dnevnik „Srpskog radio Knina“ u 16,00 časova

U SUP-u Knin održana je konferencija za štampu, na kojoj je na pitanje novinara odgovarao Martić Mile. Na konferenciji je Martić pokazao novinarima zapljenjenu opremu novinara Radio-Zagreba Mladena Kušeca, koja je korištena u vrijeme napada na Plitvice. Pokazana su 2 magnetofona i 2 radio-stanice, za koje u SUP-u Knin tvrde da ih je Kušec koristio za uspostavljanje veze sa MUP-om i specijalnom jedinicom na Grabovcu (koja je izvršila napad na Plitvice), gdje je štab napada na Plitvice, te je na taj način omogućio direktan prenos o događajima na Plitvicama.

Na Radio-Kninu su pušteni snimci sa kaseta koje je snimio Kušec, sa kojih se čuje da je održavao vezu sa pripadnicima MUP-a, što cijene indikativnim obzirom da je imao radni nalog za snimanje emisije RZ (Radio Zagreb) „Sport i razonoda“. […]

Potpukovnik Đukić:

Milicionar Vojvodić Nikola, iz SJS Srb, mu je javio da ima podatak da je iz Zagreba oko 14,10 č krenula veća kolona vozila ČP (Čapljinske) registracije, kojima se prevoze pripadnici MUP-a. Očekuje se napad na Gračac ili Srb, a vjerovatan je njihov dolazak sa „bosanske strane“ (Bihać – D. Lapac). Ova vozila imaju mogućnost zamjene registarskih tablica. […]

5.04. 1991. godine […]

„ODRA“ u 15,15 izvještava da je iz Gospića krenula kolona snaga MUP-a jačine 2000. Idu prema Gračacu. […]

6.04. 1991. g. (subota) […]

-Preksinoć (04. 04.) oko 23,00 u COiJ bio Simo Dubajić sa dva naoružana pratioca.

-Danas je sa kolima i dva pratioca otišao prema Gračacu (OB iz Bihaća javio oko 10,00 č). Sumnjamo da je napad na Lovinac bio u režiji MUP-a (80%). Noćas se planira napad na Plitvice. (Obavešten UB SSNO) […]

14,30 č. Radio Knin – vijesti: […]

-Iz Gračaca je pristigla vest da je jedan broj stanovnika iselio svoje porodice u obližnja sela. Pred zgradom SO Gračac sinoć, 05. 04. o. g. okupio se jedan broj građana tražeći oružje i formiranje dobrovoljačkih odreda. […]

 10.04. 1991. godine […]

Gračac: p.puk. Petruševski (Josif Petrinski), k-dant jedinice u gradu, postoji militantno jezgro, okupljeno oko Dušana Vještice, predsjednika IV (Izvršnog veća) SO (Skupštine opštine). Dosada nitko iz SO Gračac zbog toga nije posjetio jedinicu p.puk. Petruševskog. Pripadnici SUP-a redovno dnevno obilaze ovu jedinicu i odnosi sa njima kao i mještanima su konkretni. Pripadnici MUP-a u s. Lovinac ističu da im odgovara prisustvo jedinice JNA u Gračacu, obzirom da se nalaze u okruženju, zbog čega su sigurniji. Pripadnici hrvatske nacionalnosti u Gračacu imaju odbojan stav prema prisustvu jedinice JNA. […]

14.04. 1991. god. (nedelja) […]

01,52 – Zelembaba Milenko, N SUPK

-Iz dva izvora dobili podatak (izvor iz Gračaca i izvor iz T. Korenice), da je odeljenje SUP-a koje je locirano u Udbini, krenulo za Knin. Navodno su kod Gračaca zaustavljeni od strane pripadnika JNA, da je došlo do sukoba i da su nakon toga milicajci odvedeni u nepoznatom pravcu.

-Tražili proveru.

-Proverom preko dežurnog OB KVPO nismo došli do potvrde ovih podataka (02,10). […]

02,40 – Jovo Rašuo – dežurni SUP Knin

-Citiram njegove reči:

-„U Udbini u našem odeljenju došao je neki potpukovnik Dušan Smiljanić i rekao im da tu nemaju šta tražiti već da se povuku. To odeljenje broji oko 10 ljudi i to pola iz Knina, a pola iz T. Korenice. Ovi iz Korenice su se odmah povukli, a ovi naši iz Knina nisu, bili su revoltirani, valjda su pravili neke pizdarije. To je javljeno vojnoj jedinici u Gračacu koja ih je sačekala sa 2 TAB-a i odvela ih u nepoznatom pravcu“.

-Na pitanje dežurnog OB 9. K „gde je krenula ta grupa i da li su pucali i provocirali jedinice JNA“, Rašuo je odgovorio: „Ma izgleda da su isprovocirali vojsku, treba da ih vojska dobro istuče i da ih pusti. Samo da ih ne preda MUP-u. Šta misliš da li su predani MUP-u?“

03,20 – dežurni SUP-a […]

-Jovo kaže: „Samo da ih ne predate ustašama, a slobodno ih izudarajte, kad pijane budale provociraju“.

-Rekao sam Jovi, da prvo nije tačno da su bili u Udbini, jer su oko 22,00 sata bili u s. Vrela, da je „moj šef“ razgovarao sa nekim iz SUP-a i tražio da budu povučeni jer su mogli izazvati neki eksces, ali da nisu bili povučeni – a on je pitao s kim je tvoj šef razgovarao“.

08,10 – OD – puk. Milić Orović

-Dobili podatak od OD KVPO da je grupa milicionera SUP-a bila uhapšena, odnosno privedena generalu Rašeti, jer su pošli da uhapse nekog pripadnika MUP-a. Nakon obavljenog razgovora pušteni su da se vrate prema Udbini. (Ovo je javljeno u 05,45) […]

Ante Nazor