Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (XXII. dio)

O stanju na području Like, posebice Nacionalnog parka Plitvička jezera, nakon sukoba na Uskrs, 31. ožujka 1991., govore izvješća Izdvojenog komandnog mjesta 5. vojne oblasti JNA iz Plitvica. Primjerice, 25. svibnja objavljeno je izvješće o sigurnosnoj situaciji i radu vojnih postrojbi na Plitvicama i na području Like u prethodnih 15 dana, od 10. svibnja 1991. godine. U izvješću se, među ostalim, navodi da su u MUP-u RH ”vrlo uporni kada treba rešiti neko pitanje koje je u njihovom interesu“, no da se ”u širem rejonu Ljubovo ne pridržavaju utvrđenog režima kretanja i vrše kontrolu saobraćaja i pretres vozila i putnika“, te da je ”prividno uspostavljeni mir zadnjih dana narušen brojnim noćnim pucnjevima, podmetanjem eksploziva i u blizini vojne zgrade u Gospiću“.

U dijelu izvješća u kojem se govori o stanju sigurnosti, navodi se da su ”pored širenja glasina i dezinformacija registrovani slučajevi: pretnji i ucena (3), uznemiravanje otvaranjem vatre (6), presretanja i kidnapovanja civilnih m/v (2), hapšenja i razoružavanja službenih organa MUP-a, SUP-a (3), podmetanja eksplozivnih naprava kod objekata (5), ranjavanja (2), pokušaja ubistva (1) i ubistvo (1)“, te da su od navedenih slučajeva razriješeni: ”kidnapovanje m/v (1), hapšenje organa SUP-a (3), ubistvo (1), a ostali slučajevi nisu razjašnjeni“. Kao krizna žarišta u zoni odgovornosti zapovjedne grupe navode se: ”Vrhovine, policijske stanice na Ljubovu i selu Lovinac, na Plitvicama, u rejonu Medak, Lovinac i Plaški, Gračac i Titova Korenica“. Također se navodi da ”nasuprot aktivnostima MUP-a, ”SUP Krajine“ iz Knina vrši izrazit pritisak na SUP Titova Korenica radi uspostavljanja novih milicijskih stanica u Plaškom, Ličkom Petrovom Selu, Vrhovinama i Medaku, u kom cilju je u Plaškom bila izvršena mobilizacija rezervnog sastava milicije iz redova pripadnika SDS-a, uz zahtjev za istupanje ove policijske stanice iz sastava policijske stanice Ogulin“. Primijećeno je i da je ”na prostoru ‘SAO Krajine’ u toku formiranje dobrovoljačkih odreda stanovništva srpske nacionalnosti, u kojima se u pojedinim sredinama manifestuju pročetničke tendencije“, te da se ”zbog pogoršanog stanja na teritoriji, a posebno zbog neefikasnosti organa policije u otkrivanju počinioca krivičnih dela, stanovništvo oseća nesigurnim i traži pojačano patroliranje jedinica JNA posebno noću“.

U izvješću se zaključuje da bi se, ”prema raspoloživim podacima u narednom periodu stanje moglo pogoršati, a jedinice JNA na ovom prostoru bi mogle biti izložene terorističkim napadima hrvatskih ekstremista, jer prema njihovoj oceni ona je jedina snaga koja sprečava legalne organe da uspostave suverenitet i po cenu oružanog slamanja otpora u svim opštinama ‘SAO Krajine’“.

U izvješću se govori i o redovitim zamjenama vojnika i zapovjednog kadra u postrojbama JNA koje su tada bile na području Like, što je bio problem, s obzirom na to da je ”većina jedinica na ovom zadatku neprekidno od 31. 3. ove godine, kao i da je veći deo vojnika koji su došli u zamenu martovska generacija 1991. godine“, te s obzirom na to da je ”za 72 vojnika produženo služenje vojnog roka“, a da je ”ukupno 8 vojnika isluženika pokazalo nezadovoljstvo i neprimereno reagovanje“: 

”Naše jedinice na prostoru Like sposobne su da održe prohodne komunikacije, da razdvoje sukobe u zahvatu istih, ali su mogućnosti van komunikacija nedovoljne. Umesto vojnika isluženika majske partije došli su vojnici iz martovske partije vojnika. Brojno stanje jedinica je ostalo nepromenjeno. U jedinicama na ovom prostoru imamo trenutno 12 vojnika snajperista, od toga samo 3 koji su izvršili gađanje iz snajperske puške.

Zamena vojnika i starešina vrši se redovno u sledećim jedinicama:

  • četa veze/367. pv (svakih 10 dana) kompletan vojnički i starešinski sastav.
  • slab PVO 20/3 mm (svakih 10 dana kompletan starešinski i 1/3 vojničkog sastava).
  • ič/13. pmtbr svakih 7 dana kompletan starešinski i 1/3 vojničkog sastava.
  • u okb/329. okbr zamena se vrši svakih 30 dana i to samo dela starešina. Većina (2/3) starešina je na terenu od 31. 03.
  • bb (-1)/6. bbr nije smenjivan od 01. 04. kako starešine tako i vojnički sastav, a 1. bč je od 28. 02. u garnizonu Otočac.
  • čVP/13. K je na terenu od 31. 03. 1991. godine i nije smenjivana.
  • 4/306. lap PVO je od 07. 05. na terenu.

Iz napred iznetog proizlazi da je prioritetno neophodno zameniti deo bb/6. bbr i čVP bar na kraće vreme radi odmora ljudstva.“

Prehrana vojnika JNA na tom području organizirana je s ”osloncem na kapacitete vojničkih restorana u garnizonima Bihać (Željava), Gospić, Otočac i Sveti Rok prevoženjem gotove hrane do isturenih punktova“. Iz izvješća također saznajemo da su u tom razdoblju vremenski uvjeti bili ”krajnje nepovoljni“, te da je ”zbog većih padavina snega 16. i 17. 05. 1991. godine došlo do zastoja u saobraćaju“, kao i da su jedinice JNA locirane na području Like ”u smislu saobraćajnog obezbeđenja bile potpuno autonomne“ (HR-HMDCDR, 116., kut. 46).

 

Dva dana prije objavljivanja tog izvješća, 23. svibnja 1991., Zapovješću Komande 5. vojne oblasti JNA, koje je potpisao ”komandant“ general-pukovnik Konrad Kolšek, provedena je zamjena zapovjedne grupe (”starešina“) JNA na Plitvicama. Tom je zapovješću novi zapovjednik zapovjedne grupe postao general-major ZABRET CIRIL, a planirao je da general-potpukovnik RAŠETA ANDRIJA u popodnevnim satima 28. svibnja 1991. održi sastanak i razgovor s novom smjenom zapovjedne grupe i objasni im zadatke za daljnji rad. Prema izvoru JNA, zapovjedna grupa sastojala se od 11 ”starešina“, a novoimenovane ”starešine“ trebale su krenuti na Plitvice u subotu 25. svibnja 1991. u 7 sati i ostati do 10. lipnja 1991.:

 

S P I S A K

STAREŠINA ZA IKM 5. VO ANGAŽOVANIH U VREMENU

OD 25. 05. – 10. 06. 1991. GODINE

 

1.-  Komandant                                  general-major CIRIL ZABRET/K-da 5. VO (od 28. 5.)

2.- Ađutant                                         zast. I. kl. BABANIĆ RADOMIR/K-da 5. VO (do 28. 5.)

3.- Zamenik k-danta                          pukovnik VUJNOVIĆ GOJKO/13. K

4.- Pomoćnik k-ta za MV                   major PEKAZ MILE/10. K

5.- Pomoćnik k-ta za pozadinu          ppukovnik KOŽIĆ DRAGUTIN/K-da 5. VO

6.- Načelnik Operativ. odjeljenja     ppukovnik NIKOLIĆ NEGOSAV/10. K

7.- Referent u Operativnom odjelj.   major DELIĆ NIKOLA/K-da 5. VO

8.- Načelnik veze                               kapetan DIMITRIJEVIĆ MILORAD/367. pv

9.- Načelnik bezbednosti                   ppukovnik TARBUK SLOBODAN/K-da 5. VO

10.- Načelnik TSl                               kap. I. kl. VIDOJKOVIĆ RADMILO/K-da 5. VO

11.- Načelnik InSl                              ppukovnik CVETKOVIĆ VOJISLAV/K-da 5. VO

12.- Ađutant                                       zast. I. kl. STEVANOVIĆ SLOBODAN/K-da 5. VO (od 28. 5.)

(HR-HMDCDR, 116., kut. 21).

Ante NAZOR