Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (XXVI. dio)

Dnevna izvješća JNA, odnosno Izdvojenog komandnog mjesta (IKM) 5. vojne oblasti JNA na Plitvicama iz srpnja 1991. govore i o broju pripadnika hrvatskih i srpskih snaga te JNA na tom području. Kao i u prethodnim primjerima, navedene podatke, posebice brojeve, treba uzeti s oprezom, no činjenica je da su te informacije zabilježene u službenim dokumentima JNA i da je na temelju njih vodstvo JNA donosilo odluke. Podaci usto pokazuju da je hrvatsko vodstvo poduzimalo tad moguće radnje u cilju obrane tog područja te je u naseljena mjesta i na strateški važne prijevoje rasporedilo pripadnike policije i specijalnih snaga. Zanimljivo je da se u jednoj od varijanti djelovanja JNA predviđalo i povlačenje njezinih snaga s Plitvica.

Tako se u Izvješću IKM-a 5. vojne oblasti JNA od 20. srpnja 1991. nalaze podaci o razmještaju i jačini policijskih i vojnih snaga RH te snaga “SAO Krajine” na području Like s prijedlogom djelovanja snaga JNA na tom području:

 

 1. Stanje na teritoriji:

Stanje na teritoriji u zoni odgovornosti IKM-a 5. VO i dalje je vrlo komplikovano.

Nacionalna zategnutost i dalje čini osnovnu karakteristiku stanja. Na teritoriji su i dalje prisutne sledeće snage:

 • snage MUP-a
 • specijalne snage MUP-a
 • snage zbora narodne garde
 • snage SUP-a tzv. “SAO Krajine”
 • specijalne jedinice “SAO Krajine”
 • jedinice TO “SAO Krajine”
 • organizovane grupe naoružanih građana.

 

 • Grupisanje snaga MUP RH u zoni odgovornosti:

a/ Snage MUP-a grupisane su u policijskim stanicama i centrima za obuku po sledećem

– PS Gospić                                            oko 150 ljudi

– PS Perušić                                           oko 100 ljudi

– PS Otočac                                            oko 150 ljudi

– Centar za obuku u s. Sinac (Otočac)   oko 150 ljudi

– PS Plitvice                                           oko 100 ljudi

– PS Saborsko                                         oko 50 ljudi

– PS Slunj                                               oko 100 ljudi

– PS Lovinac                                           120-130 ljudi

– PS Drežnik                                           oko 100 ljudi

– PS Brinje                                              oko 100 ljudi

– PS Dabar                                             30-50 ljudi.

 

b/ Specijalne snage MUP-a – odnosno jedinice za specijalne namene raspoređene su u:      

– Ljubovu                                                150-200 ljudi

– Vratnik                                                 oko 50 ljudi

– Saborsko                                              oko 50 ljudi.

 

U reonu Ljubovu je jedinica pod neposrednom kontrolom Ministarstva pravosuđa, reonu Vratnika četa za specijalne namene iz PU Rijeka, a u Saborskom – četa za specijalne namene iz PU Karlovac. Ukupne snage MUP-a na teritoriji u zoni odgovornosti su oko 1500 ljudi.

PS Lovinac povećana je sa 60-80 ljudi na 120-130 ljudi, a mobilisano je oko 50 ljudi rezervnog sastava, tako da ova PS sada broji 150-180 ljudi.

Jedinica u reonu Ljubova pored naoružanja koje je imala ranije ojačana je PO (protuoklopnim, op. a.) sredstvima i minobacačima.

 

c/ Jedinice zbora narodne garde RH formirane su u središtima opština Gospić i Otočac.

Procenjujemo da ove snage broje oko 2000 pripadnika.

Nemamo podataka o mobilizaciji i sastavu ovih jedinica.

 

1.2 Grupisanje snaga SUP SAO Krajine:

a/ Snage SUP-a SAO Krajine raspoređene su u milicijskim stanicama:

 • stanica milicije Titova Korenica oko 100 ljudi sa ispostavom u Udbini sa oko 30 ljudi i Vrhovine sa oko 10 ljudi
 • stanica milicije Gračac 50-60 ljudi sa ispostavom u s. Medak sa 10-tak ljudi.

Za ove snage je karakteristično da su uspostavili ispostave u Vrhovine i Medaku, koje sada rade kao legalni organi SUP-a.

 

b/ Specijalne jedinice SAO Krajine su mobilisane jedinice, naoružane različitim naoružanjem i raspoređene po sledećem:

 • specijalna četa u Udbini sa oko 100 ljudi
 • specijalni vod T. Korenica sa oko 30 ljudi
 • specijalna četa Gračac sa oko 100 ljudi
 • specijalni vod Gračac sa oko 30 ljudi
 • specijalni vod-četa Vrhovine 80-100 ljudi
 • specijalni vod-četa Plaški sa 50-60 ljudi.

 

c/ Jedinice teritorijalne odbrane raspoređene su po sledećem:

 • bTO Gračac sa 300-350 ljudi
 • čTO T. Korenica oko 150 ljudi.

 

Ukupne snage SAO Krajine broje oko 1300 ljudi.

U reonu Gračac 19. 07. 1991. godine pojavio se oklopni voz “Munja” sastava: lokomotiva, 2 platforme sa oruđima neutvrđenog kalibra i jednog vagona sa ljudstvom.

Namena ovog voza je izvođenje borbenih dejstava duž željezničke pruge i u stanicama.

 

1.3 Osnovni problemi na teritoriji:

 • Osnovni problemi na teritoriji su i dalje sukobi između suprotstavljenih strana u cilju povlačenja policijskih stanica iz reona Lovinac, Plitvice, Medak i Vrhovine.
 • Cenimo da će snage SAO Krajine i dalje usmeriti svoja dejstva na PS Lovinac, Ljubovo i Plitvice.
 • Težnja je obeju suprostavljenih strana, da kontrolišu komunikacije na teritoriji, tako PS Ljubovo vrši kontrolu saobraćaja u reonu Ljubova, a PS Lovinac na raskrsnici južno od s. Lovinca.
 • Novo uspostavljene ispostave SUP-a kontrolišu saobraćaj u reonima Vrhovina, Medaka i Udbine, tako da je saobraćaj na putu Gospić – Gračac gotovo zamro.
 • Oduzimanje vozila registrovanih van teritorije SAO Krajine karakteristično je za reon Plaškog. Ovako zaplenjena vozila od strane snaga SAO Krajine služe za iznuđivanje i ucenu suprotne strane. Ova vozila se najčešće odvode u reon Knina. Oduzimanje vozila počelo se javljati i u Vrhovinama.

 

 1. Grupisanje snaga JNA

Osnovno grupisanje snaga JNA je bez bitnih promena u odnosu na raniji raspored.

Promene u grupisanju su uslovile u sledećem:

 • u reonu Sveti Rok prebačen je jedan m/v iz sastava mb u Gospiću, vod je naoružan sa 3 OT (oklopna transportera, op. a.) i 1 T-55 (tenk), a broji 31 čoveka.
 • u reonu Zalužnice iz Otočca je prebačena ič (izvidnička četa, op. a.) sa 3 BRDM-2 (oklopno izvidničko vozilo ruske proizvodnje, op. a.) i 31 čovekom.

 

 1. Predlozi za dalje angažovanje snaga JNA:

U odnosu na sadašnju situaciju predlažemo sledeće varijante angažovanja jedinica JNA na ovoj teritoriji:

 

 1. VARIJANTA:

Povući se sa punktova i razmestiti se u garnizonima po sledećem:

 • Komanda združenog sastava u Gospiću
 • u garnizon Gospić
 • mb /-1/ 4. okbr
 • čVP/13. K
 • ič/4. okbr
 • u garnizon Otočac
 • bb/6. bbr
 • ič /13. K /-1/
 • blsab PVO/306. lap PVO
 • u garnizon Željava:
 • okb/329. okbr
 • lsab PVO/306. lap PVO
 • u garnizon Sveti Rok
 • mč/4. okbr
 • lsab PVO/13. K

 

 1. VARIJANTA:

Zadržati pojedine punktove, a ostale snage grupisati u garnizonima.

 • IKM razmestiti u Gospiću
 • napustiti Plitvice i Mukinje, a tč (tenkovsku četu) povući u sastav okb (oklopnog bataljuna) u garnizonu Željava
 • napustiti punkt u Vrhovinama, a sa ovim snagama ojačati punkt u s. Zalužnici i garnizon Otočac
 • lsab PVO iz reona Prijeboj pretpočiniti okb i razmestiti u reonu Željava.

 

 • VARIJANTA

mb iz garnizona Gospić, razmestiti u reonu poligona Medak u cilju izvođenja obuke, a ostale snage zadržati po varijanti I. ili II. (HR-HMDCDR, 116., kut. 23)

Dr. sc. Ante Nazor