Jačanje regionalne suradnje za nuklearnu sigurnost

Globalna nuklearna sigurnost od velike je važnosti za sve države u jugoistočnoj Europi, bez obzira na njihovu razinu ovisnosti o nuklearnoj energiji ili njihovu povezanost s drugim aspektima nuklearne politike. Nuklearne nesreće ne poznaju administrativne barijere nacionalnih država te su stoga potrebna zajednička razumijevanja situacije, problema te planova za akciju u slučaju nuklearnih nesreća…

RACVIAC (Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Centre) u partnerstvu s američkim Ministarstvom energetike (US DOE), Nacionalnom upravom za nuklearnu sigurnost, Uredom za međunarodnu nuklearnu sigurnost, pokreće novu višegodišnju inicijativu za poboljšanje regionalne suradnje na sigurnosti nuklearnog materijala i postrojenja u jugoistočnoj Europi kroz niz radionica, konferencije, vježbe i okrugle stolove koji će se usredotočiti na razvoj niza specifičnih ishoda.

Na prvoj konferenciji koja je održana 20. i 21. rujna 2022. u RACVIAC-u raspravljalo se o mogućnostima zajedničkih napora kroz multilateralnu suradnju radi ujednačavanja međunarodnih normi i standarda, dijeljenja najboljih praksi te promicanja regionalne svjesnosti o ključnim područjima vezanim uz nuklearnu sigurnost. Konferencija je podijeljena u dvije sesije. Prva je pružila priliku visokim dužnosnicima iz zemalja jugoistočne Europe raspravljati o strateškom kontekstu nuklearne sigurnosti i važnosti razvoja nacionalnih strategija i planova za nuklearnu sigurnost s obzirom na trenutačne prijetnje i izazove, a druga omogućuje dionicima na operativnoj razini podijeliti svoje nacionalne perspektive i informacije o potrebama i resursima u regiji.

Predstavnici US DOE-a izložili su međunarodne smjernice koje kodificiraju ključne kompetencije za nuklearnu sigurnost te čine osnovu za globalne standarde i norme za nuklearnu sigurnost. Također, US DOE izložio je svoju spremnost za prijenosom svojih znanja i iskustava u cilju podržavanja regionalnih napora država JIE radi uspostave održivih režima nuklearne sigurnosti, u područjima kao što su: fizička sigurnost, cyber sigurnost, sigurnost transporta, sigurnost operacija, mitigacija unutarnjih prijetnji i sabotaža te kontrola i nadzor nuklearnog materijala.

Hrvatski stručnjaci iz Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova predstavili su hrvatska rješenja u provođenja obveza koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima, a odnose se na nuklearnu sigurnost, praćenje stanja sigurnosti nuklearnih elektrana u regiji i provođenje procjene opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima, a posebno za Nuklearnu elektranu Krško u Sloveniji i Nuklearnu elektranu Paks u Mađarskoj. Također, prezentiran je hrvatski sustav međuresorne suradnje te suradnje s međunarodnim organizacijama kao što su Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) te drugim domaćim organizacijama i društvima s područja radiološke i nuklearne sigurnosti kao i informiranja građana u slučaju izvanrednih događaja iz područja nuklearne sigurnosti. Nadalje, Saša Medaković, član Upravnog odbora Nuklearne elektrane Krško (NEK) predstavio je standarde nuklearne sigurnosti koji se svakodnevno primjenjuju u radu NEK-a te obrazložio međunarodnu suradnju koju NEK ostvaruje u ovom području.

Na kraju dvodnevne konferencije iskazana je jasna volja i spremnost svih prisutnih država za nastavkom suradnje na regionalnoj osnovi kao i s američkim partnerima koji ovakvu vrstu suradnje vide kao značajan iskorak u odnosu na tradicionalnu bilateralnu suradnju između država.


RAZGOVOR / Josip Mandić, voditelj Mreže za suzbijanje oružja za masovno uništenje (C-WMD Network Leader)

Koji je značaj regionalne suradnje za nuklearnu sigurnost na jugoistoku Europe? Što podrazumijeva višegodišnja inicijativa za poboljšanje regionalne suradnje o sigurnosti nuklearnih materijala i postrojenja u jugoistočnoj Europi? 

Glavni značaj regionalne suradnje 11 država (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Moldavija, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska) iz jugoistočne Europe jest unapređenje suradnje u nuklearnoj sigurnosti na regionalnoj osnovi. Naime, nuklearne nesreće ne poznaju administrativne barijere nacionalnih država te su stoga potrebna zajednička razumijevanja situacije, problema te planova za akciju u slučaju nuklearnih nesreća.

Ova je regionalna inicijativa usmjerena prije svega na jačanje regionalne suradnje u području sigurnosti nuklearnog materijala i postrojenja u jugoistočnoj Europi. RACVIAC – Centar za sigurnosnu suradnju, zajedno s partnerima iz Ministarstva energetike SAD-a (DOE) i njihovim Međunarodnim programom za nuklearnu sigurnost želi omogućiti državama JIE platformu za regionalni dijalog i suradnju te im u isto vrijeme pomoći u razvijanju ili unapređenju njihovih nacionalnih politika ili strategija u području nuklearne sigurnosti. Bitno je naglasiti da se ovo odnosi samo na mirnodopsko korištenje nuklearnih materijala i postrojenja te se ne odnosi na korištenje nuklearnog naoružanja ili drugog korištenja nuklearnim materijalima u nemirnodopske svrhe. Dodatno, ovom se inicijativom želi omogućiti stručnjacima iz država JIE da se na redovitoj osnovi, najmanje tri puta godišnje, sastaju u RACVIAC-u te raspravljaju o najaktualnijim temama vezanim uz nuklearnu sigurnost zajedno s američkim i drugim međunarodnim stručnjacima.

Na što se odnosi pojam nuklearne sigurnosti? Zašto je tema aktualna? Koje su trenutačne prijetnje i izazovi nuklearne sigurnosti?

Nuklearna sigurnost bavi se prevencijom i otkrivanjem te odgovorom na krađu, sabotažu, neovlašteni pristup, ilegalni prijenos ili druge zlonamjerne radnje koje uključuju nuklearni materijal, druge radioaktivne tvari ili nuklearna postrojenja. Nuklearna je sigurnost ponajprije nacionalna odgovornost, što otežava provedbu i ocjenu standardne međunarodne prakse. Globalna nuklearna sigurnost od velike je važnosti za sve države u jugoistočnoj Europi, bez obzira na njihovu razinu ovisnosti o nuklearnoj energiji ili njihovu povezanost s drugim aspektima nuklearne politike. S obzirom na nedavne događaje u Ukrajini i stvarnu prijetnju koju predstavljaju nuklearni incidenti, bliska suradnja između kreatora politike, stručnjaka za sigurnost, nacionalnih centara za upravljanje krizama, obavještajnih službi te operatera nuklearnih postrojenja ključna je za sigurnost na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Što je i čime se bavi Međunarodni program za nuklearnu sigurnost (INS)?

Međunarodni program za nuklearnu sigurnost (INS) u Ministarstvu je energetike SAD-a odgovoran za promicanje partnerstva s globalnom nuklearnom zajednicom kao i za pomoć državama partnerima u unapređenju njihovih sposobnosti za sprečavanje sabotaža ili nezakonitih upotreba nuklearnih materijala kroz učinkovite prakse nuklearne sigurnosti. Također, želi se pružiti uvid u nove i inovativne pristupe trenutačnim, ali i budućim prijetnjama nuklearnoj sigurnosti, rizicima i strategijama njihova ublažavanja.

Tekst: Martina Stanković 

foto: RACVIAC