Jedino učenjem možemo unapređivati Oružane snage

RAZGOVOR – general-pukovnik Boris Šerić, zapovjednik Hrvatske kopnene vojske: ”Ponosan sam što sam kao časnik i general Hrvatske vojske, s kojom sam rastao i razvijao se tijekom Domovinskog rata, dobio priliku školovati se na tako prestižnoj međunarodnoj visokoobrazovnoj ustanovi što je svakako pridonijelo mojem profesionalnom razvoju“

Zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general-pukovnik Boris Šerić početkom rujna primljen je u Međunarodnu kuću slavnih i ovo priznanje bilo je povod za razgovor o njegovu školovanju na Nacionalnom sveučilištu obrane u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i važnosti obrazovanja u ovoj prestižnoj ustanovi u kontekstu nacionalne i međunarodne sigurnosti.

Nedavno ste na svečanosti na Nacionalnom sveučilištu obrane Sjedinjenih Američkih Država u Washingtonu primljeni u Međunarodnu kuću slavnih. Za što vam je priznanje dodijeljeno?

Četiri godine nakon završetka školovanja na Nacionalnom sveučilištu obrane (National Defense University – NDU) u Sjedinjenim Američkim Državama i stjecanja akademskog naziva magistra znanosti u području strategije nacionalnih resursa, primljen sam u Međunarodnu kuću slavnih. International Fellows Hall of Fame ili Međunarodna kuća slavnih program je koji je uspostavljen 1999. godine na Nacionalnom sveučilištu obrane. Svrha je programa odati priznanje stranim diplomantima NDU-a koji su, nakon školovanja, ostvarili značajne rezultate u svojoj karijeri, odnosno koji obnašaju visoke dužnosti u oružanim snagama, civilnim institucijama ili međunarodnim organizacijama. Uz vojne dužnosnike, članovi Međunarodne kuće slavnih su i civilni dužnosnici poput ministara, državnih tajnika, čelnika sigurnosnih agencija i slično.

Koji su glavni kriteriji za dobivanje takvog priznanja?

Postupak primanja u Međunarodnu kuću slavnih NDU-a sastoji se od nominacije, odobrenja i svečanosti prijma kandidata u kuću slavnih. Prateći razvoj karijere bivših polaznika, NDU nominira kandidate za prijam u Međunarodnu kuću slavnih uzimajući u obzir njihov profesionalni razvoj, zasluge i postignuća tijekom karijere. Nominacija se zatim upućuje u Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u državi kandidata koje verificira, odnosno daje povratnu informaciju o zadovoljavanju uvjeta predloženog kandidata za prijam u Međunarodnu kuću slavnih. Nakon verifikacije, osoba koja je dobila priznanje NDU poziva se na svečanost prijma u Međunarodnu kuću slavnih. Do sada je takvo priznanje uz mene primilo 67 međunarodnih polaznika Nacionalnog sveučilišta obrane.

Koliko vam je iskustvo iz Domovinskog rata pomoglo tijekom obrazovanja?

Tijekom Domovinskog rata razvijao sam se kao časnik, paralelno s razvojem Hrvatske vojske. Entuzijazam kojim sam pristupio obrani domovine svakako je i danas prisutan i uvijek me motivirao da težim prema izvrsnosti na svim dužnostima koje sam do sada obnašao, uključujući i sadašnju. Slijedno rastuća izobrazba u hrvatskim vojnim školama nakon Domovinskog rata, koja je kulminirala Ratnom školom ”Ban Josip Jelačić“ izvrstan je temelj za uspješnost i tijekom školovanja na Nacionalnom sveučilištu obrane u Sjedinjenim Američkim Državama. Osim školovanja, iskustvo sudjelovanja u međunarodnim vojnim operacijama i misijama, gdje se teorijski usvojena znanja na strategijskoj razini provode u djelo, vrlo je važan činitelj uspješnosti daljnjeg školovanja u međunarodnim obrazovnim institucijama kao što je NDU.

Možete li nešto reći o Nacionalnom sveučilištu obrane Sjedinjenih Američkih Država? O kakvoj je obrazovnoj ustanovi riječ?

Sveučilište je osnovano 1924. godine kao rezultat potrebe za boljom suradnjom između vojnih snaga, diplomacije i industrije, a posebice radi uspostavljanja i unapređenja suradnje vojnih središta za obrazovanje i razvoj. Nakon Drugog svjetskog rata ustrojena je združena obrazovna institucija koja je obuhvaćala dotadašnju Stožernu školu oružanih snaga, Nacionalnu ratnu školu i Vojnu školu za upravljanje industrijskim resursima u vojne svrhe (engl. Army Industrial College). U obliku u kakvom djeluje danas, NDU je uspostavljen 1976. godine objedinjavanjem Nacionalne ratne škole i Army Industrial College. NDU danas djeluje kao koncern vojnih škola koji obuhvaća Nacionalnu ratnu školu, zatim Dwight D. Eisenhower školu nacionalne sigurnosti i strategije upravljanja resursima te Stožernu školu združenih snaga (engl. Joint Forces Staff College), Školu za informacijski i cyber-prostor (engl. College for Information and Cyberspace) kao i Školu međunarodne sigurnosti (engl. College of International Security Affairs). Sustav obrazovanja u NDU-u dizajniran je tako da se te škole međusobno nadopunjuju i podupiru, a međunarodno okruženje u kojem se izobrazba odvija daje dodanu vrijednost međusobnog učenja, razvijanja veza i odnosa na strateškoj razini odlučivanja. NDU priprema vojne vođe i dužnosnike ostalih tijela za učinkovito obnašanje dužnosti na strateškoj razini u dinamičnom, kompleksnom i nepredvidljivom okruženju nacionalne i međunarodne sigurnosti. Na NDU-u se vođe pripremaju razumjeti, razvijati i primjenjivati sve elemente nacionalne moći kroz sveobuhvatan pristup u učenju i istraživanju. Od 1985. godine NDU pohađaju, osim američkih polaznika i međunarodni studenti iz 146 partnerskih i savezničkih zemalja. Nacionalno sveučilište obrane Sjedinjenih Američkih Država do sada je uspješno završilo devet polaznika iz Republike Hrvatske, a trenutačno se na školovanju na NDU-u nalazi časnik Oružanih snaga Republike Hrvatske brigadir Damir Barišić.

Što za vas osobno znači ovo priznanje, a što kao priznanje generalu Hrvatske vojske te Hrvatskoj vojsci općenito?

Kao što sam istaknuo i na svečanosti prijma u Međunarodnu kuću slavnih u Washingtonu, iznimno sam ponosan na ukazanoj mi časti. Ovo prestižno priznanje neprocjenjivo je za mene kao zapovjednika Hrvatske kopnene vojske. Čast mi je bilo predstavljati Republiku Hrvatsku, Ministarstvo obrane i Hrvatsku vojsku na toj svečanosti 7. rujna 2021. u Sjedinjenim Američkim Državama. No to nije jedino moja zasluga već i zasluga svih pripadnica i pripadnika Hrvatske kopnene vojske i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Još jedanput ističem da sam ponosan što sam kao časnik i general Hrvatske vojske, s kojom sam rastao i razvijao se tijekom Domovinskog rata dobio priliku školovati se na tako prestižnoj međunarodnoj visokoobrazovnoj ustanovi što je svakako pridonijelo mojem profesionalnom razvoju. Posebnu zahvalu i ovim putem posebno upućujem svim hrvatskim braniteljima, svim pripadnicama i pripadnicima Hrvatske vojske. Školovanje na NDU-u i iskustva koja sam stekao na toj izobrazbi koristim u svakodnevnom radu i donošenju odluka. Tim školovanjem stekao sam brojna znanja i vještine i sklopio mnoga prijateljstva. Osjećam se povlaštenim i čast mi je što sam mogao biti dijelom te prestižne vojne obrazovne ustanove. Stoga i ovim putem upućujem poruku kolegicama i kolegama, pripadnicama i pripadnicima Hrvatske vojske, učite i unapređujte svoja znanja jer jedino tako možemo nastaviti izgrađivati i unapređivati naše Oružane snage, provoditi misije i zadaće koje su zapisane u Ustavu i biti jamac stabilnosti, sigurnosti i daljnjeg razvoja Hrvatske vojske.

Razgovarao: Željko Stipanović

Foto: NDU