Kadeti Vojnog pomorstva na prvoj plovidbi brodom HRM-a

Kadeti drugog naraštaja sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Vojnog pomorstva Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” iz Splita vratili su se 21. kolovoza s plovidbene prakse provedene na brodu Hrvatske ratne mornarice SB-73 “Faust Vrančić”. U pratnji dvaju nastavnika HVU-a, kapetana korvete Jakše Miškovića i kapetana korvete Tina Sumića te voditelja poručnika bojnog broda Hrvoja Repušića, kadeti su bili na plovidbi od 17. do 21. kolovoza u akvatoriju srednjeg i sjevernog Jadrana na ruti Split – Šibenik – Zadar – o. Goli – Split. Dvadeset osam kadeta upoznalo se tijekom plovidbe s organizacijom života i rada na brodu HRM-a te praktičnim dijelom nastave iz predmeta Pomorstvo I i II te Sigurnost na moru, koje su slušali tijekom akademske godine.

Cilj prve plovidbe bio je upoznati kadete s načinom života i rada na brodu u plovidbi i u luci. Kadeti su se tijekom plovidbe u praktičnom smislu upoznavali s osnovama pomorstva, radom na vezu, rukovanjem teretom, održavanjem broda, kormilarenjem, osnovnim navigacijskim instrumentima i pogonskim sustavima. Tijekom plovidbe posada broda BS-73 ”Faust Vrančić“ na čelu sa zapovjednikom broda kapetanom korvete Antom Silićem uvelike je pridonijela obuci kadeta u praktičnom smislu. Svi su kadeti tijekom plovidbe sudjelovali u radu na raznim početnim dužnostima na brodu. Ovo im je iskustvo pokazatelj za budući rad na brodovima te su nakratko osjetili kako je biti član posade broda u plovidbi i u luci.

 

Tekst: HVU/kbb Boris Kero

Foto: HVU/kfr Jakša Mišković