• Black Bear 2009

    LIVEX Black Bear 2009 naziv je međunarodne vojne vježbe NATO-ove Multinacionalne bojne Vojne policije koja je od 14. do 24. rujna 2009. održana u Češkoj.

  • Guardex 2009

    Na vojnom poligonu "Crvena zemlja" kraj Knina održana je od 1. do 12. lipnja 2009. bilateralna vježba Guardex 09.

  • Hrvatski ponos 2008

    U Združenoj vježbi Hrvatski ponos koja je provedena na vojnom poligonu "Gašinci" sudjelovali su pripadnici Hrvatske kopnene vojske iz sastava 11. hrvatskog kontingenta koji se spremaju u operaciju ISAF