Kuna 23 – vježbom do savršenstva

Cilj je vježbe provjeriti operativnu sposobnost stožera Bojne kao primarne obučne skupine u vođenju i planiranju napadnih operacija u realnom vremenu

U Simulacijskom središtu ZOD-a u Zagrebu posjetili smo pripadnike Tenkovske bojne Kune Gardijske oklopno-mehanizirane brigade na računalno simuliranoj vježbi Kuna 23, koja je provedena od 23. do 27. listopada. “Mi smo tu kako bismo nadzirali i kontrolirali vježbu”, rekao nam je zapovjednik SIMS-a brigadir Radovan Palmović odmah po našem dolasku. Objasnio nam je kako je vježba specifična po tome što se istodobno odvija na dvije lokacije. Zapovjedništvo Bojne nalazi se u vojarni “7. gardijske brigade Puma” u Varaždinu, dok je nadređeno zapovjedništvo vježbe (HICON) zajedno sa zapovjednicima i operaterima na radnim stanicama smješteno u Simulacijskom središtu u Zagrebu. Uporabom računalnog sustava JCATS 15 generirano je virtualno područje operacije koje ima realna geoprostorna obilježja stvarnog zemljišta. Čelnik nadređenog zapovjedništva bojnik Edouard Mužik rekao je da je cilj vježbe Kuna 23 provjeriti i ocijeniti osposobljenost stožera Tenkovske bojne Kune u planiranju i provedbi napadnih operacija. “Izvještavanje nam je najbitnija stavka cijele vježbe. Zapovjednik Bojne u Varaždinu pred sobom ima samo radni zemljovid, a njegovi zapovjednici satnija ovdje u Zagrebu prate cijelu situaciju na računalima. Zbog toga izvještavanje mora biti pravodobno kako bi zapovjednik Bojne u svakom trenutku bio upoznat sa situacijom na terenu te mogao donijeti pravu odluku”, objasnio je bojnik Mužik. U radnim prostorijama SIMS-a svi su bili zaokupljeni i fokusirani primajući različite informacije o novonastaloj situaciji na terenu koja se prikazivala na zaslonima računala. U cijeloj toj strci uspjeli smo doći do natporučnika Davora Topalovića, voditelja satnijskog tima 2, odnosno na vježbi zapovjednika odlučujuće operacije koja se provodila. “Imamo pet manevarskih postrojbi koje provode napad, a ja upravljam provedbenim dijelom s pet radnih stanica na kojima su rukovatelji zapovjednici vodova”, rekao je natporučnik i još jednom naglasio da je glavni cilj vježbe ustanoviti pravilno izvještavanje te da protok informacija treba ići horizontalno i vertikalno kako bi svaki zapovjednik bio upoznat sa stanjem na terenu. “Ovakve simulacijske vježbe pomažu nam uvidjeti neke nedostatke kako bismo sačuvali opremu i ljudstvo. Zamisliti vježbu na papiru i provesti je na terenu dvije su potpuno različite stvari, a s pomoću simulacije imamo mogućnost vidjeti nedostatke u planiranju i na taj način znati što poboljšati prije samog odlaska na teren.”

Bojnik Vlatko Borilović, zamjenik zapovjednika Tenkovske bojne Kune, po završetku vježbe rekao je da je u potpunosti ispunjen primarni cilj, a to je provjera uvježbanosti i osposobljenosti Zapovjedništva Bojne u planiranju, pripremi i provedbi borbenih djelovanja. “Bitno je spomenuti inicijativu zapovjednika Bojne bojnika Gorana Anića za provedbu vježbe na dvije lokacije, što je prvi slučaj takvog načina provedbe simulacijske vježbe na razini bojne”, rekao je bojnik Borilović i posebno naglasio bitnu ulogu pripadnika Simulacijskog središta, od kojih su dobili stručne savjete i usmjerenje prema boljem vođenju stožernih procesa na razini bojne.

Satnik Vedran Maul, voditelj Operativnog pododsjeka Tenkovske bojne Kune, objasnio je kako su tijekom planiranja i provedbe vježbe implementirali novi računalni sustav za geoprostornu analizu zemljišta koji uvelike ubrzava procese donošenja odluka na taktičkim i operativnim razinama. “Pripadnici naše Bojne kontinuirano se prilagođavaju novim načinima vođenja i planiranja operacija u skladu s NATO-ovim standardima, što u budućnosti osigurava laku interoperabilnost sa savezničkim snagama”, dodao je satnik Maul. Nakon vježbe u Simulacijskom središtu slijedi vježba na zemljištu, koja će biti provedena početkom iduće godine na poligonu “Eugen Kvaternik” na Slunju. Pripadnici Kuna ondje će imati priliku demonstrirati sve ono što su provodili na radnim stanicama i primijeniti naučena znanja.

TEKST: Janja Marijanović Šaravanja; FOTO: Tomislav Brandt