Laboratorij koji ispunjava nacionalne zadaće

RAZGOVOR brigadirka Valentina Ključarić, voditeljica NBKO programa na HVU-u

“Uređenjem, opremanjem i stavljanjem u punu funkcionalnost i operabilnost NBK laboratorija, HVU će moći dostići tražene zahtjeve za ispunjenje dodijeljenih nam zadaća, na razini OSRH i na nacionalnoj razini,“ ističe voditeljica NBKO programa na HVU-u brigadirka Valentina Ključarić

Nedavnim otvaranjem NBK laboratorija na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman“ završila je njegova prva faza uređenja, dok se završetak druge faze, koja obuhvaća opremanje namještajem, laboratorijskom opremom te mjernim uređajima, očekuje tijekom sljedeće godine. Razgovarali smo s brigadirkom Valentinom Ključarić voditeljicom NBKO programa na HVU-u.

Što Hrvatskom vojnom učilištu znači suradnja s Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije odnosno koliko je suradnja civilnog i vojnog sektora u obrazovanju bitna za polaznike vojnog učilišta?

Suradnja HVU-a s FKIT-om datira od samih početaka kreiranja vojnih studijskih programa jer je FKIT sukreator i nositelj studijskih programa roda NBKO, a prepoznata je i vrijednost NBK laboratorija u mogućnosti zajedničkog rada na znanstveno-istraživačkim projektima u funkcionalnom području KBRN-a (kemijsko-biološko-radioaktivne-nuklearne zaštite). U kreiranju i provođenju vojnih studijskih programa za potrebe OSRH potrebna je suradnja civilnog i vojnog sektora u obrazovanju jer u slučaju KBRN-a govorimo o temeljnim znanostima i njihovoj primjeni u vojnom segmentu. Polaznici vojnih studijskih programa (kadeti) prolaze iznimno zahtjevan program obrazovanja jer uz već spomenuta temeljna znanja istodobno stječu i primijenjena vojna znanja i kompetencije, kako bi dobili cjelovitu izobrazbu za obnašanje svojih prvih časničkih dužnosti u rodovima i strukama. Sve je to moguće ostvariti isključivo sinergijom civilnog i vojnog sektora obrazovanja. Tako se omogućuje i zajednička participacija u vrlo zanimljivim, ali i obostrano korisnim znanstveno-istraživačkim projektima. Tehnološki je razvoj u polju KBRN-a vrlo velik i da bismo bili u korak s tim razvojem mora postojati sinergija znanstvenih cjelina civilnog i vojnog segmenta društva.

Koje će nove sposobnosti HVU dobiti ovim novim laboratorijem?

Cilj je projekta infrastrukturno urediti i opremiti multifunkcionalne NBK laboratorijske prostore u potpori razvoja i jačanja nastavnog i znanstveno-istraživačkog segmenta funkcionalnog područja NBKO-a. Svrha je projekta unaprijediti kapacitete i sposobnosti NBK laboratorija za provedbu znanstveno-istraživačkog rada, a u cilju pružanja potpore implementaciji Cilja sposobnosti za funkcionalno područje NBKO (s naglaskom na NATO CBRN Reach Back), a  HVU je nositelj razvoja NATO CBRN Reach Backa za potrebe OSRH, ali i na nacionalnoj razini. Postoji i obveza raspolaganja specijaliziranim NBK laboratorijskim prostorom na HVU-u “Dr. Franjo Tuđman“ definirana Sporazumom o ustrojavanju posebnih studijskih programa za potrebe OSRH (vojnostudijski program Vojno inženjerstvo – smjer NBKO), ali i za potrebe školovanja na svim razinama slijedno rastućih vojnih izobrazbi u funkcionalnom području NBKO-a. NBK laboratorij sastoji se od dva segmenta, to je školski laboratorij za izvođenje studijskih programa roda NBKO i svih vojnih slijedno rastućih programa roda NBKO te znanstveno-istraživački laboratorij za razvoj roda NBKO. Uređenjem, opremanjem i stavljanjem u punu funkcionalnost i operabilnost NBK laboratorija, HVU će moći dostići tražene zahtjeve za ispunjenje dodijeljenih nam zadaća, na razini OSRH, i na nacionalnoj razini.

Koliko je vremena proteklo od početka planiranja projekta do njegove realizacije?

Cjelokupna dokumentacija za realizaciju projekta bila je spremna još 2016. godine, kad je projekt Infrastrukturno uređenje i opremanje NBK laboratorija na HVU zajedno s FKIT-om prvi put prijavljen za financiranje iz EU-ovih fondova, ali nažalost tada projekt nije odabran na natječaju. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević donio je 2019. godine Odluku o osnivanju Projektnog tima za provedbu projekta Infrastrukturno uređenje i opremanje NBK laboratorija na Hrvatskom vojnom učilištu i projekt je 2019. godine upisan u Registar projekata MORH-a i planirana realizacija projekta odnosila se na 2020. i 2021. godinu. Zbog nedostatka proračunskih sredstava, MORH je realizaciju projekta prolongirao na razdoblje 2023. – 2025. Zbog oštećenja objekata tijekom potresa, FKIT je uspješno povukao sredstva Fonda solidarnosti EU-a, te kao dodatnu aktivnost uspješno uvrstio i infrastrukturno uređenje NBK laboratorija na HVU, što je prva faza projekta. Rezultat  je suradnje potpisivanje Sporazuma o suradnji između MORH-a i FKIT-a i Ugovora o privremenom korištenju uređenih i opremljenih prostora laboratorija dok traje obnova infrastrukture FKIT-a. Sada slijedi druga faza projekta, a to je opremanje prostora namještajem, laboratorijskom opremom te mjernim uređajima, što je u nadležnosti MORH-a.

S obzirom na to da projekt još traje i da se čeka završetak druge faze, odnosno opremanja samog laboratorija, kad bi on mogao započeti s radom?

Tijekom otvaranja uspješno završene prve faze projekta, infrastrukturno uređenih prostora, koji su uređeni u skladu s NATO-ovim i EU-ovim standardima za NBK laboratorij, istaknuta je važnost realizacije druge faze projekta-opremanja, u što kraćem vremenu, kako bi laboratorij postigao svoju funkcionalnost i operativnost u punom opsegu. Za opremanje laboratorijskih prostora provedene su sve pripremne predradnje, što podrazumijeva izradu i dostavu potreba i specifikacija za sve stavke opremanja. Samo opremanje potrebno je provesti u dvije faze, što podrazumijeva da se prvo žurno prostori opreme namještajem, a potom i potrebnom opremom i mjernim uređajima. S obzirom na to da je prva faza projekta gotova te da postoje obvezujući sporazumi i ugovori, kao i svijest o važnosti ovakve infrastrukture, vjerujem da će opremanje teći prema planovima i da ćemo tijekom 2024. godine imati funkcionalne laboratorijske prostore.

Na koji će način ovaj laboratorij pomoći razvoju NBKO sposobnosti Hrvatske vojske?

Sukladno preuzetim Ciljevima sposobnosti u funkcionalnom području KBRN-a, Hrvatska vojska ima obvezu razviti i steći sposobnost KBRN forenzike. Forenzičke sposobnosti u KBRN polju moguće je razvijati i steći samo u stacionarnom, funkcionalnom i operativnom laboratoriju. HVU, odnosno NBK laboratorij, nositelj je razvoja NATO CBRN Reach Backa za potrebe OSRH, ali i na nacionalnoj razini. To podrazumijeva suradnju s civilnim institucijama s ciljem donošenja znanstveno-stručno utemeljenog savjeta donositeljima odluka na strateškoj razini u KBRN području. NBK laboratorij već ima niz potpisanih sporazuma o suradnji sa znanstveno-istraživačkim i akademskim institucijama u Republici Hrvatskoj, a razvija i suradnju s nositeljima razvoja te sposobnosti na NATO-ovoj razini te na taj način, kao i svojim razvojem, znatno pridonosi dostizanju traženih sposobnosti na razini OSRH.

Postoje li planovi za buduću suradnju HVU-a i nekih drugih segmenata iz civilnog sektora, a koji se tiču NBKO-a te koliko ovaj laboratorij može tome pridonijeti?

Kako sam već napomenula, HVU je već aktivno uključen u suradnju s velikim brojem segmenata iz civilnog sektora, prije svega tu je akademska zajednica, znanstveno-istraživačke institucije, ali i ostale sastavnice sustava domovinske sigurnosti. NBK laboratorij uključen je u suradnju s MUP-om  sudjelovanjem u tečajevima obuke njihovih djelatnika iz KBRN područja. Aktivno smo kao predstavnici MORH-a uključeni u suradnju s Civilnom zaštitom u izradi nacionalnog SOP-a za postupanje s KBRN opasnim tvarima, kao predstavnici MORH-a članovi smo Nacionalnog povjerenstva za zabranu oružja za masovno uništavanje pri Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Aktivno radimo na umrežavanju s civilnim institucijama i razvoju CBRN Reach Backa za potrebe OSRH, ali i na nacionalnoj razini. Svojim djelokrugom rada, NBK laboratorij iznimno je važan segment u funkcionalnom polju KBRN-a i spona između operativne i strateške razine.

Koliko je razvoj ovakve infrastrukture važan za HVU, ali i za RH u cijelosti?

Funkcionalni i potpuno operativni NBK laboratorij omogućit će ne samo zadovoljavanje traženih zahtjeva za znanstveno-istraživačku i nastavnu djelatnost u polju NBKO-a, već i suradnju i sudjelovanje u projektima s domaćim i inozemnim znanstveno-istraživačkim institucija, kao i s Klasterom obrambene industrije na razvojnim projektima iz područja NBKO u svrhu opremanje i modernizacije OSRH. Cilj je postati KBRN nacionalni laboratorij s tendencijom prerastanja u centar izvrsnosti. Time se značajno pridonosi sposobnostima OSRH, ali i nacionalnoj sigurnosti Republike Hrvatske. Sve je to potvrda da je NBK laboratorij iznimno važna infrastruktura i za OSRH, ali i na nacionalnoj razini.


Ministar obrane Mario Banožić i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs uz predstavnike akademske zajednice obišli su povodom završetka prve faze njegova infrastrukturnog uređenja novi Nuklearno-biološko-kemijski laboratorij na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”. Cijeli projekt financiran je sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije, a laboratorij će se koristiti za potrebe vojnih sveučilišnih studija i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.

“Ovaj laboratorij uspješan je primjer povlačenja sredstava iz Fonda solidarnosti, ali i pokazatelj uspješne suradnje Hrvatske vojske s akademskom zajednicom. Upravo je takva suradnja jamstvo kvalitete provedbe nastavnih programa, ali i platforma za istraživačke i znanstvene iskorake,” rekao je ministar obrane te dodao: “Uvjeren sam kako će ovakav laboratorij, osim što će razvijati znanja i vještine studenata i naše vojne kapacitete, u budućnosti biti važan i za gospodarski segment te za obrambenu industriju. Uz potrebnu kvalitetnu izgradnju infrastrukture, gradimo jedan ozbiljan znanstveno-istraživački centar po civilno-vojnom modelu koji će voditi upravo akademska zajednica uz vojnu potporu.“ Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs zahvalio je ministru Banožiću na potpori i razumijevanju za realizaciju projekta i uputio čestitke svim sudionicima uspješnoj realizaciji projekta koji spaja potrebe i nužnost i daje dodanu vrijednost. “Ovo je pokazatelj koliko je važna povezanost vojnih i civilnih elemenata. Očekujemo suradnju svih institucija na budućim znanstveno-istraživačkim projektima,” poručio je ministar Fuchs. Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić zahvalio je ministrima Banožiću i Fuchsu i Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na potpori te izrazio zadovoljstvo što akademska zajednica zajedno s Hrvatskom vojskom ostvaruje dobru suradnju, a ovaj projekt “dobar je primjer suradnje u obrazovnom, znanstveno-istraživačkom dijelu te u dijelu vojnog obrazovanja“. Dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Ante Jukić kazao je kako za studente Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije ovakav laboratorij ima velik značaj i vrijednost jer će omogućiti odvijanje projekata u kvalitetnim i primjerenim laboratorijskim prostorima, s obzirom na to da se prostori Fakulteta renoviraju.


RAZGOVARAO: Tomislav Vidaković; FOTO: Josip Kopi