Predstavljen Nacrt prijedloga Strategije nacionalne sigurnosti

U Hrvatskom je saboru 19. travnja održan okrugli stol na kojem je predstavljen Nacrt prijedloga Strategije nacionalne sigurnosti. Okrugli je stol vodio i uvodnim izlaganjem otvorio potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević obrativši se tako članovima saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbora za vanjsku politiku, Odbora za obranu te izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a.
Tom je prigodom ministar Krstičević podsjetio kako je postojeća Strategija nacionalne sigurnosti donesena 2002. godine i više ne odgovara vremenu ni sadašnjim okolnostima, pa je zato u studenom 2016. godine Vladin tim započeo sa sustavnom izradom novog strateškog dokumenta o nacionalnoj sigurnosti. “Strategija  nacionalne sigurnosti temeljni  je strateški dokument, pitanje nacionalne sigurnosti je iznadstranačko pitanje i ono traži usuglašavanje stavova, pozicija i šire društvene zajednice,” rekao je potpredsjednik Vlade Krstičević naglašavajući kako je u proces izrade nove strategije nacionalne sigurnosti uključeno više od 150 ljudi – od predstavnika državnih tijela, oporbe, neovisnih stručnjaka, braniteljskih udruga do predstavnika civilnog društva. “Kao odgovor na sigurnosne rizike s kojim se Hrvatska suočava želimo napraviti partnerstvo za sigurnost, želimo uvezati sve državne elemente koji se bave sigurnošću kao i civilno društvo  te  udruge građana,” naglasio je Damir Krstičević navodeći kako se nova strategija nacionalne sigurnosti temelji na partnerstvu za sigurnost te sustavu domovinske sigurnosti koji mora biti temeljen na načelima poštivanja ljudskih prava, solidarnosti i toleranciji. “Posebno je važno istaknuti da je razvoj strategije sustava nacionalne sigurnosti trajan i kontinuiran proces koji neće završiti ovim dokumentom. Želimo da svaka vlada na početku svojeg mandata ima zadaću da u suradnji s Predsjednicom RH ažurira postojeći, odnosno predloži novi dokument, tako da nam se više ne dogodi da Republika Hrvatska petnaest godina nema odgovarajući dokument o nacionalnoj sigurnosti,” istaknuo je potpredsjednik Vlade Damir Krstičević.        
Strategija nacionalne sigurnosti ishodišni je strateški dokument kojim se određuju politike i instrumenti za ostvarivanje vizije nacionalnih interesa te postizanje sigurnosnih uvjeta koji će omogućiti uravnotežen i kontinuiran razvoj države i društva. Republika Hrvatska teži razvijanju modernog, sveobuhvatnog, racionalnog i učinkovitog sustava domovinske sigurnosti koji uključuje gospodarske subjekte, znanstvene i stručne institucije, privatni i javni sektor, civilno društvo i građane za postizanje sinergijskih rezultata. Predstavljanju Nacrta prijedloga Strategije nacionalne sigurnosti prethodio je niz sastanaka koje su članovi radne skupine za izradu nacrta Strategije nacionalne sigurnosti održali s pojedinim stručnjacima ili članovima Povjerenstva te sastanci i konzultacije s brojnim pojedincima iz javnog života i akademske zajednice koji se bave pitanjima nacionalne sigurnosti.
U nastavku, nakon prezentacije nacrta saborskim odborima za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, vanjsku politiku i obranu, tijekom travnja i svibnja planira se održavanje sjednica Povjerenstva, javna rasprava te niz sastanaka s braniteljskim udrugama, Generalskim zborom, vojnim izaslanstvima zemalja partnera, znanstvenom zajednicom, udrugama građana i drugima. Sredinom lipnja održat će se prezentacija završnog nacrta prijedloga Strategije Povjerenstvu, a do 15. srpnja očekuje se usvajanje strateških dokumenata u Hrvatskom saboru.
Lada Puljizević
Foto Tomislav Brandt