Marke – LOKOMOTIVE

Na relaciji Split – Knin vozila je 1960. prva lokomotiva na dizelski pogon

Lokomotive su pružna vozila za vuču putničkih i teretnih vagona te drugih pružnih vozila bez vlastitog pogona. Prvo vozilo nalik na lokomotivu izrađeno je 1804. u Velikoj Britaniji, a vuklo je vlak od pet vagona brzinom od 8 km/h na pruzi bez nagiba duljine 16 km. Za pokretanje kotača korišten je parni stroj. Smatra se da je prva primjenjiva lokomotiva Puffing Billy, korištena početkom XIX. st. u rudnicima. U Hrvatskoj su od izgradnje prvih kilometara željezničkih pruga 1860. pa sve do 1988., kad je iz prometa povučena zadnja parna lokomotiva, prometovale 64 serije parnih lokomotiva. Isprva su izrađivane u Austriji, potom u Mađarskoj, a od 1918. i u Njemačkoj. U Hrvatskoj je proizvodnja parnih lokomotiva počela 1937., i to u Prvoj tvornici vagona, strojeva i mostova u Slavonskom Brodu (danas Đuro Đaković Grupa d. d.). O tome koliko su lokomotive popularne među sakupljačima poštanskih maraka govori i podatak da su dosad izdane brojne hrvatske marke s tom temom: parne lokomotive serije MÁV 601/JŽ 32 (2008.); MÁV 651/JŽ 31 i MÁV 326/JŽ 125 (2010.); SüdB 29 i MÁV 424 / JDŽ/JŽ 11 (2012.); kkStB 229/JDŽ/JŽ 116 i MÁV 375/JDŽ/HDŽ/JŽ 51 (2014.); 207 i JDŽ/HDŽ/JŽ 83-106 (2016.); 7 (2018); električne lokomotive JŽ 642/HŽ 2041 i JŽ 661/HŽ 2061 (2020.) i dr. Prema namjeni, razlikuju se lokomotive za putničke i teretne vlakove, lokomotive za specijalne namjene, lokomotive gradske željeznice te rudničke, tvorničke i ranžirne lokomotive. Upravo su potonje, oznaka HŽ 2132/JŽ 732 i HŽ 2132/JŽ 732, tema hrvatskih poštanskih maraka izdanih početkom listopada ove godine. Te su manevarske lokomotive namijenjene prije svega za ranžiranje vagona na željezničkim i ranžirnim kolodvorima. Nekoć su služile i kao industrijske lokomotive te za vuču vlakova na otvorenoj pruzi, što je danas prava rijetkost. Na hrvatskim se željeznicama trenutačno koriste dvije serije manevarskih lokomotiva, i to dizelsko-hidraulične oznake HŽ 2132 i dizelsko-električne oznake HŽ 2041. Prema vrsti pogona, lokomotive mogu biti parne, s motorom s unutarnjim izgaranjem, električne, na komprimirani zrak i s parnom ili plinskom turbinom.

TEKST  Ivo Aščić