Marke – Pelješki most

Pelješki most jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj. Dugo je čekan, a generacije će od njega imati koristi. Svečano je otvoren 26. srpnja ove godine uz veličanstvenu ceremoniju

Pelješki most dug je 2404 metra, prelazi morski tjesnac – Kanal Malog Stona, te povezuje razdvojene dijelove kopnenog teritorija RH

Pelješki most dio je državne ceste koja obilazi neumski koridor, odnosno dio je projekta Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom, koji obuhvaća gradnju mosta, pristupnih cesta do mosta i obilaznice oko Stona. Most je strateški interes Republike Hrvatske. Nalazi se na jednom od europskih transportnih koridora, pa je velikim dijelom financiran iz fondova Europske unije. “Širina morskoga kanala na mjestu mosta je 2140 m, a prosječna dubina mora 27 metara. Zaljevom, koji je zaštićen kao posebni rezervat prirode, prolazi plovni put: širina zadanog otvora za plovidbu iznosi 200 m, a visina 55 m. Projektantski izazov bilo je temeljno tlo koje se sastoji od dubokih naslaga mulja i gline nad stijenom, potom izrazita seizmičnost lokacije, kao i znatna vjerojatnost pojave snažnih vjetrova. Zadatak premoštenja morskoga kanala u ovako složenim okolnostima ostvaren je jedinstvenom konstrukcijom koju čini ovješeni most sa šest pilona i pet glavnih otvora veličine po 285 metara na dubokim temeljima izvedenim na zabijenim pilotima. Gradnja mosta počela je sredinom 2018., a završena je početkom 2022. godine. Investitor čitavog projekta bile su Hrvatske ceste, hrvatsko poduzeće za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, dok je glavni izvođač mosta bila kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation uz koju su na projektu radile i brojne hrvatske tvrtke i pojedinci,” navodi se u trojezičnom prospektu koji prati prigodnu hrvatsku marku “Svečano otvorenje Pelješkog mosta”. Osim marke, 26. srpnja 2022. puštena je u promet i prigodna optjecajna kovanica “Pelješki most” od 25 kuna. Kovanica ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, a izađena je od slitine 92 % bakra, 6 % aluminija i 2 % nikla. Naličje kovanice s dva kvadratića simbolizira povezivanje kopnenog dijela Hrvatske i poluotoka Pelješca, dok lice prikazuje Pelješki most te dio poluotoka Pelješca koji se na tom području mostom spaja s kopnom RH.

TEKST  Ivo Aščić