Metodsko-pokazna vježba ”Dodavanje vode (vlaženje) eksploziva heksogena“

U sklopu provedbe specijalističko-nadzorno-tehničkog pregleda (SNTP) na VSK-u ”Golubić“ kod Knina, 4. su srpnja pripadnici Bojne za opskrbu Zapovjedništva za potporu OSRH proveli metodsko-pokaznu vježba (MPV) ”Dodavanje vode (vlaženje) eksploziva heksogena“. Na vježbi su sudjelovali pirotehničari tehničke službe Bojne za opskrbu te djelatnici Odjela za nadzor ispravnosti i upravljanje klasom V Logističkog operativnog središta ZzP-a. Tehnološki je to postupak koji se provodi zbog sigurnosti čuvanja i skladištenja tog eksploziva. Provode ga pirotehničari tehničke službe Bojne za opskrbu redovitim ciklusima održavanja, čuvanja i skladištenja ubojitih sredstava. Cilj je bio prikazati postupak dodavanja vode (vlaženja) eksploziva heksogena sukladno ”Uputi za rad pri provedbi SNTP i dodavanja vode (vlaženja) eksploziva heksogena s 1 % vlage“, te upoznati djelatnike koji će biti angažirani na SNTP-u sa sustavom vođenja i zapovijedanja na zadaći, kritičnim fazama procesa dodavanja vode u eksploziv, planom provedbe zadaće, mjerama pirotehničke sigurnosti, mjerama zaštite od požara, procedurama u slučaju akcidenta i/ili izvanrednog događaja, planom medicinskog osiguranja te ograničenjima u provedbi zadaće. Vježba  je provedena u četiri radne točke: izuzimanje eksploziva iz skladišnog objekta, postupak dodavanja vode, vraćanje eksploziva u skladišni objekt, izrada popratne dokumentacije.
Tekst/foto: Domagoj Franić / Mario Kramarić