Metodsko-pokazna vježba ”Zapovjedni pregled u postrojbi“

U Središtu za obuku i doktrinu logistike Požega 6. je listopada provedena MPV ”Zapovjedni pregled u postrojbi” kojoj su nazočili zapovjednici, operativni časnici i prvi dočasnici postrojbi Zapovjedništva za potporu, te voditelji odjela Zapovjedništva ZzP-a na čelu sa zamjenikom zapovjednika brigadirom Dadićem. Cilj vježbe bio je standardizirati radnje i postupke u planiranju, organiziranju i provedbi zapovjednog pregleda TMS-a i praktično prikazati metodologije provedbe zapovjednog pregleda u SzOiDL-u, a sukladno misiji i zadaći SzOiDL-a. Prikaz vježbe i primjena u matičnim ustrojstvenim jedinicama daje nužan i potreban okvir za primjenu metodologije planiranja i provedbe zapovjednog pregleda, te ostavlja čelnicima jedinica i dovoljno prostora za ostvarivanje osnovnih vlastitih ciljeva (podizanje razine bojne spremnosti, pregled stanja obučenosti u rukovanju i uporabi MTS) i ostalih ciljeva sukladno osnovnoj misiji ustrojstvenih jedinica. Vježba je također trebala upoznati nazočne s osnovnim teorijskim pojmom zapovjednog pregleda, njegovom pripremom i provedbom te načinom raščlambe i ocjenjivanja. U praktičnom dijelu prikazan je rad čelnika skupine zapovjednog pregleda i njihovih strukovnih pomoćnika. Prikazana je osposobljenost u rukovanju neposrednih korisnika tehničko-materijalnih sredstava, naoružanjem i opremom te osposobljenost za provedbu osnovnog održavanja sredstava propisanog uputama za rukovanje i korištenje. 

Dragan Ester
Foto  Antun Mandić