Moderno ratovanje i moderni borbeni sustavi traže nove vještine i znanja

Načelnik GS OSRH admiral ROBERT HRANJ

Najvažnije je da kontinuirano i sustavno pripremamo novu generaciju vojnika i vojnih vođa, koji će biti obrazovani, uvježbani, fleksibilni, čvrsti i besprijekornih moralnih kvaliteta. Zapovjednici budućnosti morat će donositi ispravne taktičke, moralne i etičke odluke pod velikim pritiskom intenzivnih borbenih operacija

U prigodi obilježavanja 31. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske razgovarali smo s načelnikom Glavnog stožera admiralom Robertom Hranjem. U razgovoru se dotaknuo vrijednosti Domovinskog rata, ali i aktualnog trenutka, koji od nas traži modernizaciju na svim područjima u skladu s financijskim mogućnostima.

Hrvatska vojska ove godine obilježava 31 godinu postojanja. Gdje je ona danas?

Za nekoliko dana obilježit ćemo 31. obljetnicu Oružanih snaga RH. Godina ustrojavanja Oružanih snaga i početka Domovinskog rata sve je dalje od nas, iako se nama, sudionicima tih dramatičnih vremena, čini kao da je to bilo nedavno. U međuvremenu je izrasla cijela generacija mladih ljudi rođenih nakon početka rata. Oni danas čine više od trećine stanovništva Hrvatske. To se vidi i u Oružanim snagama, gdje će u sljedećih nekoliko godina doći do potpune smjene generacija. Ratna odlazi na zasluženi odmor, a odgovornost za razvoj i upravljanje Hrvatskom vojskom preuzimaju pripadnici novih, mladih, poslijeratnih generacija.

Pobjeda u Domovinskom ratu zasigurno je jedan od najvažnijih događaja u cjelokupnoj povijesti Hrvatske i jedan od temelja moderne hrvatske državnosti. Zadaća je svih pripadnika Oružanih snaga, a posebno sudionika Domovinskog rata, da pridonesemo čuvanju uspomene na Domovinski rat, posebno uspomene na one koji su u tom ratu dali najveću žrtvu.

Mi smo pobjednička vojska, koja je svojim djelovanjem donijela mir ne samo u Hrvatskoj nego je dala i ključan doprinos miru u široj regiji.

Hrvatska vojska danas je moderna, profesionalna, u savezu s vojskama iz najnaprednijih svjetskih država u okviru NATO-a i Europske unije. Naša današnja zadaća je, zajedno s ostalim čimbenicima Republike Hrvatske, čuvati mir u kojem živimo i biti spremni odgovoriti na svaku oružanu prijetnju i agresiju.

Pripadnici Hrvatske vojske moraju kroz proučavanje operacija iz Domovinskog rata, kroz analiziranje tadašnjih uspješnih vojnih rješenja i odluka, ali i pogrešaka, učiti koja su to načela rada i razvoja dobrih vojski i koje su to moralne vrijednosti i kvalitete koje svaka uspješna vojska mora razvijati.

Moramo uvijek voditi računa o tome da se ne pripremamo za prošli rat, već da, kroz promatranje promjena u okružju i analizom trendova, pokušamo procijeniti koje nam sposobnosti trebaju za ratove budućnosti. Domovinski rat treba nam biti inspiracija, ne po taktikama i oružjima tog doba, već prije svega po načelima koja su nas dovela do pobjede: domoljublje, hrabrost, požrtvovnost, inicijativa, inovativnost i prilagodljivost. Na tim se načelima trebamo pripremati za suočavanje sa sigurnosnim izazovima budućnosti kroz prihvat novih borbenih sustava, usvajanje novih taktika i doktrina te sustavnu prilagodbu vojnog obrazovanja i obuke.

Očito je da čovjek, svaki pripadnik HV-a, mora biti u središtu INTERESA. Kakvo je danas stanje? Što biste u prilog tomu posebno izdvojili?

Važno je prepoznati i stvarno prihvatiti da isticanje ljudskog faktora kao najvažnije karike svake društvene organizacije, a posebno vojne, nije floskula, već realnost i istina koja se stalno potvrđuje kroz ljudsku povijest.

Vojna služba, vođenje vojnih operacija te, u konačnici, i ratovanje, prije svega je ljudska aktivnost, prepuna intenzivne, prečesto nasilne i brutalne interakcije. Ratove vode ljudi sa svojim mentalnim sposobnostima, znanjima, vještinama i moralnim kvalitetama, a oružje je samo alat kojim vojnici svoje ideje i planove provode, više ili manje uspješno, u postavljene ciljeve.

Stoga se i u Hrvatskoj vojsci posebna pažnja posvećuje odabiru, pripremi, školovanju i obuci pripadnika, koji su njezina najveća vrijednost i najveći potencijal. Vojnik budućnosti mora biti osposobljen za djelovanje u stalno promjenjivom, turbulentnom i stresnom borbenom ili kriznom okružju. Moderno ratovanje i moderni borbeni sustavi traže nove vještine i znanja od vojnika svih razina, ali i dalje su nezaobilazan dio vojnog poziva hrabrost, odlučnost i spremnost za požrtvovnost.

Za Hrvatsku vojsku ključan je vrhunski osposobljen, opremljen i visokomotiviran vojnik, spreman za djelovanje u složenim okolnostima novih ugroza, provedbu različitih vojnih i nevojnih zadaća te primjenu suvremenih tehnologija.

Ovdje bih želio spomenuti problem koji nas prati već godinama, a odnedavno postaje ozbiljan izazov s kojim se mora suočavati vojna organizacija, ali, vjerujem, i cijelo društvo. Naime, nepovoljni demografski trendovi koji opterećuju hrvatsko društvo posebno se reflektiraju na HV. Moramo se suočiti s činjenicom da će čuvanje interesa za vojni poziv biti jedan od naših većih izazova. Jednostavnog rješenja i odgovora na taj izazov, nažalost, nema.

Privlačenje u vojnu službu temelji se, prije svega, na domoljublju i bliskosti vojske i naroda. Naše promidžbene aktivnosti kojima prezentiramo HV kao odgovornog, pouzdanog i poželjnog poslodavca, same po sebi neće biti dovoljne. Uz stvaranje uvjeta za dobar životni standard svih pripadnika OS-a, morat ćemo se stalno i uporno dokazivati vrijednim i atraktivnim stvaranjem prilika za kontinuirano školovanje i obuku, izazovno radno okružje, uključujući i sudjelovanje u međunarodnim vojnim organizacijama, operacijama i misijama. U tom će nam smislu trebati pomoć cijele države kako bismo kroz povećane napore bili u stanju ponuditi dovoljno raznolikosti i izazova našim pripadnicima te im osigurati financijsku, socijalnu i profesionalnu stabilnost i sigurnost uz mogućnost napredovanja u skladu s postignutim rezultatima.

Svjesni toga da postojeći uvjeti smještaja i radne infrastrukture u mnogim našim vojarnama ne zadovoljavaju željene standarde, u idućem ćemo planskom razdoblju morati intenzivnije ulagati u vojnu infrastrukturu koja će poboljšati radne i životne uvjete u našim vojarnama, uključujući i HVU.

Gradimo sustav jednakih mogućnosti, na načelima meritokracije, gdje, uz visoke profesionalne standarde, težnju izvrsnosti i visoku radnu etiku, napreduju najbolji. Od pripadnika Oružanih snaga očekuje se nesebična, lojalna i časna služba. Moramo ulagati stručne napore i boriti se za svakog našeg pripadnika, da uspije u svojim ambicijama, ostvari vojnu karijeru i bude zadovoljan i ponosan što je vojnik.

S izvanrednim događajima, problemima i nepoželjnim pojavama također se suočavamo, neumorno i neumoljivo, te razvijamo sustav da budemo još bolji.

Hrvatski vojnici sudjeluju i u međunarodnim operacijama i misijama. Kako općenito gledate na to i zbog čega je važno?

Hrvatska vojska kontinuirano i prilično intenzivno sudjeluje u međunarodnim operacijama i misijama već dvadesetak godina. Kao članica UN-a, EU-a i NATO-a, Hrvatska sudjeluje u međunarodnim misijama i operacijama te i na taj način pridonosi međunarodnoj sigurnosti. Kao članica NATO-a želimo pokazati da smo spremni preuzeti svoj dio tereta i odgovornosti pridonoseći izgradnji sigurnijeg i stabilnijeg svijeta.

Također, imajući u vidu da je svijet stvarno postao globalno selo, treba prepoznati da se kriza na naizgled udaljenoj lokaciji prilično lako može reflektirati i u nama bliskoj regiji. Danas naša nacionalna sigurnost ne počinje niti završava na državnoj granici, već na nju mogu utjecati procesi i krize daleko od naše domovine.

I to je, na primjer, jedan od razloga našeg uključenja u operaciju KFOR, gdje želimo pomoći izgradnji sigurnijeg svijeta za sve žitelje Kosova, regije i posredno za nas. Isto tako, sudjelovanjem u operaciji Europske unije ATALANTA s timom za zaštitu broda na zadaći Svjetskog programa za hranu (World Food Programme – WFP) u Indijskom oceanu te u NATO-ovoj operaciji Sea Guardian na Mediteranu pridonosimo sigurnosti na moru, suprotstavljajući se piratstvu, terorizmu i proliferaciji oružja.

Također, sudjelujemo i u NATO-ovim aktivnostima prednje prisutnosti, odnosno u tri borbene grupe u Litvi, Poljskoj i Mađarskoj, gdje je primarni cilj takvog angažmana jačanje sigurnosti na istočnom krilu Saveza, tj. odvraćanje neprijateljstava te demonstracija jedinstvenosti Saveza. Strateški partneri, poput SAD-a i SR Njemačke, dakle vodeće nacije u borbenim grupama u Poljskoj i Litvi, prepoznaju OSRH kao pouzdanog i respektabilnog partnera čiji doprinos cijene.

Naše pripadnice i pripadnici u međunarodnim su se operacijama i misijama istaknuli profesionalnošću, požrtvovnošću i visokom razinom stručnosti, ostvarujući rezultate za koje su u više navrata dobili brojna priznanja.

Sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima, operacijama i misijama ima i praktične koristi za OSRH jer nam daje priliku da u suradnji s drugim vojskama intenzivnije uvježbavamo doktrine, taktike i procedure, čime povećavamo vlastitu osposobljenost. Djelujući u međunarodnom okružju postajemo bogatiji za neizmjerno iskustvo, ne samo za pojedince ili postrojbe koji su u operaciji već i za obrambeni i sigurnosni sustav u cjelini. Svako sudjelovanje dubinski se analizira, utvrđujemo gdje smo bili dobri, u čemu se možemo poboljšati te takva iskustva ugrađujemo na svim razinama sustava.

Već dulje vrijeme najavljuju se projekti opremanja i modernizacije OS-a. Gdje smo trenutačno vezano uz to pitanje i koji su najvažniji projekti modernizacije? Hoće li se naši planovi modernizacije mijenjati zbog spoznaja iz sukoba u našem širem okružju?

Hrvatska vojska iskazala je svoje potrebe za modernizacijom u svim tradicionalnim domenama operacija (kopno, more, zrak), kao i u novim domenama, poput kibernetičkog prostora te hibridnog djelovanja. U svim domenama potreban je tehnološki iskorak prema novim tehnologijama, a on se ne ostvaruje samo kroz nabavu novih sustava naoružanja i opreme već i kroz stjecanje znanja i vještina u uporabi i održavanju tih sustava.

Jako smo zadovoljni što su 2021., kad smo imali 30. obljetnicu, potpisana dva velika ugovora: s Francuskom Republikom za borbene avione Rafale i sa Sjedinjenim Američkim Državama za borbena vozila pješaštva Bradley. Program realizacije tih kapitalnih nabava sad je težišna zadaća i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Hrvatske kopnene vojske. Hrvatska ratna mornarica dobiva moderne ophodne brodove, a u pripremi je i program nabave lovaca mina u suradnji s jednom savezničkom zemljom. Nabavom oružnih sustava zapadne proizvodnje kao što su Rafale, Bradley, helikopteri Black Hawk te oružja i opreme koji se nalaze na tim platformama, Hrvatska vojska neće biti ista nego će biti modernija, interoperabilnija i spremnija za svoje misije.

Nedavni ozbiljni i opasni incident s padom drona u Zagrebu, kao nesretna manifestacija rata i brutalne agresije u Ukrajini, bio nam je svima poziv za dodatno žurno postupanje kad govorimo o potrebi nabave oružja za protuzračnu obranu. Program nabave već je pokrenut, a dodatna financijska sredstva osigurana su rebalansom proračuna za tekuću godinu. Nakon nabave modernog PZO sustava kratkog dometa odmah će se, usporedno s uvođenjem u operativnu uporabu aviona Rafale, pokrenuti nabava PZO sustava većeg dometa.

U ovogodišnjem je Planu nabave MORH-a i opremanje puškostrojnicama u kalibru 5,56 i 7,62 mm te nabava modernog taktičkog radiouređaja za vojnika u suradnji s domaćom vojnom industrijom. Ambicija je završiti opremanje Oružanih snaga hrvatskom jurišnom puškom VHS-2 te pokrenuti program nabave nebojnih vozila.

Naši daljnji napori moraju biti usmjereni na intenzivnu modernizaciju za razvoj sposobnosti odgovora na klasične vojne prijetnje, ali i na nove prijetnje koje danas tek možemo predvidjeti i naslutiti. Poseban fokus morat ćemo staviti na nove sposobnosti besposadnih sustava, sposobnosti odgovora na kibernetičke prijetnje, elektroničkog ratovanja, strateškog izviđanja i sl.

Karakteristike rata u Ukrajini, prema onome što zasad možemo prosuditi, pokazuju da smo, zajedno sa saveznicama, ispravno trasirali put obrambene transformacije. To se odnosi prije svega na primjenu novih tehnologija i inovacija – i u sustavima naoružanja, i za ostvarenje bolje situacijske svjesnosti i donošenje odluka. Tu je, zatim, sposobnost sudjelovanja u višedomenskim operacijama, koje osim tradicionalnih operacijskih domena (zemlja, zrak, more) uključuju i kibernetičku, pa čak i svemirsku domenu, te imperativ interoperabilnosti sa saveznicama.

Dosadašnji tijek rata u Ukrajini pokazuje važnost svih elemenata borbene moći: kretanja i manevra, obavještajnog djelovanja i situacijske svjesnosti, precizne i dalekometne vatre, logistike i podrške, efikasne i zaštićene komunikacije i učinkovite zaštite snaga. Pokazala se odlučujuća važnost vojnog vođenja i zapovijedanja te informacijska superiornost i djelovanje u informacijskom prostoru. U ovom je trenutku rano donositi konačne zaključke o utjecaju tog rata na vojne doktrine i taktike, ali već se pokazuje da intenzivna primjena novih tehnologija u ratovima obvezuje vojske na značajne promjene planova modernizacije i nabave. Osim vojnog aspekta, rat u Ukrajini pokazao je i važnost daljnjeg jačanja otpornosti cijelog društva.

Transformacija koja nam slijedi priprema je OSRH za budućnost koja će, kako vidimo, biti obilježena novim kompleksnim izazovima i neizvjesnošću. No, za prilagodbu sustava izazovima novog doba neće biti dovoljno samo uvesti nove obrambene sustave i nove tehnologije nego i mijenjati obrasce ponašanja, razmišljanja i djelovanja. Morat ćemo biti brži i agilniji te proaktivniji i povezaniji s drugim sudionicima sigurnosti u državi, ali i u Savezu. Kao članica NATO-a i EU-a, Hrvatska preuzima zadaće i obveze kojima se dodatno određuje smjer njihova razvoja.

Program modernizacije i nabave vojne opreme prilično je ambiciozan, a moderna i sofisticirana oprema iznimno je skupa. Kako planiramo financijski zatvoriti spomenuti plan?

Oružane snage svjesne su da planovi modernizacije moraju uvijek biti u skladu s mogućnostima društva i da one ne smiju biti dodatni uteg njegovu oporavku i daljnjem razvoju. Tempo opremanja ovisit će o dostupnosti financijskih sredstava i Hrvatska vojska mora svoje planove prilagođavati i usklađivati sa situacijom u kojoj se financije Republike Hrvatske nalaze. Prioriteti opremanja jasno su definirani i usmjereni na potporu jačanja sposobnosti Hrvatske vojske za ostvarenje triju temeljnih zadaća, a ta sposobnost nije i ne smije biti dovedena u pitanje.

U proteklim smo desetljećima, zbog financijske krize i brojnijih prioriteta gospodarskog i socijalnog razvoja društva, imali financiranje sustava obrane ispod razine koju bismo mogli označiti optimalnom.

Oružane snage programirale su proračunski okvir za razdoblje od 2023. do 2025. i projekcije financijskih sredstava do 2028., a nakon usuglašavanja o obrambenom je programu raspravljano na Odboru za obrambeno planiranje MORH-a. Iskazani limiti po svim programima omogućavaju razvoj i modernizaciju OS-a u skladu s nacrtom Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga. Mi se već nekoliko godina trudimo izraditi Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga kojim bismo definirali njihov razvoj u sljedećih 12 godina.

Lakša je zadaća bila spoznati što nam treba i koji su nam vojni prioriteti, ali najveći nam je izazov bio: kako za ambiciozan popis vojnih potreba i prioriteta naći dovoljno financijskih resursa. Plan je konačno pred završetkom iako su pred nama i dalje veliki izazovi.

Ovaj put, u sljedeći planski ciklus, prvi put nakon 2003. godine, ulazimo s izdvajanjem za obranu koje prelazi 2 % BDP-a te više od 20 % proračuna za obranu za modernizaciju. Za ovu godinu proračun za obranu iznosi 7,6 milijardi kuna, što bi bilo 2,1 % BDP-a, dok je za 2023. planiran proračun od 7,8 milijardi kuna. Međutim, cilj svih nas mora biti da se ta razina izdvajanja za obranu zadrži i ubuduće.

Koliko hrvatskom vojniku znači kad je opremljen naoružanjem i opremom domaće proizvodnje?

Hrvatska vojna industrija opskrbljuje OSRH pouzdanom, visokokvalitetnom i namjenski proizvedenom opremom i naoružanjem. Jedan dio tih proizvoda rezultat je zajedničkog razvoja hrvatske vojne industrije i stručnih timova MORH-a i OSRH, dok je drugi dio rezultat višegodišnjeg proizvodnog iskustva kojim raspolažu hrvatske tvrtke. Neupitna je činjenica da hrvatski vojnici dobivaju kvalitetne i pouzdane proizvode, što u konačnici osigurava visoku razinu povjerenja u te proizvode. Hrvatski vojnici, i u zemlji i u inozemstvu, s punom sigurnošću i pouzdanjem u izvršavanju postavljenih zadaća, nose i upotrebljavaju opremu i naoružanje koje je proizvela hrvatska vojna industrija. Činjenicom da Hrvatska vojska sudjeluje u međunarodnim aktivnostima, noseći u Hrvatskoj proizvedenu opremu i naoružanje, ona postaje i promotor hrvatske vojne industrije (HVI). S obzirom na to da u međunarodnom okruženju dolazi do situacija uspoređivanja opreme te propitivanja i dokazivanja kvalitete, to je dobra prilika za promociju proizvoda HVI-ja.

Članstvo u Europskoj uniji dalo nam je nove mogućnosti suradnje u istraživačkim i razvojnim projektima i zajedničkog razvoja vojnih sposobnosti i suvremenih vojnih tehnologija. Donošenje Dugoročnog plana razvoja može poboljšati suradnju s vojnom industrijom i dati dodatni poticaj istraživanju i razvoju vojnih tehnologija i proizvoda domaće vojne industrije.

Hrvatska vojska sudjeluje na brojnim međunarodnim vježbama. Kako ocjenjujete osposobljenost njezinih pripadnika?

Dio transformacije i razvoja OS-a podrazumijeva i pojačano sudjelovanje na obukama i međunarodnim vježbama izvan i unutar granica Republike Hrvatske. Sudjelovanjem na vježbama stječu se korisna i važna iskustva koja se implementiraju u sustav.

Zbog COVID-a smo privremeno smanjili intenzitet sudjelovanja na vježbama, ali sad se brzo vraćamo na ranije razine.

U novom ciklusu vježbi poseban se fokus stavlja na elemente hibridnog i kibernetičkog djelovanja, upravljanje krizama, izazove vojne mobilnosti te pojačanu suradnju s drugim subjektima u jačanju otpornosti društva.

Kroz serije vježbi s partnerima i NATO-om (Immediate Response, Astral Knight, Steadfast Defender, Cyber Coalition i ostale) uvježbava se integracija međunarodnih snaga te prihvat, opskrba i transport strateških međunarodnih snaga prema scenarijima ojačavanja istočnih granica NATO saveza u svim domenama.

Međunarodna vojna vježba specijalnih snaga Trojan Footprint 22, koja se nedavno istodobno provodila od Baltika preko Hrvatske sve do Mediterana, pokazala je spremnost i sposobnost integracije multinacionalnih timova i grupa specijalnih snaga.

Iznimno sam zadovoljan našim angažmanom na tim vježbama i već smo izrazili želju za sudjelovanjem na još složenijim i zahtjevnijim vježbama.

Na nacionalnim vježbama uvježbavamo integraciju novih oružnih sustava (OH-58D Kiowa Warrior, Patria DUOS 30 mm – Spike, PzH 2000), te se dodatna pažnja posvećuje dostizanju sposobnosti za UH-60M Black Hawk.

Dodatni je fokus na uvježbavanju stožera i zapovjedništava u procedurama upravljanja krizom te u procesu donošenja vojnih odluka. Takvi oblici uvježbavanja odličan su instrument za provjeru organizacijske strukture (kriznog i ratnog ustroja) za planiranje i provedbu združenih operacija na operativnoj i taktičkoj razini.

Ključ uspješnosti u dobroj je ravnoteži između organizacije i sudjelovanja na nacionalnim i međunarodnim vježbama. Trenutačni je odnos međunarodnih i nacionalnih vježbi na optimalnoj razini u skladu s financijskim i materijalnim sredstvima, gdje prilikom provedbe planiranja i sudjelovanja uspješno dobivamo maksimalni učinak uloženog.

Što biste kao čelni čovjek pobjedničke Hrvatske vojske u prigodi obilježavanja ove vrijedne obljetnice poručili pripadnicima kojima zapovijedate?

U tridesetak godina moderne povijesti Hrvatske ostvarili smo golem cilj – stvorili smo i obranili samostalnu i demokratsku domovinu. U velikoj mjeri zahvaljujući i njezinim Oružanim snagama, sastavljenim od velikog broja naših građana kao dragovoljaca, profesionalnih vojnika i pričuvnika. Svi su oni dali velik doprinos tom cilju, mnogi od njih i najveću žrtvu, svoj život.

Međutim, pred nama su godine velikih izazova. Nestabilnosti, krize i ratovi u našem širem okružju upućuju nas na potrebu za kontinuiranim, odlučnim i ubrzanim razvojem i modernizacijom Hrvatske vojske.

A kakav nas rat može čekati u budućnosti, koliko se mijenja priroda rata, koliko njegov karakter? Što se tiče njegove prirode, rat je pakao, rekao je general Sherman, a mi bismo dodali: i to vrlo skup pakao.

U budućnosti ćemo svjedočiti operacijama u kojima se paralelno koriste konvencionalne sposobnosti (tenkovi, brodovi, avioni…) zajedno s novim, uglavnom besposadnim sustavima koji se temelje na umjetnoj inteligenciji. Novi će sustavi imati povećan domet, povećanu preciznost i ubojitost. Osim novih besposadnih sustava, na važnosti će dobiti i specijalne snage te operacije u kibernetičkom prostoru.

Mogućnost razvoja najnovijih tehnologija širi se na sve veći broj država i privatnih, nadnacionalnih kompanija pa će tako i Hrvatska morati povećati izdvajanja za istraživanje i razvoj te pokušati prepoznati nekoliko specifičnih područja u kojima može dati doprinos.

Međutim, najvažnije je da mi kontinuirano i sustavno pripremamo novu generaciju vojnika i vojnih vođa, koji će biti obrazovani, uvježbani, fleksibilni, čvrsti i besprijekornih moralnih kvaliteta. Zapovjednici budućnosti morat će donositi ispravne taktičke, moralne i etičke odluke pod velikim pritiskom intenzivnih borbenih operacija.

Hrvatska vojska dio je hrvatskog društva i vojska je svih njezinih građana. Hrvatska vojska djeluje i djelovat će uvijek u skladu sa zakonima, poštujući usvojena načela demokratskog nadzora društva nad vojskom.

Temeljne misije Hrvatske vojske ostaju obrana domovine, doprinos međunarodnoj stabilnosti i miru te pomoć civilnim institucijama. HV ostaje glavni instrument države za obranu i vođenje vojnih operacija. HV će nastaviti razvijati sposobnosti za postizanje vojnih ciljeva s težištem na obrani Republike Hrvatske od agresije.

Hrvatska vojska i dalje će se razvijati kao moderna, dobro opremljena i uvježbana snaga, interoperabilna sa snagama saveznica, sposobna i spremna provoditi misije i zadaće koje pred nju postavlja hrvatsko društvo. Prožet domoljubljem i suočen sa zahtjevima XXI. stoljeća, bitno drugačijim od prijašnjih, vojni će se poziv izgrađivati u skladu s načelima visoke profesionalnosti i društvene odgovornosti. Kao dio sustava domovinske sigurnosti, Hrvatska vojska razvijat će se kao neizostavan element sveukupnih potencijala države te kao neodvojiv dio hrvatskog društva i hrvatskog nacionalnog bića, dijeleći sve izazove i dobrobiti tog istog društva.

razgovarao Domagoj Vlahović

Foto Josip Kopi, Mladen Čobanović