MORH, EDA i fondovi Europske unije

Do kraja srpnja bit će objavljeni rezultati međunarodnog natječaja koji je Europska obrambena agencija (EDA) raspisala u svrhu potpore tehnološkim projektima dvojne namjene koji bi se financirali iz fondova Europske unije. Uz pomoć i potporu MORH-a, na natječaju sudjeluju i hrvatske tvrtke i institucije…

Mnogi od hrvatskih tvrtki i institucija koje bi mogle aplicirati za financiranje projekata iz fondova Europske unije bili su zastupljene na sajmu ASDA 2015 u Splitu.

Sredinom travnja na web-stranici Ministarstva obrane RH objavljena je vijest da je ministar Ante Kotromanović u radni posjet primio glavnog direktora Europske obrambene agencije (EDA) Jorgea Domecqa. Unatoč širem značaju koji EDA ima za zajedničke obrambene teme Europske unije te obrambenu suradnju članica EU-a, za ovaj su tekst važne dvije izjave sudionika sastanka. Naime, ministar Kotromanović posebno je istaknuo mogućnosti i dostignuća hrvatske obrambene industrije i važnost EDA-ine potpore razvoju malih i srednjih poduzeća te aktivnog djelovanja u projektima suradnje, kao što je, primjerice, razvoj tehnologija dvojne namjene. S druge strane, direktor Domecq rekao je da EDA može osigurati vrijednu potporu nacionalnoj obrambenoj industriji, a osobito malim i srednjim poduzećima. Svaka čast vrijednim potporama svake vrste, no kad se u Hrvatskoj spominje Europska unija, gotovo se neizbježno odmah nameću “fondovi”. Zahvaljujući EDA-i i/ili drugim tijelima EU-a te Republike Hrvatske, hrvatski gospodarski i znanstveni sektor koji se dotiče vojno-sigurnosnih projekata (dakle, ne samo mala i srednja poduzeća), može aplicirati za korištenje fondova. Međutim, da bi se do toga došlo, potrebno je slijediti brojne kriterije i udovoljiti im.
Ministarstvo obrane pruža jasnu potporu hrvatskoj obrambenoj industriji gdje, kako i koliko god može, stoga to čini i kad je riječ o fondovima EU-a. Primjerice, početkom svibnja u MORH-u je održan okrugli stol i seminar za privatna i državna poduzeća, fakultete i druge razvojno-proizvodne subjekte, a tema su bili tehnološki projekti dvojne namjene koji bi se financirali preko EDA-e. Ondje je priča “hrvatski projekti dvojne namjene i EU-ovi fondovi”, uz pomoć međunarodne konzultantske tvrtke Ernst & Young, detaljnije objašnjena. Nešto je slično za Hrvatski vojnik učinio brigadir Igor Karnjuš, voditelj Odjela za razvoj politike opremanja i modernizacije Službe za potporu opremanju i modernizaciji MORH-a. Tijekom razgovora uglavnom smo se držali EDA-e i MORH-a, tj. pristupa fondovima u kojima udio imaju te dvije organizacije, no ne treba smetnuti s uma da postoje i drugi putovi financiranja navedenih projekata.
Na samom smo početku trebali raščistiti jednu stvar: Europska unija neće financirati razvoj jurišne puške, tenka ili sličnih oružnih primjeraka, odnosno bilo kakve državne obrambene potrošnje. U fokusu je pojam dvojne namjene. Prema definiciji Europske komisije, dobra i tehnologije imaju dvojnu namjenu ako mogu biti korišteni istodobno u vojne i civilne svrhe, s tim da civilne imaju prednost. Granica koja dijeli vojne i civilne projekte sve je mekša. Tom opisu, primjerice, odgovaraju projekti koji se dotiču NBK sektora, mornaričke opreme, elektronike, navigacije i avionike, telekomunikacija, propulzijske opreme, računala, senzora i lasera… Predmet financiranja mogu biti projekti raznih razina razvijenosti, od bazičnih istraživanja do onih s visokim stupnjem komercijalne spremnosti za uporabu.
Posredni je povod ovom tekstu bio Zahtjev za projekte (Request for Projects – RFP) iz područja tehnologija dvojne namjene koji bi se financirali iz europskih strukturnih i kohezijskih fondova, objavljen 16. veljače na web-stranicama EDA-e, prvi takve vrste raspisan otkad je Hrvatska članica EU-a.
MORH je seminar organizirao u ulozi svojevrsnog posrednika između hrvatskih poslovno/znanstvenih subjekata i EDA-e, a prijedloge projekata trebalo je uputiti upravo u Ministarstvo. Jednaka je “posrednička” praksa primijenjena i u drugim članicama EU-a. Nažalost, seminar je bio dogovoren dosta ranije pa nije mogao biti održan prije završetka roka za prijavu na natječaj.
Na MORH-ovu je webu spomenuti EDA-in natječaj prenesen, tj . objavljen 28. veljače. Bio je otvoren od tog dana do 30. travnja, s tim da je Ministarstvo obrane u samom početku distribuiralo natječajnu dokumentaciju svim relevantnim i potencijalno zainteresiranim subjektima u Hrvatskoj, ukupno na gotovo 200 adresa. “Cilj ovog natječaja je identifikacija i odabir visokokvalitetnih projekata u području istraživanja i tehnologija, odnosno jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (SME) korištenjem europskih strukturnih i investicijskih fondova,” glasio je službeniji opis objavljenog natječaja. Način na koji je MORH predstavio, distribuirao i popularizirao natječaj iznimno je dobro prihvaćen u EDA-I.

Ministar Kotromanović je na sastanku s glavnim direktorom EDA-e Jorgeom Domecqom posebno istaknuo mogućnosti i dostignuća hrvatske obrambene industrije i važnost EDA-ine potpore razvoju malih i srednjih poduzeća,

Završni je rok za MORH-ovu procjenu i evaluaciju pristiglih projekata prema kriterijima EDA-e bio kraj svibnja. Raspon prijavljenih bio je raznolik, od nekih dobro nam poznatih pa do manje poznatih institucija i tvrtki. Nakon što je MORH, tj. njegova stručna radna skupina sastavljena od djelatnika raznih specijalnosti, odabrao projekte koji su udovoljavali početnim, minimalnim kriterijima (pojedina članica mogla ih je poslati najviše deset), uputio ih je u EDA-u. Slijedi drugi krug, u kojem EDA konačno određuje “pobjednike”. Neće ih biti puno, samo šest do sedam od ukupno 280 i bit će objavljeni do kraja srpnja.
Međutim, to ne znači da je projekt gotov i spreman za financiranje iz fondova jer pravi posao tek počinje. EDA zapravo osigurava da odabrani projekti dobiju tehničku potporu koju osigurava međunarodna konzultantska tvrtka Ernst & Young. Ta usluga, koju pružaju ekspertni poznavatelji europskih financijskih instrumenata, omogućuje nositeljima projekata unapređenje njihove kvalitete i osigurava da budu u skladu s pravilima i prioritetima financiranja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Takve usluge stoje i po 20 000 eura pa male i srednje tvrtke koje imaju dobre ideje i projekte, a nemaju kadrove specijalizirane za njihovu prilagodbu EU-ovim kriterijima, mogu ostvariti itekakvu uštedu i poticaj. Ukupna procijenjena vrijednost samog projekta nije smjela biti manja od pola milijuna eura. Takav konačno pripremljen projekt gotovo je siguran kandidat za doprinos EU-ovih fondova.
Na kraju, moramo ponoviti da je spomenuti natječaj samo dio zahuktalog ciklusa povlačenja sredstava iz EU-ovih fondova. Sličnih će natječaja biti i ubuduće, a hrvatski subjekti mogu prijavljivati projekte dvojne namjene za financiranje iz fondova EU-a i drugim, izravnijim putem, preko Ministarstva gospodarstva. MORH i dalje radi na informiranju subjekata, a u Zagrebu je 6. lipnja zajedno s EDA-om organizirao još jedan seminar o fondovima.

Domagoj VLAHOVIĆ, fotoarhiva HVGI-ja