Snažna obrambena industrija osigurava jačanje i razvoj sposobnosti OS-a

Samo snažna hrvatska obrambena industrija osigurava našim Oružanim snagama kontinuirano jačanje i razvoj svih njihovih sposobnosti. Kao najveći korisnik proizvoda obrambene industrije, MORH i OSRH daju im dodanu vrijednost i podižu konkurentnost domaćih tvrtki. Valorizacija proizvoda najvrednija je ako dolazi iz oružanih snaga zemlje iz koje proizvod potječe…

Roman Mikulić, pomoćnik ministra obrane za materijalne resurse

Ministarstvo obrane RH od prvih je dana hrvatske samostalnosti shvaćalo velik značaj hrvatske obrambene industrije, ne samo za opremanje OSRH, nego i za cjelokupno hrvatsko gospodarstvo. Sukladno tome, pružalo joj je i odgovarajuću potporu. Međutim, opremanje i modernizacija OSRH, kao i nove sigurnosne, pa i ekonomske okolnosti u Hrvatskoj i svijetu, traže da se taj odnos stalno razvija. Pomoćnik ministra za materijalne resurse u razgovoru za Hrvatski vojnik iznio je aktualnosti, kao i buduće planove vezane uz teme koje povezuju MORH i granu naše industrije koju zadnjih nekoliko godina obilježavaju vrlo pozitivni trendovi. 

Nedavno smo ispratili novi kontingent OSRH u Afganistan, opremljen puškama VHS-2. Koji je značaj toga za MORH, OSRH i hrvatsku obrambenu industriju?
Od prvog sudjelovanja hrvatskih vojnika u međunarodnim misijama i operacijama prošlo je gotovo 20 godina (Sijera Leone, UNAMSIL, 1999., op. a.). One su u organizacijskom i operativnom smislu Oružanim snagama RH donijele ne samo nova znanja i iskustva, nego su i otvorile vrata hrvatskoj industriji zbog uočene potrebe za kreiranjem, prilagođavanjem i proizvodnjom opreme i materijalno- tehničkih sredstava namijenjenih okružju i okolnostima koji nisu svojstveni zemljopisno-meteorološkim uvjetima na koje smo naviknuli u Hrvatskoj. Pokazala se potreba za opremom koja može bez problema biti korištena s jednakom vrhunskom učinkovitosti i u Hrvatskoj i u pustinjskim te drugim ekstremnim uvjetima. Danas su osnovna oprema i naoružanje hrvatskog vojnika, koji odlazi na zadaće od Afganistana do Baltika, u potpunosti prilagođeni toj ideji, a što je najvažnije, proizvod su hrvatske obrambene industrije. Jurišna puška VHS, koju je uz potporu i suradnju MORH-a razvila karlovačka tvrtka HS Produkt, jedan je od eklatantnih primjera hrvatske odlučnosti, predanosti i sposobnosti da iz potrebe i težnje za najboljim rješenjima kreira proizvod koji stoji uz bok najvećim svjetskim proizvođačima pješačkog naoružanja. Noseći VHS na ramenu, hrvatski je vojnik u Afganistanu, ali i u svakoj drugoj misiji, odličan promotor hrvatske obrambene industrije i njezine sposobnosti za inovativnost i razvijanje novih proizvoda. Moram naglasiti: nema snažnih oružanih snaga bez snažne domaće obrambene industrije i razvijenog gospodarstva u cjelini. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane više je puta naglasio kako je ova godina-godina vojnika te su sve aktivnosti usmjerene prema poboljšanju uvjeta njihova života i rada: od izgradnje novih smještajnih i ostalih infrastrukturnih kapaciteta do opremanja i modernizacije naoružanja i vojne opreme.     

Koliki je utjecaj MORH-a i OSRH na ekspanziju izvoza hrvatske obrambene industrije?
Suvremena ministarstva obrane, uz pojedine iznimke, nemaju izravan nadzor nad obrambenom industrijom kako je to, primjerice, bilo u bivšoj državi. Obrambena industrija jedna je od grana industrije i isti se propisi i regulative odnose na nju kao i na ostale. U tom kontekstu MORH i OSRH nemaju upravljačkih mogućnosti niti smiju izravno utjecati na odvijanje tržišnih tokova unutar sfere hrvatske obrambene industrije, ali mi u MORH-u i OS-u snažno smo zainteresirani za njezinu ekspanziju. Samo snažna hrvatska obrambena industrija osigurava našim Oružanim snagama kontinuirano jačanje i razvoj svih njihovih sposobnosti. Kao najveći korisnik proizvoda obrambene industrije, MORH i OSRH daju im dodanu vrijednost i podižu konkurentnost domaćih tvrtki. Primjerice, proizvodi hrvatske tvornice trikotaže Galeb iz Omiša godinama se koriste za potrebe OSRH, a početkom ove godine postala je i dobavljač za NATO. Valorizacija proizvoda najvrednija je ako dolazi iz oružanih snaga zemlje iz koje proizvod potječe. MORH i OSRH koriste svaku prigodu, od bilateralnih susreta do zajedničkih vojnih vježbi, kako bi naglasili kvalitetu i vrijednost proizvoda hrvatske obrambene industrije koje koriste za izvršavanje svojih zadaća. Također, MORH i OS svojim ljudskim potencijalima, kao i infrastrukturnim resursima, pomažu u istraživačko-razvojnim projektima koji domaćoj obrambenoj industriji osiguravaju priključak za svjetskim liderima u proizvodnji sigurnosno-obrambenih sustava. Primjer je takve suradnje hrvatska jurišna puška VHS proizvođača HS Produkt iz Karlovca.  

Koji je značaj konferencije Hrvatska obrambena industrija kao izvozni brend?
Iako MORH-ova primarna obveza nije organiziranje i koordiniranje gospodarske aktivnosti subjekata u hrvatskoj industriji, jedna od dugoročno planiranih zadaća koju smo sami sebi postavili jest i razmjena znanja i iskustava s hrvatskom obrambenom industrijom putem foruma i drugih oblika suradnje i međusobne koordinacije u zakonom predviđenim okvirima. Konferencijski oblik jedan je od komunikacijskih kanala koji smo ovom prilikom sa zadovoljstvom podržali, kako bismo započeli niz koji ćemo idućih mjeseci i godina nastaviti kroz druge oblike suradnje. Vjerujemo kako je kvalitetna komunikacija ključna za stvaranje okruženja u kojima se može ostvariti iskorak nužan za postavljanje hrvatske obrambene industrije na ono mjesto u hrvatskom ekonomskom području koje sa svojim potencijalima i dosadašnjim rezultatima uistinu zaslužuje.

Mogu li se hrvatske tvrtke uključiti u sve projekte opremanja i modernizacije OSRH, pa i one vezane uz strane sustave (PzH 2000, Kiowa Warrior, budući borbeni avion)?
Hrvatske su tvrtke i dosad sudjelovale u kapitalnim projektima unapređenja sposobnosti OSRH, kao što je primjer Patrije i Đure Đakovića. Dakle, suradnja domaćih tvrtki s inozemnim dobavljačima naoružanja i vojne opreme u procesu opremanja hrvatske vojske nije novina. Jednako tako, postoji mogućnost i da se u aktualne te buduće projekte uključe i hrvatski subjekti obrambene industrije. Međutim, tvrtke moraju biti svjesne da samo razvojem vlastitih sposobnosti, posebice u segmentu naprednih rješenja i tehnologija, mogu konkurirati velikim tvrtkama i postati suradnici najboljih. Želio bih da najsloženije i najsuvremenije napredne obrambene sustave jednog dana u potpunosti izrađuju hrvatske tvrtke, a da se tvrtke iz inozemstva pojavljuju kao partneri. Dok taj trenutak ne nastupi MORH će i dalje, sukladno zakonskim okvirima, pružati potporu domaćim proizvođačima, naravno, uz kvalitativne i vrijednosne uvjete koji jednako vrijede za bilo koju drugu tvrtku.

Kakva je suradnja MORH-a s Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK), a kakva s Hrvatskim klasterom konkurentnosti obrambene industrije (HKKOI)?
MORH u Hrvatskoj gospodarskoj komori ima bliskog i snažnog partnera s kojim svakodnevno surađuje, posebno kad je riječ o promociji i nastupima hrvatskih tvrtki na međunarodnim sajmovima i izložbama vojne industrije. Posebno ističem kvalitetnu suradnju koju imamo sa Sektorom za industriju i IT te Zajednicom proizvođača za posebne namjene, s kojima razmjenjujemo i podatke o aktualnim događanjima i potencijalnim prilikama koje se pojavljuju putem NATO-a i Europske obrambene agencije. HGK nam pruža i ključnu potporu pružanjem statističkih i drugih podataka prilikom izrade analiza i projekcija, ali i u organizaciji aktivnosti kao što je ASDA. Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije, koji je zasebno oformljen pod Agencijom za investicije i konkurentnost, sa spomenutom Zajednicom dijeli većinu članica te nam je u tom kontekstu suradnja jednako važna i pružamo joj potporu u onoj mjeri koju nam definiraju aktualni propisi. Naravno, unatoč dosadašnjoj kvalitetnoj suradnji, uvijek ima prostora za dodatna poboljšanja, a u tom će smjeru ići i spominjane aktivnosti usmjerene k poboljšanju komunikacije i koordinacije tijela države uprave s hrvatskim gospodarstvenicima iz obrambene industrije.

Kako ocjenjujete dosadašnje izložbe ASDA i možete li potvrditi ASDA-u 2019, pa i nadolazeće izložbe? Ima li u Hrvatskoj prostora i za druge slične manifestacije?
ASDA 2017 bila je najuspješnija dosad, sa 63 domaća i 68 stranih izlagača naoružanja, vojne opreme te drugih proizvoda i usluga povezanih s obrambeno-sigurnosnim sektorom iz 22 zemlje. Sudjelovale su i 33 delegacije stranih visokih vojnih i državnih dužnosnika, s kojima su se sastali predstavnici MORH-a i OSRH. ASDA je izvrsna i, pokazalo se, plodonosna prigoda za domaće tvrtke, slijedom čega sam uvjeren kako će peta po redu, ASDA 2019, biti još bolja, a brojem izlagača i još veća manifestacija najboljih među najboljima u obrambenoj industriji u svijetu.
Mjesta za druge slične manifestacije ima i to je još jedna mjera koju namjeravamo uvesti u cilju potpore hrvatskoj obrambenoj industriji. Riječ je o nacionalnoj izložbi koja bi za cilj imala bližu povezanost aktualnih subjekata domaće obrambene industrije, ali i privlačenje i prepoznavanje drugih domaćih subjekata koji vide prostor za širenje svoje proizvodnje na obrambeni segment. Ta je ideja još u inicijalnoj fazi i planirano je da se realizira u suradnji s krovnim udruženjima (HGK i HKKOI), ali nakon što se verificiraju želje, mogućnosti i potrebe samih gospodarstvenika.

Možemo li se u skoroj budućnosti nadati novim vrhunskim proizvodima obrambene industrije u čijem razvoju sudjeluju i Oružane snage RH?
Primjer razvoja novog proizvoda u bliskoj suradnji MORH-a i OSRH s domaćom industrijom i znanstveno-istraživačkim institucijama (MORH i tvrtka HS Produkt te Institut Ruđer Bošković), jest razvoj hrvatske jurišne puške VHS i pripadajućeg ručnog bacača. Na sličan je način razvijena i nova prikrivna odora za potrebe OSRH (MORH sa Zajednicom proizvođača). Danas je velik izazov unutar našeg sustava zadržati i osigurati daljnji razvoj nužno potrebnih stručnjaka iz specifičnih područja. Njihova je ekspertiza nezamjenjiva u usmjeravanju razvojnih projekata od ideje do finalnog proizvoda. 
Naime, zbog kontinuirane racionalizacije, iz ustroja MORH-a svojedobno su brisane ustrojstvene cjeline zadužene za praćenje, koordiniranje i usmjeravanje vojne proizvodnje te razvoj za potrebe obrane RH. Određene su zadaće, i to samo okvirno, prenesene, međutim, bez osiguravanja organizacijskih preduvjeta temeljenih na project managementu nećemo moći razviti sve one potencijale koje imamo: i u visokostručnom kadru, i u raspoloživim financijskim sredstvima. Kako bismo korigirali taj nedostatak, intenzivno razmatramo najbolje moguće rješenje kojim bi se nekadašnja sposobnost ponovno vratila u cilju kontinuiranog rada hrvatske obrambene industrije s obzirom na potrebe OSRH.
Sukladno raspoloživim ljudskim i financijskim resursima razmatramo planiranje sredstava za jedan do tri nova istraživačko-razvojna projekta godišnje, kojima bi se osiguralo dostizanje planiranih ciljeva sposobnosti. U tom je kontekstu važno naglasiti da u početku nećemo nastojati tim projektima ispuniti najskuplje ciljeve, nego ćemo početi s projektima niže vrijednosti i lakše ostvarivosti kako bismo iznova pokrenuli proces samostalnog razvoja i istraživanja za potrebe obrane RH, čime bi se istodobno pokrenula ne samo nacionalna obrambena industrija, nego i sad zaboravljen sustav kreiranja vlastitih rješenja za vlastite potrebe.

Pomaže li MORH u projektima koji se odnose na povlačenje sredstava EU-a za projekte dvojne namjene?
MORH nije posredno niti neposredno mjerodavan za proces povlačenja sredstava iz fondova EU-a sukladno važećim propisima. Zbog toga je mogućnost djelovanja MORH-a u ovom trenutku, vezano uz fondove EU-a, vrlo ograničena. Ipak, neovisno o navedenom, MORH stoji na raspolaganju hrvatskim tvrtkama i udruženjima za sva pitanja i pomoć u okviru zakonom definiranih nadležnosti, slijedom čega smo pripremili i informativne brošure temeljene na iskustvima članica EU-a te podacima Europske obrambene agencije. Brošure su dostupne na službenim internetskim stranicama MORH-a. Također, MORH distribuira i, ako to okolnosti i propisi dopuštaju, kanalizira razne pozive za prijavu projekata koji se raspisuju posredstvom Europske obrambene agencije. MORH redovito kanalizira zaprimljene informacije o raspoloživim sredstvima i programima na razini EU-a koji su u domeni obrambene industrije, ali u mjerodavnosti drugih tijela državne uprave, kao što je slučaj sa znanstveno-istraživačkim projektima koji se kanaliziraju putem Ministarstva znanosti i obrazovanja ili slično.
Dosad je MORH u svim nacionalnim dokumentima za EU bio isključen, prije svega zbog činjenice da je na razini samog EU-a postojala blokada financiranja obrambenih projekata sredstvima iz fondova te indignacija administracije EU-a prema izravnom financiranju vojno-obrambene komponente članica. Međutim, promjenom sigurnosnog okružja u Europi te promjenom smjera Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a, polako se otvaraju vrata prema financiranju obrane sredstvima iz fondova EU-a, točnije, Europskog obrambenog fonda. Ipak, put do potpune otvorenosti fondova EU-a prema vojnim sustavima, a ne samo sustavima dvojne (civilno-vojne) namjene, nije završen, te još neko vrijeme neće biti moguće sredstvima iz fondova EU-a razvijati nove vojno-obrambene sustave.
Unatoč dosadašnjoj formalnoj i neformalnoj isključenosti MORH-a iz izravnih nacionalnih aktivnosti vezano uz fondove EU-a, a zbog navedenih razloga, planiramo u idućem europskom programskom razdoblju od 2021. do 2027. preuzeti aktivniju ulogu u planiranju i programiranju, posebno se oslanjajući na činjenicu da Hrvatska u siječnju 2020. preuzima šestomjesečno predsjedanje Europskom unijom, dokad će se generirati i dodatni ljudski i organizacijski resursi obučeni za izvršavanje zadaća potpore iz područja fondova EU-a za potrebe obrane.

Domagoj Vlahović, Foto: Tomislav Brandt, arhiva HVGI-ja