Obrambena industrija – motor razvoja hrvatskog gospodarstva

Koncept Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije, osnovanog 2013. godine, obuhvaća suradnju privatnog sektora, akademske zajednice i predstavnika lokalne samouprave s ciljem podizanja konkurentnosti obrambeno-sigurnosne industrije RH ulaganjima u istraživačko-razvojne projekte i nove tehnologije

Hrvatski vojnik naoružan i opremljen proizvodima hrvatskih tvrtki najbolje prikazuje kvalitetu naše obrambene industrije (Foto: Tomislav Brandt)

Kako se približavao ulazak Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, Ministarstvo gospodarstva odlučilo je grupirati sve javne, privatne i znanstveno-istraživačke predstavnike u inovativnim sektorima. Cilj je bio jasan: jačanje konkurentnosti hrvatskih tvrtki, a posljedično i gospodarstva te društva u cjelini. Na osnovi prikupljenih analitičkih podataka, kao i temeljem detaljnog mapiranja postojećih klastera u Republici Hrvatskoj, identificirano je 12 prioritetnih i potencijalnih industrijskih sektora hrvatskog gospodarstva – među njima i sektor obrambene industrije. Tako je ukratko umirovljeni brigadir OSRH Zdravko Pavelić, danas poduzetnik i predsjednik Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije (HKKOI), objasnio ideju i inicijativu za osnivanje tog tijela.

Među temeljima 
HKKOI je formalno osnovan početkom svibnja 2013. godine. Koncept Klastera obuhvaća suradnju privatnog sektora, akademske zajednice i predstavnika lokalne samouprave s ciljem podizanja konkurentnosti obrambeno-sigurnosne industrije RH ulaganjima u istraživačko-razvojne projekte i nove tehnologije. Namjera je putem tog koncepta pružiti potporu obrambeno-sigurnosnom sustavu Hrvatske, ali i Europske unije, pa Pavelić ističe kako je djelovanje samog Klastera usko povezano s provedbom industrijskih politika RH (Industrijske strategije RH 2014. – 2020.), inovacijskih politika (Strategije poticanja inovacija RH 2014. – 2020.) te provedbom Strategije pametne specijalizacije (S3), gdje Klaster djeluje kao jedan od važnijih provedbenih instrumenata.
Pavelić dodaje kako upravo sektor obrambeno-sigurnosne industrije može biti temelj konkurentnog gospodarstva zato što njezin razvoj može na sebe vezati i ostale industrijske grane. Dakle, obrambena industrija u Hrvatskoj može i mora postati jedan od motora koji će povući prema naprijed cjelokupno gospodarstvo.
“Naš je sektor nastao u Domovinskom ratu. U najzahtjevnijim uvjetima obrane stvorena je i zavidna baza dobavljača koji su mogli brzo i učinkovito odgovoriti na potrebe OSRH na terenu, u stvarnim ratnim uvjetima. To iskustvo i znanje nemjerljiv je potencijal za buduća ulaganja,” ističe Pavelić.
Predsjednik HKKOI-ja podsjeća i da je na primjerima gospodarski najuspješnijih zemalja vidljivo da se financijska sredstva za opremanje vlastitih obrambeno-sigurnosnih snaga i kapaciteta maksimalno preusmjeravaju prema domaćim kapacitetima, čime se ojačava tehnološka baza, razvojno-istraživački te znanstveni potencijali. Najvažnije je ipak da vlastiti obrambeno-sigurnosni sustav dobiva kvalitetna sredstva i proizvode u čijem je osmišljavanju izravno sudjelovao.

Dio nagrada koje je HS Produkt osvojio zahvaljujući izvoznim uspjesima (Foto: Tomislav Brandt)

Sredstva iz fondova Europske unije
Hrvatska obrambena industrija dugo je bila u prilično nezavidnom položaju, napominje Pavelić. S jedne strane, nije se uspjelo jasno definirati različite uloge – ponajprije ulogu države kao vlasnika, ključnog brokera, kupca, regulatora i poslovnog promotora, a ni financijska sredstava nisu bila dostatna za pokrivanje troškova istraživanja i razvoja. Problem je, dodaje, nastao i na razini EU-a unutar čijih pravila nije bilo ni dostupno ni moguće financirati određene razvojne programe povezane s dionicima sektora obrambeno-sigurnosnih industrija. Ipak, najnovija tehnološka dostignuća te nužnost primjene svih dostupnih tehnologija radi ubrzanja razvoja društava, doveli su i do otvaranja mogućnosti za obrambeno-sigurnosnu industriju.
Stoga se ideja o formiranju Klastera vodila i tim da se pokušaju privući financijska sredstva iz ICT fondova Europske unije za troškove istraživanja i razvoja. Poznato je da istraživanje i razvoj zahtijevaju golema sredstva, kojima zemlje poput Hrvatske ne raspolažu u tolikoj mjeri. U svemu tome važno je pratiti i trendove, posebno kad se zna da će pojedini projekti koji se istražuju i razvijaju svoju implementaciju doživjeti tek za 10, 15, 20 ili 30 godina.

U strateškim dokumentima
“Naša je vizija u HKKOI-ju potaknuti inventivnost domaćih znanstvenih i proizvodnih resursa za aktiviranje u području obrane i sigurnosti te povećati udio troškova za istraživanje i razvoj novih obrambeno-sigurnosnih proizvoda i usluga. Djelovanjem kao klaster dionika obrambeno-sigurnosne industrije dokazali smo svoje kapacitete, mogućnosti i sposobnosti te smo prepoznati u nekoliko ključnih strateških dokumenata važnih za razvoj RH, poput Strategije poticanja inovacija RH 2014. – 2020. te Strategije pametne specijalizacije. Upravo kroz pametne specijalizacije jasno je vidljiva snaga i kapacitet te područje interesa za daljnji razvoj obrambeno-sigurnosne industrije RH,” zaključuje Pavelić. S obzirom na to da je hrvatska vojna industrija jedan od važnih segmenata na kojem se temelji i hrvatska obrana i sigurnost i gospodarstvo, ona bi realno trebala postati važan dio nove strategije nacionalne sigurnosti. (U Nacrtu prijedloga tog dokumenta koji je u lipnju usvojila Vlada RH među ostalim stoji: “Ulaganjem u obrambene tehnologije i proizvode dvojne namjene te iskorištavanjem baze proizvođača u ovome specifičnom industrijskom segmentu, Republika Hrvatska će ulagati u tehnologije i proizvodne kapacitete važne za održavanje i poticanje konkurentnosti,” op. ur.)

Šestan-Busch pokazao je kacigama poput BK-ME3 da tvrtke iz Hrvatske mogu biti prepoznate kao najbolje čak i na svjetskoj sceni (Foto: Šestan-Busch)

Stup nacionalne sigurnosti
“Uvjeren sam da će hrvatska obrambena industrija postići svjetsku slavu upravo zbog inventivnosti hrvatskih stručnjaka, zbog znanja i vještina kojima mogu unaprijediti postojeća sredstva ili novim idejama ući i postati konkurentni i vodeći na međunarodnom tržištu. Hrvatska ima znanje i sposobnosti i prepoznata je od međunarodnog tržišta kao država, kao vojska koja je obranila državu zahvaljujući znanju i inventivnosti, a to se kod međunarodnih korisnika iznimno cijeni,” kaže Pavelić te dodaje kako suvremeni koncept obrane smatra civilno-vojnu suradnju uspješnom, a proizvodnju za potrebe obrane i sigurnosti jednim od stupova nacionalne sigurnosti.
“Jedan je od naših glavnih ciljeva služiti kao stalna platforma za podršku i razmjenu ideja među gospodarskim subjektima koji se bave obrambeno-sigurnosnom proizvodnjom te znanstvenih i državnih institucija, u svrhu razvoja novih proizvoda i usluga koji rješavaju pitanja i trenutačno identificirane sigurnosne ugroze,” ističe Pavelić. Ne manje važnim smatra i usmjerenost prema cilju i formiranje jedinstvenog stajališta prema resornim državnim institucijama, kao i provoditeljima politika vezanih uz znanstvena istraživanja, tehnološki razvoj i modernizaciju koji se odnose na obrambeno-sigurnosnu industriju RH, a na temelju njezinih stvarnih kapaciteta i interesa dionika domaće industrije.
Pavelić najavljuje kako će Klaster za ostvarenje ciljeva organizirati nacionalne i međunarodne seminare i skupove te se povezati sa sličnim grupacijama i organizacijama u inozemstvu. Smatra, naime, kako je suradnja na području istraživanja i razvoja ključna pogotovo u ostvarivanju tehnološkog napretka sveukupnog industrijskog sektora Republike Hrvatske. Takvu vrstu ulaganja i suradnje Klaster će posebno poticati, a sve u interesu jačanja hrvatskog gospodarstva. Cilj te suradnje razvojna su ulaganja u nove tehnologije, inovativne proizvode s izvoznim potencijalom i visokom dodanom vrijednošću te stvaranje efikasne i povezane industrijske baze proizvođača spremnih za dostavu integriranih obrambeno-sigurnosnih proizvoda i sustava koji su konkurentni i prepoznati na globalnom tržištu.

Puške VHS-1 i VHS-2 karlovačkog HS Produkta, također člana HKKOI-ja, zorno prikazuju razvoj i inventivnost obrambene industrije (Foto: Tomislav Brandt)

Širok pojam industrije
HKKOI je, primjerice, nedavno podržao aktivnosti MORH-a i HVU-a u okviru NATO-ova STO panela AVT (Applied Vehicle Technology), proveo koordinaciju svojih članica te održao sastanak svih ključnih dionika koji mogu potpasti pod područje AVT-a. Osim što je sudionicima predstavljen rad MORH-a i HVU-a, ključnim su dionicima te grupacije predstavljene i mogućnosti koje se otvaraju Hrvatskoj, kao i potencijali prijave razvojnih projekata unutar spomenutog NATO-ova panela. Među sudionicima tako su se našli predstavnici tvrtki Adria-Mar i DOK-ING, Strojarskog fakulteta iz Slavonskog Broda, zatim predstavnici tvrtki Ris Marine i Đuro Đaković Specijalna vozila, Tehničkog fakulteta iz Rijeke, tvrtke Scam Marine, Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba te Instituta Ruđer Bošković.
Pod pojmom suvremene obrane danas se obuhvaća ukupnost oružane, civilne i gospodarske obrane, koja je u uskoj suradnji svih aktera sigurnosne strukture, od nositelja obrane do nositelja unutarnje sigurnosti. Stoga Pavelić napominje kako se u tom smislu svako materijalno-tehničko sredstvo, oprema, uređaj, pribor, hrana i piće koji se mogu koristiti u svrhu obrane i sigurnosti mogu smatrati obrambenim artiklima, naravno, ako su proizvedeni sukladno posebnim uvjetima iz područja obrane i sigurnosti kao što su MIL-ovi i NATO-ovi standardi kvalitete. Samim tim, proizvođač navedenog artikla pripada obrambenoj industriji.

Prava suradnja
Čini se kako HKKOI ima preduvjete za uspjeh. Već sad tvrtke koje proizvode vojnu opremu i pružaju usluge OSRH ostvaruju dobru suradnju u prvom redu s Ministarstvom obrane RH, a Klaster je sve prisutniji i na međunarodnom tržištu. Treba spomenuti da je samo početkom ove godine Ministarstvo obrane RH s dionicima Klastera potpisalo ugovore o nabavi vojne opreme vrijedne više od 30 milijuna eura. Nije riječ samo o nabavi oružja, nego i odjeće, obuće, opreme, usluga i radova za Ministarstvo obrane i Oružane snage RH.
Dio hrvatskih proizvođača vojne opreme već se etablirao na zahtjevnom svjetskom tržištu. Spomenimo samo neke od hvalevrijednih primjera: HS Produkt iz Karlovca osvojio je čak i američko tržište, a Šestan-Busch sa svojim je kacigama postao širom svijeta sinonim za zaštitu i sigurnost.

“Uvjeren sam da će hrvatska obrambena industrija postići svjetsku slavu upravo zbog inventivnosti hrvatskih stručnjaka, zbog znanja i vještina kojima mogu unaprijediti postojeća sredstva ili novim idejama ući i postati konkurentni i vodeći na međunarodnom tržištu,” kaže predsjednik HKKOI-ja umirovljeni brigadir OSRH Zdravko Pavelić (Foto: Domagoj Vlahović)

Dvojna namjena
Kao djelomično ograničenje kad je riječ o napretku industrije i klastera pojavila se odluka Europske unije da ne želi financirati proizvodnju oružja ni razvoj oružnih sustava. Predstavnici Hrvatskog klastera rješenje su, međutim, pronašli u kategoriji poznatoj kao dual-use technology.
“Riječ je o tehnologijama koje se koriste primarno u civilne svrhe, ali neka se rješenja mogu koristiti i u vojne,” objašnjava Pavelić te navodi kako u tom smislu održavaju i javne konzultacije za područje obrambene tehnologije i proizvode dvojne namjene. Naime, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i uz savjetodavnu podršku Svjetske banke nastavlja provedbu Strateškog projekta za podršku inicijativama klastera konkurentnosti. Cilj tog projekta je povećati konkurentnost i poboljšati poziciju Republike Hrvatske unutar globalnih lanaca vrijednosti u okviru prioritetnih tematskih područja Strategije pametne specijalizacije. Jedno od tih područja su i proizvodi dvojne namjene.

Preslikavanje modela
Da je Hrvatska sa svojim HKKOI-jem već napravila velik iskorak, dokaz su i inicijative nekih članica EU-a koje žele preslikati model organiziranja obrambene industrije kroz sustav klastera.
“Hrvatska je prva zemlja u Europskoj uniji koja je osnovala ovakav klaster i sad smo mi preteča svim ostalim,” ponosan je Pavelić te napominje kako odnedavno i u Njemačkoj, temeljem dobrih hrvatskih iskustava, postoji inicijativa za osnivanje klastera, u čemu su zatražili i pomoć predstavnika HKKOI-ja.
Premda je Hrvatska u gospodarskom smislu slabija od velikih sila, ono što nas ipak stavlja na prvo mjesto inovativnost je u razvoju određenih sustava. Tomu smo i sami svjedoci još iz vremena Domovinskog rata, kad su se inovacije i domaće ideje vrlo uspješno koristile za potrebe obrane. Klaster upravo kroz ideje i inovacije namjerava ponovno povezati domaću industriju, a Pavelić kao primjer navodi malu splitsku tvrtku koja proizvodi dronove te tvrtku iz Zagreba koja proizvodi termovizijske kamere. Iako široj javnosti nisu toliko poznate, imaju velik potencijal za osvajanje tržišta, a Pavelić ulogu Klastera vidi upravo u povezivanju takvih tvrtki i posredovanju pri suradnji.

Projekt obalnog ophodnog broda za Obalnu stražu HRM-a, čiji je prototip nedavno porinut u Brodosplitu, vraća hrvatsku vojnu brodogradnju na veliku scenu (Foto: Brodosplit)

Povezivanje – dodana vrijednost
“Tu je riječ o klasterizaciji, dakle povezivanju tvrtki koje imaju specifične proizvode kako bi napravile još bolji proizvod, a takav proizvod onda ima i puno veću dodanu vrijednost”, kaže Pavelić ne dvojeći o takvom vidu suradnje koji, kad mu se priključi još i znanstvena zajednica, može rezultirati vrhunskim proizvodima, ali i pokretanjem inovativnosti drugih tvrtki. Navodi i da Hrvatska ima puno relativno malih tvrtki koje imaju izvanredno uspješna tehnološka rješenja za određene podsustave naoružanja i vojne opreme, ali da ih samo treba staviti na svjetla pozornice i povezati sa strateškim inozemnim partnerima. S tim u vezi navodi tvrtke poput HS Produkta i Šestan-Buscha koje su u strateškom partnerstvu s inozemnim kompanijama ostvarile međunarodni uspjeh.
Povezivanje s inozemnim strateškim partnerima najbolje se ogleda i kroz nastupe na međunarodnim vojnim sajmovima. Pritom veliku ulogu ima i Hrvatska gospodarska komora (HGK) koja već godinama podupire proizvođače vojne opreme te proizvođače vojne namjene, koji su okupljeni u posebnu zajednicu. Riječ je o tridesetak tvrtki, od kojih su neke i dio Klastera. Namjera je čelnih ljudi Klastera da na svim međunarodnim vojnim sajmovima tvrtke izlažu svoje proizvode pod okriljem hrvatske obrambene industrije, kako bi se pokazale njezine sposobnosti i snaga.

Pod klasterizacijom se smatra povezivanje tvrtki koje imaju specifične proizvode kako bi napravile još bolji proizvod koji onda ima i puno veću dodanu vrijednost (Foto: Domagoj Vlahović)

Brončana oznaka
Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije danas je pravni subjekt koji okuplja pedesetak dionika: trećinu čine znanstveno-istraživačke institucije (od kojih su neke iz lokalne samouprave), a ostatak industrijske tvrtke koje tvore okvir za razvoj obrambene industrije. Namjera mu je i nadalje biti prethodnicom u razvoju najnovijih tehnologija. Prednosti klasterizacije već su vidljive, a Hrvatski klaster dobitnik je i europske brončane medalje i certifikata izvrsnosti što mu otvara brojne mogućnosti, među ostalim i javljanja na natječaje EU-a, te bolje pozicioniranje na međunarodnom tržištu. Dogodilo se to nakon što je HKKOI inicirao nezavisno vrednovanje svojih aktivnosti i djelovanja prema dionicima koji se svrstavaju u kontekst obrambene industrije RH. Nezavisno vrednovanje proveo je European Cluster Excellence Initiative, a temeljem rezultata istraživanja i analize djelovanja klastera, HKKOI je dobitnik brončane oznake tog europskog udruženja. Pavelić s ponosom napominje kako dobivanje te oznake otvara vrata za prijavu Klastera na pripadajuće natječaje Europske unije te potencijalno i na nacionalne programe.

Klaster akademija
Na kraju razgovora Pavelić je istaknuo da je jedan od ciljeva budućeg razvoja HKKOI-ja usko povezan s procesom poduzetničkog otkrivanja, koji je jedan od važnijih preduvjeta kontinuiranog razvoja Strategije pametne specijalizacije RH. Kao najvažnije ciljeve budućeg razvoja, osim pripreme projekata u okviru financijske perspektive korištenja ESI fondova, navodi i poticanje umrežavanja i suradnje na zajedničkim projektima koji bi trebali rezultirati stvaranjem novih proizvoda i usluga povezanih s odgovorima na trenutačne sigurnosne izazove za EU, ali i za svijet. Među ciljevima je i pozicioniranje i brendiranje cjelokupnog sektora ne samo u EU-u, nego i u svjetskim okvirima, kao i podrška nositeljima obrambenih i sigurnosnih politika u definiranju dugoročnih razvojnih smjerova i zakonodavnih okvira od interesa za dionike sektora obrambene industrije. Jedan je od ciljeva i pomoć u izvozu, ponajprije definiranje jedinstvene izvozne strategije fokusirane na cijeli sektor, brendiranje novih proizvoda, ali i trening i edukacija članstva Klastera kroz certificiranu Klaster Akademiju.

Snježana DUKIĆ