Hrvatska obrambena industrija prepoznatljiva i na svjetskoj sceni

Domovinski je rat, tijekom kojeg je hrvatska vojna industrija stasala iz nužde, kolijevka iz koje su stasali i središnji akteri hrvatske obrambene industrije kakvu danas imamo…

Državni tajnik MORH-a Zdravko Jakop

Uoči 4. međunarodne izložbe naoružanja i vojne opreme Jadranska vojna i zrakoplovna izložba i konferencija (Adriatic Sea Defense & Aerospace Exhibition and Conference – ASDA 2017), koja će se održati od 26. do 28. travnja u splitskoj Spaladium Areni, pod pokroviteljstvom Vlade RH, razgovarali smo s državnim tajnikom MORH-a Zdravkom Jakopom. Osim zanimljivosti vezanih uz ASDA-u i hrvatsku obrambenu industriju kojoj će MORH i u Splitu pružati značajnu potporu, razgovor je bio prilika i za informacije o aktualnim temama vezanim uz opremanje, modernizaciju i infrastrukturu OSRH.

U čemu se sve ogleda potpora MORH-a ASDA-i?
Protokolom između tvrtke TNT Productions Inc., koja je organizator izložbe, i Ministarstva obrane RH precizirana je suradnja i obveze dviju strana glede svih aktivnosti i potpore u pripremi i organizaciji takve izložbe.
Sukladno navedenom Protokolu, Ministarstvo obrane informira i promiče izložbu u RH, organizira pokazne aktivnosti, poziva predstavnike vlada drugih zemalja, tj. ministre obrane, NAD, veleposlanike i vojne izaslanike, zatim promiče izložbu komercijalnoj vojnoj industriji u RH, te poziva i vodi izaslanstva ministarstava obrane koja sudjeluju na izložbi. Konačno, MORH pomaže kod logističkog vođenja izložbe – osigurava pratnju i osiguranje stranih izaslanstava, prijevoz, prateće osoblje za prihvat izaslanstava…

Kako će se MORH i OSRH predstavljati na ASDA-i?
MORH i OSRH predstavit će se kroz demonstraciju vojno-sigurnosnih sposobnosti te na izložbenom prostoru. Težište će biti na demonstraciji združenih vojno-sigurnosnih sposobnosti, dakle, na njoj će uz pripadnike HRM-a, HKoV-a, HRZ-a i PZO-a te ZSS-a sudjelovati naši partneri iz oružanih snaga SAD-a.
Iako imamo što prikazati, zbog povećanog interesa proizvođača, posebice domaćih, te relativno ograničenog prostora koji imamo u Spaladium Areni, ustupili smo veći dio našeg izložbenog prostora domaćim proizvođačima. Naš je osnovni moto i cilj podupiranje te razvoj gospodarstva.

Ima li hrvatska obrambena industrija potencijala za još veće širenje, za širu ponudu, i može li joj MORH u tome pomoći?
Naša obrambena industrija danas se ističe s nekoliko prepoznatljivih imena na svjetskoj sceni proizvođača naoružanja i vojne opreme. Osobito sam ponosan na međunarodnim izložbama vojne industrije, kad upravo hrvatski izlagači privuku veliku pozornost i interes potencijalnih korisnika iz cijelog svijeta. Tradicija vojne industrije u Hrvatskoj seže i dalje od Domovinskog rata. Uostalom, mi smo domovina torpeda i prvog funkcionalnog padobrana. Međutim, Domovinski je rat, tijekom kojeg je hrvatska vojna industrija stasala iz nužde, kolijevka iz koje su stasali i središnji akteri hrvatske obrambene industrije kakvu danas imamo. MORH je tijekom Domovinskog rata surađivao sa svima njima u cilju osiguravanja obrambenih sposobnosti u teškim okolnostima međunarodnog embarga, narušene infrastrukturne i prometne povezanosti te neprijateljske okupacije.
Međutim, nakon Domovinskog rata, zbog značajno smanjenih potreba OSRH i promijenjenih sigurnosnih okolnosti, vojna se industrija u Hrvatskoj pomalo počela rasipati jer nije pronašla put do novih tržišta izvan naših granica. Osnovni je problem bio taj što je u kapitalnim segmentima bila usmjerena prema obrani i oslobođenju vlastitog teritorija te je bila namijenjena pariranju stanju na bojištu, sukladno raspoloživim materijalnim i financijskim mogućnostima. U isto vrijeme, dok se kod nas vodio rat, ostatak svijeta išao je naprijed, stalno unapređujući i razvijajući nove i naprednije sustave. S druge strane, sustavi koji su koncepcijski ostali još u sedamdesetim godinama XX. st. i bili temeljeni na sovjetskoj tehnologiji, nisu mogli lako naći put do novih tržišta. Osim navedenog problema, moramo biti svjesni da se od 2000. u MORH-u postupno prestalo ulagati u vlastiti razvoj i istraživanje, s iznimkom nove jurišne puške i nove maskirne odore. Dakle, kombinacijom političkih odluka u prošlosti i kronično nedostatnih financijskih sredstava za potrebe obrane, nije dosegnut stvarni potencijal hrvatske obrambene industrije čiji su jasni obrisi bili vidljivi tijekom Domovinskog rata.
Vjerujem kako će realizacijom predloženog Nacionalnog plana za dostizanje izdvajanja za obranu od dva posto BDP-a biti revitaliziran i istraživačko-razvojni segment hrvatske obrambene industrije za potrebe OSRH, u čemu će, ako se ta nastojanja ostvare, biti prostora i za uključivanje njezinih postojećih te novih subjekata. Upravo je razvoj novih te naprednih oružnih sustava, tehnologija i opreme, ključ za povećanje kapaciteta hrvatske vojne industrije jer se samo s dodanom vrijednošću konačnog proizvoda hrvatski gospodarstvenici mogu nametnuti na tržištu. MORH će hrvatskim proizvođačima uvijek biti partner sukladno zakonskom okviru, ali komercijalni uspjeh, s obzirom na kapacitete OSRH, mogu ostvariti jedino ako iziđu na svjetsko tržište, kako to neki od njih već niz godina uspješno i rade.

Pripremaju se izmjene aktualnog DPR-a. Koji je razlog?
Kako je već potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević istaknuo na sjednici Vijeća za obranu 6. travnja ove godine, u kontekstu izrade Strategije nacionalne sigurnosti, a s obzirom na značajno promijenjene obrambene i sigurnosne okolnosti u Europi i šire, javila se potreba za revidiranjem strateških dokumenata iz područja obrane – Strateškog pregleda obrane i Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske (DPR).
Sigurnosna slika Europe i svijeta značajno se promijenila u odnosu na vrijeme kad su usvojeni aktualni dokumenti te je nužno pristupiti njihovoj prilagodbi. Uvođenjem nužnih izmjena u DPR osigurat će se okvir iz kojeg ćemo generirati nove mogućnosti za razvoj OSRH u smjeru koji je nužan u suvremenom sigurnosnom okružju.

U kojoj je fazi ciklus remonta helikoptera Mi-171Sh, a u kojoj uvođenje OH-58D Kiowa Warriora u operativu uporabu?
Tijekom 2016. u dvama su nam navratima, točnije u srpnju i prosincu, američki saveznici isporučili svih 16 Kiowa te tri simulatora za obuku i veći dio pripadajuće opreme i pričuvnih dijelova. U ovom trenutku traju aktivnosti vezane uz obuku koja se provodi u dvama modulima od po četiri do osam mjeseci. Prvi je modul, za zrakoplovno-tehničko osoblje, započeo u veljači ove godine, a drugi, za pilote helikoptera, u travnju. Krajem 2017., a najkasnije počekom sljedeće godine, očekuje se dostizanje inicijalnih sposobnosti.
Što se tiče helikoptera Mi-171Sh, oni su u postupku nabave usluge remonta. Želim samo napomenuti da MORH ima dovoljan broj transportnih helikoptera za sve zadaće.

Kad bi HRM trebao preuzeti prvi novi obalni ophodni brod (OOB) i koji su termini isporuke ostalih brodova u klasi?
Hrvatska ratna mornarica preuzet će brod nakon uspješnog završetka prijamnih ispitivanja prototipa obalnog ophodnog broda Obalne straže RH. Vjerujemo kako će preuzimanje biti uskoro, međutim, naš je temeljni preduvjet da brod prođe verifikaciju i u potpunosti ispuni zadane kriterije. Riječ je o nacionalnom obrambeno-industrijskom pothvatu koji je važan ne samo za MORH i OSRH, nego i za Hrvatsku u cjelini. Pokazuje kako ne moramo kupovati samo gotove, nove ili rabljene proizvode na stranim tržištima ili pak ovisiti o donacijama partnerskih zemalja, nego možemo vlastitom pameću, iskustvom i radnom snagom stvarati nove vrijednosti za potrebe jačanja sigurnosnog i obrambenog sustava RH s velikim potencijalom za izvoz na druga tržišta. Glede OOB-a, nakon završetka verifikacije prototipa biti će definirana dinamika gradnje i isporuke ostalih brodova iz serije.

Ima li sustava na OOB-u koji još nisu definirani?
Svi su brodski sustavi definirani glavnim projektom. Na pojedinim sustavima provodi se daljnja optimizacija tehničkih rješenja, što je proces svojstven svakom prototipnom brodu. Kako sam naglasio, takvi su projekti srce razvoja ne samo obrambenog, nego i gospodarskog sustava, jer osim što generiraju nova tehnološka rješenja i proizvode, stvaraju trajnu dodanu vrijednost na temelju koje se mogu nadograđivati buduće potrebe OSRH. Stvaranje novog možda je dugotrajniji i zahtjevniji proces od kupovine gotovog proizvoda, međutim, na taj se način osigurava maksimalno ispunjavanje individualnih, specifičnih potreba HRM-a, te se Hrvatska dodatno ističe na karti međunarodno prepoznatih graditelja brodova posebne namjene.

Koliko je sustav REMUS povećao sposobnosti HRM-a za detektiranje i čišćenje mina? Je li još aktualno pojačanje protuminske flote?
REMUS 100 svjetski je tehnološki vrh u svojoj klasi. Uporabom tih sredstava Hrvatska ratna mornarica znatno je unaprijedila sposobnosti nadzora sigurnosti plovnih putova i prilaza najvažnijim domaćim lukama na Jadranu. Nastavljaju se i istraživanja mogućnosti nabave rabljenih brodova lovaca mina za daljnje unapređenje protuminskih sposobnosti Hrvatske ratne mornarice.

U kojoj je fazi nabava protuoklopnog sustava za HKoV, a u kojoj puškostrojnice?
Protuoklopni sustav 4. generacije dometa do četiri kilometra integralni je dio daljinski upravljane oružne stanice 30 mm (DUOS 30L), koji će biti postavljen na vozila Patria AMV 8 x 8. Međutim, ti će sustavi činiti samo dio sredstava za vođenje protuoklopne borbe, uz postojeća sredstva kojima raspolaže HKoV.
Što se tiče nabave puškostrojnica, Samostalni sektor za postupke javne nabave pripremio je Odluku o pokretanju postupka nabave, koja će biti potpisana nakon što se odobre izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu. Potom slijedi provedba postupka u kojem do kraja godine treba odabrati puškostrojnicu i s dobavljačem sklopiti okvirni sporazum o višegodišnjim isporukama MORH-u. Iduće godine započelo bi opremanje OSRH lakim puškostrojnicama.

Razmišlja li se još o nadogradnji tenkova M-84 na “D” standard te o opremanju BVP-a M-80 protuoklopom?
Sukladno aktualnom DPR-u 2015. – 2024., planirana je modernizacija tenkova M-84 s početkom u 2020. godini. Prije serijske, potrebno je obaviti prototipnu modernizaciju na jednom do dvama tenkovima radi utvrđivanja prihvatljivog vremenskog, tehničkog i financijskog modernizacijskog paketa.
Borbeno vozilo pješaštva BVP M80A već je opremljeno POVRS-om Maljutka s dvjema lansirnim prugama. Međutim, s obzirom na to da je riječ o zastarjelom POVRS-u, primjena novog vjerojatno će se razmatrati kroz taktičku studiju za modernizaciju tog vozila. Nacrti taktičkih studija za modernizaciju tenkova M-84 i BVP-a M80A već su izrađeni.

Stižu PzH 2000. Kad će sve biti isporučene i možemo li saznati detalje vezane uz njihov sustav vatrene potpore? Hoće li on stvarno biti među najmodernijim u svijetu?
Što se tiče projekta PzH 2000, može se reći da se realizira sukladno planu. Dakle, dvije su haubice, jedna za obuku vozača i jedna operativna, već isporučene MORH-u nakon provedenog servisa, modifikacije i prilagodbe zahtjevima OSRH. Planirano je da ostale budu isporučene do kraja ove godine. Također, planirano je da svi elementi sustava upravljanja paljbom, kao što su taktički operativni centri (Tactical Operational Centre – TOC), središta za upravljanje paljbom (Fire Directional Centre – FDC), kao i vozila i oprema za prednje topničke motritelje budu isporučeni početkom 2018. godine. Očekivano dosizanje pune operativne sposobnosti sustava PzH 2000 sa svim elementima – haubice integrirane u sustav upravljanja paljbom sa svim elementima – sredina je 2018. godine.
Sustav upravljanja paljbom koji je razvila tvrtka KMW nov je i vrlo moderan, a ujedno i prokušan te implementiran u više oružanih snaga. Navedeni je sustav dodatno prilagođen našim zahtjevima, a odlikuje ga pouzdanost te mogućnost dodavanja elemenata, kao što su, na primjer, nove platforme za detekciju ciljeva besposadne letjelice i sl. Razmatrajući njegove mogućnosti i pouzdanost, zaista možemo ustvrditi da je riječ o jednom od najsuvremenijih sustava takve vrste u svijetu.

Koje biste još projekte opremanja i nabave izdvojili?
Oružane snage RH izrazile su potrebu za modernizacijom određenih dijelova maskirnih odora i druge osobne opreme vojnika. U tijeku je izrada taktičkih zahtjeva, a kad budu pripremljeni, pristupit će se izradi tehničkih specifikacija i pokretanju postupka razvoja opreme prema zahtjevu korisnika.
Vezano uz intendantsku opremu, pokrenut je proces nabave kampa za smještaj 200 vojnika, koji će imati smještajne kapacitete, kapacitete za pripremu i podjelu hrane te kapacitete za sanitarne potrebe. Osim navedenog, imat će i vlastite generatore za opskrbu svih korisnika električnom energijom.
U ovom je dijelu važno spomenuti i aktivnosti na poboljšanju individualnih borbenih obroka (IBO). Naime, STANAG 2937 – izdanje 4, u odnosu na prethodna izdanja zahtijeva trajnost obroka u različitim, višim temperaturnim režimima, drukčiji sadržaj mikronutrijenata, drukčije pakiranje te dodatni pribor za pripremu i konzumiranje. Prema sadašnjoj procjeni, proizvođač bi mogao ispuniti tražene uvjete do kraja ove godine.

Jesu li planovi za povratak postrojbi OSRH u neke vojarne definirani, a posebno troškovi vezani uz te planove?
Planovi o povratku OSRH u Vukovar, Sinj, Varaždin i Ploče već su definirani te su stručne skupine izvršile obilazak vojarni i napravile preliminarnu procjenu troškova. U tijeku je izrada potrebne tehničke, odnosno projektne dokumentacije koja će dati detaljnije podatke o troškovima vezanim uz ponovno aktiviranje određenih vojarni.

Hoće li u idućem razdoblju biti i napuštanja nekih objekata, ili pak ponovne uporabe nekih koji nisu bili spominjani u javnosti?
U tijeku je izrada Plana operativnog razmještaja OSRH koji će dati odgovor na stvarne potrebe OSRH za objektima. Znači, tek nakon izrade tog Plana moći ćemo reći koje ćemo vojne nekretnine napustiti, a koje ćemo napuštene ponovno aktivirati.

Želite li istaknuti i druge aktualne i buduće radove u poboljšanju infrastrukture na poligonima i u vojarnama?
Ističem radove koji su u tijeku, a odnose se na poboljšanje vojne infrastrukture i standarda djelatnika MORH-a i OSRH kao što su: izgradnja interpoliranih skladišnih građevina u VSK-u “Hrvatski ždral” u Doljanima, izgradnja uništavališta i vježbovne građevine na vojnom poligonu na Slunju, izgradnja zapovjedne građevine u vojarni u Petrinji te izgradnja smještajne građevine na HVU-u “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu.
U tijeku je i postupak javne nabave za izgradnju smještajnog objekta u Savudriji, garaže za PzH 2000 na Slunju, kao i rekonstrukciju kuhinje u vojarni “Croatia”. Za sljedeću godinu planiramo početak izgradnje novih skladišnih građevina na poligonu na Slunju te nastavak radova na izgradnji vojarne u Petrinji.

Domagoj Vlahović; foto Josip Kopi