Na zahtjevnoj dužnosti savjetnice za zdravstvo zapovjednika KFOR-a

RAZGOVOR – brigadirka Ružica Pavić-Kevrić, dr. med., univ. mag. med., zamjenica zapovjednika Vojnog zdravstvenog središta ZzP-a: “Ova je pozicija najviša međunarodna dužnost pripadnika zdravstvene službe OSRH u operacijama do sada te je samim tim iznimna čast, ali i velika odgovornost”

Brigadirka Ružica Pavić-Kevrić, inače na dužnosti zamjenice zapovjednika Vojnog zdravstvenog središta ZzP-a, nedavno je otputovala na Kosovo, gdje obnaša odgovornu dužnost savjetnice za zdravstvo zapovjednika KFOR-a (MEDAD) i voditeljice Odjela združene zdravstvene potpore u Zapovjedništvu KFOR-a (Chief JMED). U razgovoru za Hrvatski vojnik otkrila nam je o kakvim je dužnostima riječ i što očekuje od svojeg boravka u NATO-ovoj misiji KFOR.

U misiji KFOR, u koju ste nedavno stigli u sklopu druge rotacije, s 34. HRVCON-om, nalazite se na visokoj i odgovornoj dužnosti? Možete li nam  opisati vaše dužnosti u ovoj NATO-ovoj misiji?

Da, nedugo sam na toj dvostrukoj dužnosti u KFOR-u – savjetnice za zdravstvo zapovjednika KFOR-a (MEDAD) i voditeljice Odjela združene zdravstvene potpore u Zapovjedništvu KFOR-a (Chief JMED), na kojoj sam nasljedila kolegu brigadira Maria Dadića.

Funkcija je povezana sa svim pitanjima zdravstva i zdravlja pripadnika KFOR-a, a što je važno za provedbu misije. Ova dužnost nosi odgovornost za kvalitetu zdravstvene potpore i koordinaciju hitne medicinske evakuacije (MEDEVAC) u području operacije sukladno NATO-ovim standardima. Nadzor nad pandemijom bolesti COVID-19 u višenacionalnom okruženju dodatno usložnjava obnašanje dužnosti. Zadobiti povjerenje zapovjednika, važno za dobru suradnju, posebice u ovim okolnostima, a na dobrobit svih pripadnika operacije, možete samo ako imate kompetencije za navedenu dužnost, što naravno, morate dokazati.

Koja je uloga savjetnice za zdravstvo zapovjednika KFOR-a (MEDAD)?

MEDAD savjetuje zapovjednika KFOR-a, generala s dvije zvjezdice, u svim medicinskim pitanjima vezanim za misiju KFOR i njemu je direktno odgovoran. General-bojnik Franco Federici, ITA-A 25. je zapovjednik KFOR-a. MEDAD koordinira svim planovima i politikama vezanim za pružanje zdravstvene potpore. Kao MEDAD imam izravan pristup svim načelnicima odjela Zapovjedništva i zapovjednicima podređenih postrojbi, odnosno sastavnica te nacionalnim predstavnicima, odnosno zapovjednicima kontingenata. Na ovoj poziciji stručno mi je nadređen MEDAD Združenog zapovjedništva u Napulju kojeg moram redovito izvještavati o zdravstvenim pitanjima u operaciji.

Koje su vaše dužnosti kao voditeljice Odjela združene zdravstvene potpore u Zapovjedništvu KFOR-a (CJMED)?

Na drugoj dužnosti zadužena sam za skrb o optimalnom korištenju zdravstvenih sposobnosti i kapaciteta u operaciji. CJMED surađuje s nacionalnim autoritetima i međunarodnim civilnim i nevladinim humanitarnim organizacijama. U slučaju masovnog stradavanja i drugih hitnih stanja, gdje je potrebno koordinirano djelovanje svih aktera, CJMED zapovijeda medicinskim snagama. Nadzire i koordinira svim KFOR-ovim zdravstvenim kapacitetima, kao i kapacitetima za medicinsku evakuaciju u području operacije, uključivo zemaljsku i zračnu na taktičkoj i strateškoj razini. CJMED nadzire Središte za koordinaciju evakuacije pacijenata Zapovjedništva KFOR-a (HQ KFOR PECC), a u konzultaciji s direktorom Združenog operativnog središta Zapovjedništva KFOR-a koordinira i daje smjernice te savjetuje i pruža pomoć PECC-u ako je potrebno. CJMED se skrbi i o civilno-vojnoj zdravstvenoj koordinaciji, posebno glede potrebe za zbrinjavanjem u lokalnim civilnim zdravstvenim ustanovama viših razina zbrinjavanja (ROLE-3). U ulozi CJMED-a podređena sam načelniku Stožera Zapovjedništva KFOR-a, generalu s jednom zvjezdicom. Trenutačno je na toj dužnosti brigadni general Larry Henry, USA-A. U mojem su Odjelu još i časnik i dočasnik iz američkih zračnih snaga, dočasnik iz austrijske vojske i dočasnik iz njemačke vojske. U pogledu epidemiološke situacije i zdravstvene analitike, oslanjam se na NATO-ov Odjel za nadzor sposobnosti zdravstvene potpore u operacijama koji je dio Centra izvrsnosti za vojnu medicinu iz Budimpešte, a lociran u Münchenu.

Što očekujete od boravka u misiji KFOR i kako su izgledale vaše pripreme za odlazak?

Ova je pozicija najviša međunarodna dužnost pripadnika zdravstvene službe OS RH u operacijama do sada te je samim tim iznimna čast, ali i velika odgovornost. Obnašanje navedenih dužnosti u međunarodnom okruženju, gdje je vrlo bitno uvažavati nacionalne autoritete te usmjeravati sustav zdravstvene potpore k učinkovitom rješenju, odnosno izvršenju misije zapovjednika, kreativan je izazov. Stoga mislim da će moj boravak rezultirati proširenjem mojih vidika, ne samo stručnih. Raduje me, svakako, prilika za rad i druženje s osobljem, koje dolazi iz različitih kulturoloških sredina. U pripremi za odlazak na ovu dužnost, osim formalnog dijela preduputne obuke, bila su mi vrlo korisna moja dosadašnja radna iskustva. Pritom moram posebno istaknuti svoju prethodnu dužnost granskog časnika za zdravstvo u Zapovjedništvu za potporu i aktualnu dužnost zamjenice zapovjednika Vojnog zdravstvenog središta. Te su mi dužnosti s nacionalne strane dale širi pogled na problematiku organizacije vojnog zdravstva.

 

Jeste li dosad bili u nekoj misiji? Jeste li obnašali ovakvu ili sličnu dužnost?

Bila sam u Afganistanu 2011./2012. godine, kao pripadnica 18. HRVCON-a ISAF, gdje sam obnašala dužnost mentora za zdravstvo afganistanskih snaga, što je bilo vrlo korisno iskustvo. Kroz svoj profesionalni razvoj vojne liječnice i zdravstvene časnice više sam puta bila u prilici obnašati odgovorne dužnosti na većim međunarodnim vojnim vježbama. Ovdje bih istaknula pozicije divizijskog liječnika u međunarodnoj vojnoj vježbi Immediate Response 13, MEDAD u Joint Logistic Support Group HQ tijekom međunarodne vojne vježbe Trident Joust 15 u Bugarskoj, obnašanje dužnosti časnika za preventivno-medicinsku zaštitu u JLSG HQ tijekom međunarodne vojne vježbe Joint Derbi 16 u Njemačkoj, časnika za zdravstvo u Zapovjedništvu Multinacionalne bojne za potporu na međunarodnoj vježbi Saber Strike 17 u Litvi, gdje je OSRH bio vodeća logistička nacija. Također, tu je sudjelovanje u EXORG vježbi NATO-ovih zdravstvenih snaga Vigorous Warrior 17 u Njemačkoj i Vigorous Warrior 19 u Rumunjskoj na poziciji ocjenjivača zdravstvenih snaga po kriteriju MEDEVAL-a.

Kakva je vaša uloga u projektima NATO-ova Centra izvrsnosti za vojnu medicinu u Budimpešti, ali i uloga samog centra? Možete li izdvojiti neke od projekata Centra koje smatrate važnim?

U  NATO-ov Centar izvrsnosti za vojnu medicinu (Center of Excellence for Military Medicine) ušla sam u bazu časnika zdravstvene službe  2015. godine, nakon što sam u Ramsteinu te godine uspješno položila NATO-ov licencirani tečaj medicinske evaluacije (MEDEVAL), na koji me je poslalo Zapovjedništvo za potporu u okviru odobrenog godišnjeg plana međunarodnih vojnih aktivnosti. Od tada me gotovo kontinuirano barem jednom godišnje pozivaju za predavača tijekom održavanja NATO-ova MEDEVAL tečajeva, ali i kao ocjenjivača zdravstvenih snaga prije njihova upućivanja u operacije potpore miru. U organizaciji MILMED COE više sam puta sudjelovala u ocjenjivanju zdravstvenih postrojbi najviše razine za operacije potpore miru, pojedinih nacija i vrsta operacije, ali i multinacionalnih sastavnica. Iznimno puno naučila sam o sustavima zdravstvene potpore tijekom spomenutih aktivnosti i utvrdila spoznaju da je samo učinkovita i dobro organizirana zdravstvena potpora ne samo ključ realizacije misije zapovjednika nego povećava i borbenu moć postrojbe. Centar izvrsnosti za vojnu medicinu ujedno je i organizator međunarodne vojne vježbe NATO-ovih zdravstvenih snaga pod nazivom Vigorous Warrior koje se održavaju svake druge godine i na kojima se prorađuju svi elementi združene zdravstvene potpore i određeni elementi civilno-vojne suradnje u pogledu zdravstvene zaštite.

Smatram da je za svakog vojnika boravak i rad u međunarodnom okružju korisno i poželjno iskustvo, na osobnoj razini i na razini sustava kojem pripada. Moramo svoj rad uspoređivati s drugima jer nam to omogućuje da budemo realniji u svojim procjenama i odlukama.

Vojno zdravstveno središte ZzP-a iduće bi godine u Zagrebu trebalo biti domaćin organizacije NATO-ova MEDEVAL tečaja Centra izvrsnosti za vojnu medicinu?

Ove je godine Vojno zdravstveno središte ZzP-a trebalo u Zagrebu biti domaćin organizacije NATO-ova MEDEVAL tečaja Centra izvrsnosti za vojnu medicinu, ali nas je nažalost u tome spriječila pandemija COVID-19. No, isplanirali smo je ponovno za 2021. godinu. Bit će to prilika da više pripadnika zdravstvene službe položi NATO-ov licencirani MEDEVAL tečaj, kako bismo u svojem bazenu snaga imali više pripadnika koji su osposobljeni za ocjenjivanje snaga u pružanju zdravstvene potpore, pojedinaca, zdravstvenih postrojbi ili cijelih sustava zdravstvene potpore. Bit će to prilika da za potrebe razvoja i implementacije naše buduće poljske bolnice razine ROLE 2B pripremimo dokumente, materijalna sredstva i vojnozdravstveno osoblje.

Kako gledate na svoju novu poziciju CJMED/MEDAD u KFOR-u, ali i na vlastitu poziciju zamjenice zapovjednika Vojnog zdravstvenog središta s aspekta rodne perspektive?

Ne prilazim tome kao ograničavajućem faktoru, pogotovo ne u svojem funkcionalnom području. Gledam na tu problematiku afirmativno, u smislu jednakih prilika za razvoj i usvajanje kompetencija, a nikako u smislu isticanja razlika ili pozivanja na privilegije zbog spola. Obje moje pozicije s aspekta poziva vojne liječnice i časnice zdravstvene službe doživljavam pozitivno i ohrabrujuće u tom smislu i vjerujem da ih mogu kompetentno obnašati. Smatram da u našim Oružanim snagama ne manjka žena koje se mogu kompetentno nositi s bilo kojom dužnošću. Sama činjenica spola za profesionalni razvoj bilo kojem pripadniku ili pripadnici OSRH ni u kojem slučaju ne bi trebala biti ni plus, ni minus. Glavno mjerilo trebaju biti predanost dužnosti i rezultati.

Kako svoj vojni poziv usklađujete s obiteljskim životom?

Ništa nije nemoguće, ako imate dovoljno međusobnog razumijevanja. Naravno, dok su djeca bila mala, nije bilo jednostavno. Tad su znali priskočiti bake i djedovi u Slavoniji i Dalmaciji. Sad, kad su naši sinovi odrasli ljudi, puno je jednostavnije.  Možda je u mojem slučaju prednost ili olakotna okolnost što je i moj suprug vojni liječnik pa svakako lakše razumijemo sve dobre i loše strane vojnog poziva. Nije nam, nažalost, nepoznato iskustvo razdvajanja, još iz ratnih dana, a poslije i kroz boravke u operacijama potpore miru koje doživljavamo dijelom našeg poziva pa se trudimo nositi s tim.


Godina obilježena pandemijom

Na kojoj ste dužnosti u Hrvatskoj vojsci i kako izgledaju vaše svakodnevne zadaće, posebice u ovoj godini obilježenoj pandemijom bolesti COVID-19?

Protekle dvije godine na dužnosti sam zamjenice zapovjednika Vojnog zdravstvenog središta Zapovjedništva za potporu. Ova je godina s pandemijom COVID-19 svakako izazovna za zdravstvene sustave svih zemalja svijeta pa tako i Hrvatske, gdje je vojni zdravstveni sustav njegov integrirani dio. Već na samom početku pojave zaraze virusom SARS-CoV-2 u RH, uspostavili smo suradnju naših ključnih elemenata, Odjela za primarnu zdravstvenu zaštitu, Odjela za preventivno-medicinsku zaštitu te Odsjeka za DDD Odjela za veterinu, kako bismo sveobuhvatnim pristupom održali nadzor nad zarazom, prije svega u vojnom kolektivu, a ubrzo smo naše vojne epidemiologe stavili na raspolaganje civilnom zdravstvu. Poslije su i drugi liječnici i medicinske sestre/tehničari uključeni u različite aktivnosti na suzbijanju pandemije COVID-19. Općenito, svi kapaciteti VZS-a na raspolaganju su civilnim institucijama, sukladno procjenama i dogovorima na višim razinama upravljanja. Konkretno, stalno je u pripravnosti jedan Zdravstveno-veterinarski vod. Za potencijalni angažman u pričuvnom COVID – centru Arena – Zagreb na raspolaganju su dva tima u sastavu tri liječnika i šest medicinskih sestara/tehničara.

Zavodu za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pomažemo s jednim liječnikom, uglavnom epidemiologom, a zagrebačkom Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar“ na raspolaganju su naša dva liječnika tjedno. Nije lako izdvojiti pojedince, ali pandemija je ipak vrijeme u kojem su vojni epidemiolozi posebno angažirani. Oni svojim mjerama i postupcima ponajprije moraju sačuvati vojni kolektiv u domovini, ali imaju veliku ulogu i u skrbi za pripadnike OSRH u različitim operacijama potpore miru diljem svijeta. Da nismo izuzeti iz poteškoća funkcioniranja cijelog društva, pokazuje i činjenica da smo prostore Vojnog zdravstvenog središta u kompleksu KB-a “Dubrava”, Zagreb, također stavili na raspolaganje potrebama COVID – bolnice. Da bi se zadaća prenamjene prostora i podizanja šatorskog kompleksa obavila što učinkovitije, iznimno velik dopronos dali su i drugi pripadnici Zapovjedništva za potporu. Važno je spomenuti da unatoč pandemiji i za nju vezanim obvezama nastojimo maksimalno održati sposobnosti redovnog pružanja zdravstvene zaštite Hrvatskoj vojsci. Inače, moje svakodnevne zadaće zamjenice zapovjednika obuhvaćaju aktivnosti u potpori provedbe misije zapovjednika Vojnog zdravstvenog središta, a tiču se zapovijedanja i nadzora nad provedbom svih zadaća Središta te nadzora nad provedbom zadaća i zapovijedi izdanih od nadređenog zapovjedništva. Također, tu je i svakodnevna aktivna intergranska suradnja i koordinacija u provedbi združene zdravstvene potpore po horizontali.

 

Petra Kostanjšak

Foto: Filip Klen, osobna arhiva