Nacionalni element potpore u KFOR-u

Natporučnica Nikolina Beraković i nadnarednica Blaženka Kasalo-Banić Nacionalni su element potpore u sklopu 28. HRVCON-a u NATO-ovoj operaciji KFOR. Obje su prvi put u međunarodnoj misiji, a naša je ekipa razgovarala s njima o njihovu radu u sklopu NEP-a te obuci koju su morale proći za tu odgovornu dužnost…

Unutar svakog kontingenta koji neka zemlja članica NATO-a šalje u međunarodnu misiju ustrojena je i postrojba čiji pripadnici ne sudjeluju u združenim vježbama, ali svojim su kolegama ipak prijekopotrebni; oni ”iz sjene“ osiguravaju pravodobnu logističku, materijalnu i zdravstvenu potporu za uspješno obavljanje zadaća te vode materijalno-financijsko poslovanje u području operacije. Jednostavno rečeno, oni brinu za nabavu hrane, opreme, lijekova i ostalih potrepština u kontingentu.

U Oružanim snagama Republike Hrvatske ta postrojba nosi naziv Nacionalni element potpore (NEP), a nalazi se pod zapovijedanjem Zapovjedništva za potporu. Dosad je NEP bio ustrojavan u NATO-ovim operacijama International Security Assistance Force (ISAF) i  Odlučna potpora (Resolute Support, (RS) u Afganistanu te Kosovo Force (KFOR) na Kosovu.

Veličina NEP-a ovisi ponajprije o veličini kontingenta koji podupire, vrsti operacije i logističkim mogućnostima u području operacije. Na Kosovu se trenutačno u sklopu 28. HRVCON-a u operaciji potpore miru NATO KFOR nalazi NEP koji čine dvije pripadnice: natporučnica Nikolina Beraković i nadnarednica Blaženka Kasalo-Banić. Naša je ekipa razgovarala s njima o njihovu radu u sklopu NEP-a te obuci koju su morale proći za tu odgovornu dužnost.

Obje pripadnice NEP-a na Kosovu prvi su put u međunarodnoj misiji, iako je natporučnica Beraković dosad sudjelovala u međunarodnim vojnim vježbama Anakonda 16 u Poljskoj i Saber Strike 17 u Litvi. Prije nego što su bile upućene u tu misiju, morale su proći ulazno testiranje iz poznavanja temeljnih vojničkih vještina, komunikacijsko-informacijskog sustava, međunarodnog ratnog prava i pravila vođenja borbe te provjeru tjelesne i zdravstvene spremnosti. Preduputna obuka koju su zatim prošle bila je podijeljena u dva dijela.

Prvi, glavni dio obuke zajedno su prolazili svi pripadnici 28. HRVCON-a. U Eskadrili višenamjenskih helikoptera 91. zrakoplovne baze u Lučkom obnovili su znanja iz područja u kojima su prethodno testirani, ali i nekih novih područja, poput spašavanja osoblja. Također, posjetili su i džamiju kako bi se upoznali s islamom, a važan dio obuke bilo je i informiranje o kulturi Kosova te upoznavanje s organizacijom rada na području operacije. U tome im je uvelike pomoglo iskustvo kolega koji su prethodno sudjelovali u operaciji KFOR.

Drugi dio obuke bio je specijalistički, a proveden je u Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi. Težište obuke bilo je na materijalno-financijskom poslovanju, a pripadnice OSRH iz naše priče zbog toga su se morale upoznati s propisima koji reguliraju rad NEP-a u području misije. Osim toga, naučile su raditi u aplikaciji MEV i NATO-ovu alatu za logističko izvješćivanje LOGFAS. Nakon što su prošle sve te stepenice, bile su spremne za polazak na Kosovo.

Natporučnica Beraković na Kosovu obnaša dužnost voditelja NEP-a i zadužena je za organizaciju i provedbu materijalnog i financijskog poslovanja. Ona izrađuje planove nabave roba i usluga, ugovara nabavu i kontrolira prijam novih sredstava. Osim toga, surađuje i s pripadnicima nacionalnih elemenata potpore iz kontingenata partnerskih zemalja u logističkoj potpori.

S njom radi nadnarednica Kasalo-Banić koja obnaša dužnost logističkog dočasnika. Ona zadužuje i izdaje materijalnu imovinu te o tome vodi evidenciju, a ujedno se skrbi i za obnovu pričuve materijalnih sredstava. Uza sve to vodi i blagajničko poslovanje, tj. ovjerava ispravnost računa i izrađuje blagajnička izvješća. Natporučnici Beraković pomaže i davanjem prijedloga za poboljšanje rada.

Spektar poslova koje NEP obavlja izrazito je širok; moglo bi se reći i da je preširok, a da bi ga obavljale samo dvije osobe. Nije niti lako izvršavati sve te zadaće profesionalno i u zadanom roku kad je osoba miljama daleko od kuće. ”Velik je izazov raditi daleko od matične postrojbe i sigurnosti koju ona pruža,” kaže natporučnica Beraković. ”U području operacije odgovornost je mnogo veća, a usto se traži samostalnost i sigurnost u donošenju odluka i radu.“ No, akterice naše priče dobro se nadopunjuju i uspijevaju kvalitetno odraditi svoje zadaće. ”Obje smo upoznate s radom dočasnika i časnika u NEP-u, tako da u slučaju izbivanja jedne djelatnice druga može odraditi posao u potpunosti i na vrijeme,” objašnjava nadnarednica Kasalo-Banić.

Ono što im također olakšava njihov posao jesu njegove pozitivne strane; boravak u međunarodnoj misiji prilika je da pokažu svoje sposobnosti, steknu nova znanja, razmijene iskustva s drugim narodima, upoznaju nove kulture i običaje, usavrše znanje stranih jezika, itd. Upravo su te pozitivne strane angažmana u inozemstvu razlog zbog kojeg bi naše junakinje svojim kolegama preporučile da i oni pristupe NEP-u. Stoga im nadnarednica Kasalo-Banić i poručuje: ”Pristupanje Nacionalnom elementu potpore jedinstveno je životno iskustvo. To je prilika za profesionalni i osobni razvoj koja se ne propušta.“


Natporučnica Nikolina Beraković bila je u programu Kadet i završila je Fakultet prometnih znanosti. Potom je upućena na Temeljnu časničku izobrazbu, koju je završila 2013. Zapovjednica je Voda za materijalnu imovinu u Bojni za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu.

”U svojoj dosadašnjoj karijeri uvijek sam davala maksimalno kako bih bila što uspješnija u svojem poslu,” kaže natporučnica Beraković. ”Svaka nova zadaća novi je izazov kojim ću steći nova znanja i vještine.“


Nadnarednica Blaženka Kasalo-Banić vojnu je karijeru započela 1994. kao pripadnica Helikopterske skupine 1. hrvatskog gardijskog zbora. Prešla je 2001. u Hrvatsko ratno zrakoplovstvo na mjesto dočasnika za opskrbu, a od 2013. logistički je dočasnik u Eskadrili višenamjenskih helikoptera.

Tijekom službe prošla je niz tečajeva te završila Naprednu dočasničku izobrazbu, na kojoj je proglašena najboljom polaznicom, za što je dobila pohvalu ministra obrane. Osim toga, u sklopu civilne izobrazbe prošla je tečaj za rad na računalu te stekla zvanje menadžera za odnose s javnošću. Marljivo usavršava i svoje znanje engleskog jezika.


Iva Gugo, foto: arhiva ZzP-a