Obrazovanje u muzeju

Kadeti treće godine studijskog programa Vojno pomorstvo u Hrvatskom pomorskom muzeju Split pred maturantima Pomorske škole na engleskom su jeziku izlagali o razvoju vojnih odora, torpeda, podmornica i brodskih motora te o povijesti austrougarskog bojnog broda SMS Viribus Unitis

Zanimljiva inicijativa u obliku projekta pokrenuta je između studijskog programa Vojno pomorstvo, Hrvatskog pomorskog muzeja Split i srednje Pomorske škole Split, a riječ je o nastavi engleskog jezika na smjerovima Vojna nautika i Vojno brodostrojarstvo.

Prva faza svojevrsnog pilot-projekta već je uspješno provedena zahvaljujući umrežavanju voditeljice projekta profesorice Silvane Kokan i ravnatelja Muzeja Ljubomira Radića, koji su kadete 3. godine studijskog programa Vojno pomorstvo pripremali za održavanje serije predavanja na engleskom jeziku unutar Muzeja. Namjera je pristupa, u kojem učenik nakratko postaje učitelj, da osim stjecanja novih jezičnih alata, kadeti usavrše i vještine javnog nastupa te poboljšaju analizu i kritičko prosuđivanje svojih i tuđih prezentacijskih sposobnosti.

Pripreme su se sastojale od odabira i istraživanja tema, koncipiranja prezentacija te probnih izlaganja. Proces je vođen pod mentorstvom profesorice Kokan uz potporu ravnatelja Muzeja koji je pomagao kadetima u otkrivanju zanimljivih aspekata fundusa i istraživanju stručne literature. Kao publika predviđeni su razredi splitske Pomorske škole, za početak maturanti, a potom i ostali. Projektne aktivnosti odvijat će se dvaput mjesečno u Muzeju. Projekt će u budućem punom opsegu težiti obuhvatiti i druge zainteresirane škole jer je potencijal ovakve izvanučioničke nastave engleskog jezika izvanredan.

Preuzeli ulogu kustosa

Prva serija prezentacija održana je 15. ožujka u Hrvatskom pomorskom muzeju Split pred maturanatima Pomorske škole, točnije 4. g razredom smjera Nautika i njihovom profesoricom engleskog jezika Nikolinom Romac. Kadeti vojnog studijskog programa na engleskom su jeziku izlagali o razvoju vojnih odora, torpeda, podmornica i brodskih motora te o povijesti austrougarskog bojnog broda SMS Viribus Unitis.  Nakon što su u uvodnom dijelu prezentirali povijesni pregled svake pojedine teme, kadeti su maturante poveli u razgledavanje muzejskih izložaka povezanih s temama. Ispred samih eksponata na engleskom su jeziku govorili o posebnostima pojedinog izloška, nakratko preuzimajući ulogu kustosa na stručnom vodstvu. Nakon izlaganja podijelili su s maturantima svoja iskustva iz studentskog života u vojnom okruženju.

Ovakav način suradnje od višestruke je koristi za sve sudionike jer povezuje bitne elemente obrazovanja. Kadeti studijskog programa Vojno pomorstvo kao i maturanti srednje Pomorske škole dobili su priliku upoznati se s dijelovima kulturne i nacionalne baštine u vrlo zanimljivom muzejskom okruženju, unaprijediti jezične vještine i vještine prezentiranja, steći nova znanja i iskustva. To je istodobno najkonkretniji mogući iskorak u promociji novog integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Vojno pomorstvo, čiji polaznici iz prve ruke srednjoškolcima prenose svoja iskustva, odgovaraju na njihova pitanja i bude interes za taj studij.

Atraktivan obrazovni proces

Kad je u pitanju obrazovanje, muzeji i galerije prikladna su mjesta jer pružaju mogućnosti aktivnog uključivanja studenata u proces učenja, provedbu istraživanja uz pomoć educiranog muzejskog osoblja i upoznavanje s relevantnim izvorima podataka na poseban način, što je iznimno važno u suvremenom svijetu preplavljenom (polu)informacijama s interneta.

Projekt potvrđuje da obrazovni sektor i javne ustanove mogu zajedno osmisliti nove oblike suradnje čijom će se realizacijom neke manje poznate, ili čak manje privlačne, teme i obrazovne procese učiniti atraktivnijim, prilagodljivijim i u konačnici prihvaćenijim. Povezivanje s odgojiteljima, učiteljima i profesorima za muzejske je ustanove od velike važnosti, stoga HPMS nastoji razvijati partnerski odnos i izvan nastavničkog procesa. Kao sudionici, suorganizatori i domaćini stručnih skupova, radionica i ostalih oblika usavršavanja nastavnog osoblja, muzeji mogu itekako pridonijeti sinergiji različitih dijelova obrazovnog sektora. Zasigurno će to potvrditi i nadolazeći stručni skup učitelja povijesti koji će se u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje – podružnice Osijek održati 19. i 20. travnja u ovom splitskom muzeju. Tema skupa bit će Hrvatska ratna mornarica u Domovinskom ratu.

Tekst  Petra Blažević, Silvana Kokan 

 Foto  Hrvatski pomorski muzej Split