Ponosan sam na svoje obrazovanje

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević reagirao je na konferenciji za medije o objavljenim napisima, istaknuvši tom prilikom kako je ponovno riječ o hibridnom djelovanju

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević reagirao je na konferenciji za medije o napisima objavljenim na portalu Index. Tom je prilikom na početku istaknuo kako je jasno da je ponovno riječ o hibridnom djelovanju. Spomenuo je pritom slučaj s početka svojeg mandata, kad su se pojavili medijski napisi o njegovu ratnom zločinu te zabrani odlaska u BiH, što nije bila istina.
“Očito nekomu smeta što razvijamo i moderniziramo Hrvatsku vojsku, što smo vratili vojsku u junački Vukovar, što smo sad na korak do odluke o odabiru višenamjenskog borbenog aviona,” rekao je ministar.
Nadalje, o svojem je obrazovanju istaknuo: “Moje obrazovanje i moj ratni put su javno dostupni. Na svoje obrazovanje sam ponosan. Možete krenuti od osnovne škole, koju sam završio u Vrgorcu, nakon toga srednja vojna škola koju sam završio s odličnim uspjehom, pa vojna akademija,” rekao je te dodao kako ga je ratni ministar obrane Gojko Šušak poslao u Ratnu školu u SAD koju je također završio s odličnim uspjehom, na što je posebno ponosan.
Ministar je tijekom konferencije predstavnicima medija dao na uvid diplomu te program Ratne škole Kopnene vojske SAD-a (The United States Army War College).
O svojem radu u Ratnoj školi Kopnene vojske SAD-a o kojem je pisao navedeni portal rekao je: “The United States Army War College završio sam s odličnim uspjehom i akademsko izvješće o tome vam stavljam na raspolaganje. Vi procijenite koliko sam uspješan bio u tome. Ovo je pregledni rad, nije ni diplomski ni znanstveni rad i njim nisam stekao nikakvo akademsko zvanje. Ovaj pregledni rad za cilj je imao upoznati ostale polaznike Ratne škole s tadašnjim stanjem u Hrvatskoj, s istinom o ratu u Republici Hrvatskoj. Sve što je bilo citat, naveo sam na kraju pod popis literature.”
Ministar je nakon toga naglasio: “Danas se izvrće kontekst te se u prvi plan ne stavlja diploma i moj akademski report, nego se iznosi neistina i manipulacija s namjerom da me se diskreditira i prikaže kao ono što nisam.”
Objasnio je kako je njegov rad bio vezan uz dolazak mirovnih snaga u Hrvatsku, u sklopu seminara Peacekeeping Operations Issues: Policy and Practice. “Ja sam svjedočio što se događalo u Hrvatskoj. Ja sam svjedočio o mirovnim snagama u svojoj zemlji,” rekao je ministar Krstičević.
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević završio je 1998. godine The United States Army War College u gradu Carlisleu, Pennsylvania. Tema rada u sklopu seminara bila je Operacije snaga Ujedinjenih naroda u Republici Hrvatskoj.
Ministar Krstičević prvi je časnik Oružanih snaga RH koji je završio takvu vrstu školovanja na prestižnoj američkoj obrazovnoj instituciji koja priprema časnike i civilne dužnosnike za stratešku razinu dužnosti i vođenja.
“Budući da nemamo na školi sustav bodovanja, general Krstičević pokazao je da je izniman časnik čija marljivost, učenost i profesionalna predanost mogu poslužiti kao primjer,” napisao je u Academic reportu zapovjednik Kopnene vojske SAD-a general-pukovnik Robert H. Scales, Jr.

OJI, Foto: Mladen Čobanović