Obrazovanjem pripadnika do efikasnijeg sustava

Temeljni tečaj upravljanja osobljem pohađalo je 12 časnika iz sastava Hrvatske kopnene vojske, Zapovjedništva za potporu, Hrvatske ratne mornarice, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Pukovnije Vojne policije koji obavljaju poslove i zadaće iz područja upravljanja osobljem

U Personalnoj upravi Glavnog stožera OSRH proveden je Temeljni tečaj upravljanja osobljem koji je pohađalo 12 časnika iz OSRH. Polaznici su pripadnici Hrvatske kopnene vojske, Zapovjedništva za potporu, Hrvatske ratne mornarice, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Pukovnije Vojne policije. Tečaj se, s prekidima, provodi od 1997., u početku u organizaciji Uprave za ljudske potencijale MORH-a, a potom Personalne uprave GS-a OSRH. Riječ je o početnom obliku izobrazbe časnika i dočasnika u funkcionalnom području upravljanja osobljem, a namijenjen je pripadnicima raspoređenim na ustrojbena mjesta u sastavu personalnih pododsjeka bojnih i personalnih odjela pukovnija/brigada, ali i ostalim djelatnicima koji obavljaju poslove i zadaće iz ovog područja. Koncipiran je tako da polaznici uz stjecanje teorijskih i praktičnih znanja razmjenjuju iskustva međusobno i s predavačima što pridonosi kvalitetnijem radu u postrojbama.

”Personalni sustav u OSRH vrlo je kompleksan te ima mnogo elemenata koji određuju i usmjeravaju razvoj vojne karijere. Sustav je potrebno dobro postaviti te popuniti kvalitetnim i stručnim ljudima kako bi generirao pozitivne učinke: stabilnost, motivaciju i stvaranje zadovoljstva kod njegovih djelatnika. Tečaj se temelji na principu cjeloživotnog učenja pri čemu koristimo vrijeme između određenih razina slijedno rastuće izobrazbe kako bismo pružili dodatna znanja te osvježavali i održavali postojeća. Motivacija za cjeloživotno učenje i usvajanje znanja pridonosi kvalitetnijem obnašanju dužnosti i stvaranju efikasnijeg sustava,“ objašnjava brigadni general Ivan Zelić, načelnik Personalne uprave GS-a OSRH.

Predavači na Temeljnom tečaju upravljanja osobljem najbolji su, najstručniji i najiskusniji djelatnici iz područja personalnog upravljanja iz Personalne uprave GS-a OSRH, Uprave za ljudske potencijale MORH-a, Središnjice za upravljanje osobljem, a tu su i predavači iz Vojnostegovnog suda. ”Time smo postigli da polaznici dobiju najkvalitetnije informacije te da se prenese i sačuva iskustvo predavača,“ napominje brigadni general Zelić.

Razmjena informacija

Predavanja obuhvaćaju široko područje od 25 nastavnih cjelina iz područja upravljanja osobljem. Polaznici imaju priliku iznijeti dnevnu problematiku s kojom se susreću u postrojbama. ”Ponekad predavači nemaju dovoljno vremena završiti svoja predavanja od količine pitanja koje imaju polaznici,“ kažu polaznici tečaja satnica Ines Klepić i satnik Mario Mihić.

Brigadni general Zelić napominje da je upravo ova interakcija iznimno vrijedna. Polaznici dobivaju najpotrebnije informacije dok predavači bolje razumiju njihove potrebe. Time je postignut još jedan cilj tečaja, a to je upoznavanje polaznika s osobama koje im mogu dati potrebne informacije kad ih zatrebaju. ”Dobro je da se polaznici međusobno upoznaju, ali i s djelatnicima funkcionalno nadležnih ustrojstvenih jedinica. Komunikacija je uvijek lakša i brža kad već poznajemo osobu,“ naglašava.

Satnica Klepić, inače voditeljica pododsjeka u 1. oklopno-mehaniziranoj bojni Sokolovi ističe kako su polaznici tečaja dobili informacije koje ne bi dobili čitanjem zakona i pravilnika, kao i primjere iz prakse. ”Također, dobili smo uvid u rad drugih postrojbi. Korisne informacije dobivamo od predavača i od polaznika pa ćemo sigurno poboljšati rad u vlastitim postrojbama,“ navodi satnica Klepić. ”Tečaj je zanimljiv i poučan. Mnogo toga što smo znali u teoriji sad je upotpunjeno znanjima i iskustvima što će pridonijeti kvalitetnijem obavljanju dužnosti i zadaća u postrojbi. Dosta smo naučili od predavača, ali i jedni od drugih, a s novim kontaktima brže i jednostavnije rješavat ćemo probleme,“ rekao je satnik Mihić voditelj pododsjeka u tenkovskoj bojni Kune.

Tekst i foto: Martina Stanković