Obuka ocjenjivača borbene spremnosti

U Središtu za obuku i doktrinu logistike Požega, Zapovjedništva za potporu, od 22. do 26. veljače i 1. do 5. ožujka 2021., provedena je funkcionalna obuka ocjenjivača borbene spremnosti za ocjenjivanje po sustavu Allied Command Operations Force Standards (AFS) Volume VII – Combat Readiness Evaluation (CREVAL). Obuci je pristupilo 16 polaznika, svi iz ZzP-a.

Cilj je bio pripremiti ocjenjivačke timove iz sastava ZzP-a za predstojeća ocjenjivanja, kako bi mogli osigurati zapovjedniku točnu informaciju o stanju ocjenjivane postrojbe/sastavnice u skladu s njezinom svrhom, misijom i zadaćom te kategorijom spremnosti. Obuku su proveli bojnik Ivan Lilijan i bojnik Darko Tomac, a koordinator obuke iz SzOiDL-a bio je pukovnik Damir Grgurić. Težište obuke je na razvoju vještina i sposobnosti ocjenjivača po svim područjima ocjenjivanja, kako bi se osigurala visoka razina stručnosti i profesionalizma pri ocjenjivanju, u svrhu uspješnog izvršenja dodijeljene zadaće. Obuka je započela predavanjem brigadira Tihomira Belasa, koji je polaznike upoznao s postojećim sustavom spremnosti, predstavio značaj ocjenjivanja spremnosti, naglasio nacionalne obveze i odgovornosti u primjeni NATO-ova sustava ocjenjivanja te ukazao na smjer razvoja sustava spremnosti. U nastavku su nositelji obuke pristupili raščlanjivanju pojedinih dužnosti u okviru ocjenjivačkog tima (čelnika, ocjenjivača, eksperta iz pojedinog područja – SME, časnika za naučene lekcije, članova tima za obradu podataka – ART tima), te polaznicima objasnili sve zadaće tijekom pripreme i provedbe ocjenjivanja. Uz mentorski pristup nositelji obuke s polaznicima su izradili liste za ocjenjivanje po pojedinim područjima ocjenjivanja te pojasnili način izrade završnog izvješća.

Polaznici funkcionalne obuke (svi certificirani ocjenjivači), složili su se kako je radionica bila iznimno dobro organizirana i provedena te im pomogla u usklađivanju ranije stečenih znanja s promjenama propisa i izradama novih akata, svjesni kako kvalitetno provedeno ocjenjivanje pridonosi osiguranju kvalitete i neprekidnom poboljšavanju spremnosti snaga.

Tekst: Ivica Kordić

Foto: Goran Mažar