Obuka slagača padobrana

Obuka slagača padobrana spada u kategoriju dodatnog usavršavanja padobranaca iz područja poznavanja opreme i rada s opremom. Provedbom obuke vojni padobranci produbljuju znanja o konstrukcijama padobrana, materijalima koji se koriste u padobranstvu, načinu čuvanja i održavanja padobrana, osposobljavaju se za pakiranje rezervnih padobrana i padobrana za spašavanje te sklapanje, zamjenu dijelova i izvođenje tehničkih pregleda komponenti padobranskog sklopa. Obuka se provodi pod budnim i stalnim nadzorom ovlaštenog slagača padobrana…

Tijekom jednomjesečnog razdoblja, u vojarni “Josip Jović” na Udbini instruktori, ovlašteni padobranci slagači Satnije za obuku Zapovjedništva specijalnih snaga, provode obuku za stjecanje ovlaštenja padobranac slagač. Obuci su nazočili pripadnici Središnjice za obavještajno djelovanje i Zapovjedništva specijalnih snaga. Cilj provedbe tog tipa obuke je osposobljavanje padobranaca I. klase i višeg zvanja za izvođenje tehničkog pregleda svih komponenti padobranskog sklopa, pakiranje rezervnih padobrana i padobrana za spašavanje te osnovno održavanje padobrana koje uključuje i manje popravke. Da bi pristupili obuci, polaznici trebaju zadovoljiti osnovne uvjete propisane programom obuke (važeće uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja, kriterij tjelesne spremnosti prema propisanim uputama za provjeru i ocjenjivanje tjelesne spremnosti vojnih osoba), te imati najmanje zvanje padobranca I. klase.
Obuka slagača padobrana spada u kategoriju dodatnog usavršavanja padobranaca iz područja poznavanja opreme i rada s opremom. Provedbom obuke vojni padobranci produbljuju znanja o konstrukcijama padobrana, materijalima koji se koriste u padobranstvu, načinu čuvanja i održavanja padobrana, osposobljavaju se za pakiranje rezervnih padobrana i padobrana za spašavanje te sklapanje, zamjenu dijelova i izvođenje tehničkih pregleda komponenti padobranskog sklopa. Obuka se provodi pod budnim i stalnim nadzorom ovlaštenog slagača padobrana i to na tehnički ispravnoj opremi. U procesu provedbe teorijske i praktične obuke svaki polaznik pakira po nekoliko različitih tipova padobrana grudnog i leđnog sklopa. Posebna se pozornost posvećuje radnoj etici koja uključuje dosljednu primjenu uputa za pakiranje padobrana i uporabu sigurnosnih uređaja (koje je izdao proizvođač), te poštivanju pravnog okvira koji proizlazi iz Pravilnika o vojnom padobranstvu.                          
Za uspješan završetak obuke potrebno je zadovoljiti kriterije na završnom ispitu koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, a odražava svakodnevne poslove slagača padobrana. Svaki od polaznika demonstrira pakiranje grudnog i leđnog tipa rezervnog padobrana, sukladno uputama proizvođača, uz izvršen pregled tehničke ispravnosti, a na zahtjev ispitivača i dodatne radnje iz područja osnovnog održavanja. Pismena i praktična provjera znanja na kraju obuke smatraju se dijelovima stručnog ispita za stjecanje ovlaštenja padobranac slagač, koje, uz jedinstvenu oznaku slagača, dodjeljuje ustrojstvena cjelina Ministarstva obrane nadležna za vojni zračni promet. Jedinstvena oznaka kombinacija je slova i brojki koja identificira svakog padobranca slagača, a postavlja se na spakiran i za uporabu spreman rezervni, odnosno padobran za spašavanje. Za stjecanje zvanja padobranca slagača I. klase potrebna je dodatna obuka i polaganje stručnog ispita za koji je uvjet obnašanje dužnosti padobranca slagača u trajanju od najmanje tri godine, nadalje, pakiranja raznih tipova padobrana grudnog i leđnog sklopa te završavanje dodatnog teorijskog i praktičnog osposobljavanja za izvođenje većih popravaka i preinaka na padobranskom sklopu.

Napisao i snimio Klaudio Simonović