Obuka za rukovatelja pretovarnom dizalicom

U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu provedena je od 30. kolovoza do 17. rujna obuka za rukovatelja pretovarnom dizalicom.

Obuku je svladalo pet polaznika te su im uručene potvrde o osposobljenosti.

Jedan od polaznika stožerni narednik Tomislav Kovačević istaknuo je korisnost obuke, s naglaskom na mjerama sigurnosti, koje su temelj u obučavanju.

Polaznici su obučeni za sigurno i pravilno rukovanje pretovarnom dizalicom u svim uvjetima eksploatacije, primjenu propisanih mjera zaštite na radu, kao i za pravilno opsluživanje i održavanje.

Na teorijskom dijelu upoznati su s primjenom propisanih mjera sigurnosti te dužnostima i odgovornostima rukovatelja pretovarnom dizalicom.

Praktični dio obuhvaća težišne radnje: pristup teretu, zahvat tereta te prijevoz i odlaganje; ukrcaj, prekrcaj i iskrcaj tereta na prijevozna sredstva i korisničko održavanje pretovarne dizalice.

Tekst i foto: Goran Mažar