Obuka za rukovatelja pretovarnom dizalicom

U Središtu za obuku i doktrinu logistike ZzP-a u Požegi provedena je od 26. kolovoza do 13. rujna obuka za rukovatelja pretovarnom dizalicom.

Cilj obuke je osposobiti polaznike za sigurno i pravilno rukovanje pretovarnom dizalicom u svim uvjetima eksploatacije te ih upoznati s propisanim mjerama zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

Na teorijskom dijelu polaznici se upoznaju s primjenom propisanih mjera sigurnosti te dužnostima i odgovornostima rukovatelja pretovarnom dizalicom. Praktični dio obuke sastoji se od težišnih radnji pri pristupu teretu, zahvatu tereta, prijevozu, odlaganju, ukrcaju, prekrcaju i iskrcaju tereta na prijevozna sredstva i korisničkom održavanju pretovarne dizalice. Završni ispit proveden je u suradnji s Učilištem Link d. o. o. iz Požege.

Voditelj obuke bojnik Marijan Šarić izjavio je: “Svi su polaznici ispunili preduvjete za dobivanje potvrde o osposobljenosti za rukovatelja pretovarnom dizalicom, a posebno bih pohvalio zalaganje instruktora nadnarednika Zorana Orolića.”

Tekst i foto: Antun Mandić