Obuka za rukovatelja vozilom za izvlačenje

U Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu provedena je u suradnji s Učilištem Link iz Požege od 29. ožujka do 23. travnja obuka pripadnika OSRH za rukovatelja vozilom za izvlačenje MaxxPro (MRV – MRAP Recovery Vehicle).

Obuku je proveo instruktorski tim u sastavu stožerni narednik Zoran Orolić, stožerni narednik Mario Samaržija i stožerni narednik Martin Knezović.  Jedanaest polaznika osposobljeno je za samostalno rukovanje vozilom za izvlačenje u različitim situacijama poput izvlačenja prevrnutog ili oštećenog vozila, izračun opterećenja kod korištenja vozila pri vuči odnosno podizanju tereta, ukrcaj vozila na željeznički vagon ili priključno vozilo (prikolice/poluprikolice), te je upoznato s korisničkim održavanjem kao i sigurnosnim mjerama koje prate korištenje takvog zahtjevnog vozila. Najveći dio obuke odnosio se na praktične radnje vuče, izvlačenja i podizanja vozila te vezanje tereta. Razvodnik Stjepan Tuškan iz 1. mb Tigrovi istaknuo je kvalitetu i profesionalnost instruktorskog tima te iskustvo koje je stekao, a provedena obuka jedan mu je od uvjeta za odlazak u misiju: “Mjere sigurnosti s vozilom MRV – MRAP Recovery Vehicle najvažniji su segment obuke jer se radi s velikim težinama koje ne opraštaju pogreške.”  Potvrde o osposobljenosti polaznicima je uručio voditelj obuke bojnik Marijan Šarić.

Tekst: Marijan Šarić, Goran Mažar

Foto: Goran Mažar