“Od nas se traži maksimum”

Primarnu obučnu skupinu na vježbi Pričuva 22 u Simulacijskom središtu ZOD-a činili su pripadnici djelatne jezgre Zapovjedništva 5. pješačke pukovnije s pripadnicima pričuvnih pukovnija i postrojbi ZOD-a

Kratak obilazak prostorija Simulacijskog središta pokazuje da je vježba u intenzivnoj fazi. Pripadnici obučne skupine nose i kacige te zaštitne prsluke. Gledaju se i crtaju zemljovidi, komunicira se telefonima i računalima

Računalno podržana simulacijska vježba (CAX) Pričuva 22 u ovakvoj organizaciji i sastavu provodi se po drugi put u HKoV-u. Časnik za raspoređivanje vježbe (OSE) zapovjednik je Zapovjedništva za obuku i doktrinu (ZOD) brigadir Željko Ljubas. Prvo izdanje vježbe Pričuva 21 organizirano je u rujnu prošle godine, kad je glavna obučna skupina bilo ključno osoblje 1. pješačke pukovnije.

Vježba je provedena u dva dijela, prvi dio na vojnom poligonu ”Eugen Kvaternik” kao vježba na zemljovidu (MAPEX) tijekom ožujka 2022. Drugi dio provodi se u Simulacijskom središtu i sastoji se od dvije faze.

U prvoj fazi od 31. svibnja do 6. lipnja sudionici su izmješteni na lokaciju vježbe, tj. Simulacijsko središte (SIMS) ZOD-a u zagrebačkoj vojarni ”Petar Zrinski“. Uspostavljene su zapovjedne instalacije, obučeni operateri i stožerno osoblje te je održana proba prije središnjeg događaja, tj. druge faze. A ona se odnosila na samu simulacijsku vježbu od 7. do 9. lipnja. Primarnu obučnu skupinu činili su pripadnici djelatne jezgre Zapovjedništva postrojbe razvrstane pričuve – konkretno 5. pješačke pukovnije (5. PjP). Tad je stožer bio ”ojačan“ i pripadnicima drugih PjP-a i ostalih postrojbi ZOD-a. U scenariju ih je čekala zahtjevna zadaća: obrambena operacija na pomoćnom smjeru napora neprijatelja. Najkraće rečeno, cilj je uvježbati ključno osoblje iz djelatnih jezgri 5. PJP-a i drugih postrojbi pričuve u procesu vojnog donošenja odluke te u organizaciji rada na zapovjednom mjestu.

ZOD je pridao veliku pozornost vježbi, potvrđuje nam zamjenik zapovjednika ZOD-a brigadir Dražen Batrnek, glavni časnik za provedbu vježbe (OCE). Provodi se po doktrini HKoV-a, NATO-ovim standardima i usvojenim hrvatskim vojnim normama. Iza nje stoji opsežan pripremni ciklus. Primjerice, još u ožujku ove godine Stožer  5. pješačke pukovnije na poligonu je ”Eugen Kvaternik“ na Slunju proveo proces donošenja vojnih odluka rada na zemljovidu (MAPEX). ”Tad su izradili operativnu zapovijed sa svim prilozima, s kojom su sad došli na CAX u SIMS. Osim osposobljavanja i obučavanja Stožera Pukovnije i pridruženih pripadnika ZOD-a, Pričuva 22 prilika je da Zapovjedništvo ZOD-a još jednom dobije i dublji uvid u rad SIMS-a, s kojim smo iznimno zadovoljni. Potvrđuju sve pozitivne dojmove i izvješća drugih postrojbi koje su radile u Središtu,” opisuje brigadir Batrnek.

Profesija i poziv

Kratak obilazak prostorija Simulacijskog središta pokazuje da je vježba u intenzivnoj fazi. Pripadnici obučne skupine nose i kacige te zaštitne prsluke. Gledaju se i crtaju zemljovidi, komunicira se telefonima i računalima. Atmosfera treba biti kao u stožeru na terenu. Brigadir Batrnek tvrdi da je motivacija svih sudionika vrlo visoka, bez obzira na njihove godine i iskustvo, ”to je njihova profesija i poziv, vole svoj posao i obavljaju ga maksimalno korektno i savjesno“.  To potvrđuje i čelnik obučne skupine, zapovjednik 5. PjP-a brigadir Željko Nakić: ”Koristimo SIMS za ozbiljno i važno podizanje spremnosti Stožera postrojbe, provodimo sve što je potrebno da budemo stvarno ”uigrani“ za provedbu zadaća. Od nas se traži maksimum! SIMS napreže Stožer do granica njegovih mogućnosti, zato i jesmo tu. Posebno je izazovna činjenica da je naše zapovjedništvo ojačano pripadnicima drugih postrojbi, pa to znači i veću složenost nego da je u pitanju organski stožer.” Jedan od pridodanih pripadnika bio je časnički namjesnik Predrag Cukrov, operativni dočasnik u Zapovjedništvu ZOD-a. U CAX vježbama sudjelovao je desetak puta kao pripadnik GOMBR-a. Sudjelovao je u pripremi, a sada i u provedbi Pričuve 22. Što se tiče Dočasničkog lanca potpore, pješačke pukovnije u svojem sastavu nemaju djelatne prve dočasnike, pa Cukrov u vojarni ”Petar Zrinski“ svojim iskustvom i znanjem s dočasničke razine pomaže da se vježba provede što bolje. ”Iako je riječ o simulacijskoj vježbi, i ovdje ima stresa, pogotovo u operativnom središtu primarne obučne skupine kamo u istom trenutku dolazi više informacija. To traži brzo primanje, selektiranje, izvješćivanje zapovjednika, upisivanje na ploču i zemljovid itd. Cilj i jest da se pripremimo za prave borbene uvjete,” kaže Cukrov.

Bitna komponenta u OSRH

Slijeva: zapovjednik SIMS-a brigadir Radovan Palmović, zapovjednik 5. PjP-a brigadir Željko Nakić, zamjenik zapovjednika ZOD-a brigadir Dražen Batrnek i načelnik Operativnog odjela ZOD-a brigadir Zlatko Radočaj

Zapovjednik SIMS-a brigadir Radovan Palmović potvrdio nam je da Pričuva 22 ide u dobrom smjeru, jer velik broj sudionika već ima iskustvo iz CAX vježbi. ”Ovu primarnu obučnu pukovniju tretiramo kao svaku drugu postrojbu koja ovdje vježba, brigadu ili bojnu,” kaže Palmović, dodajući da se vježba provodi na simulacijskom sustavu JCATS inačice 13.1, a postrojba uskoro očekuje implementaciju još naprednije inačice za koju je uvjet i moderniji hardver.

Direktor vježbe i načelnik Operativnog odjela ZOD-a brigadir Zlatko Radočaj zadužen je da interakcija svih stotinjak sudionika vježbe funkcionira na realan i pravilan način. Kao jedan od ključnih dijelova vježbe označio je raščlambu: ”U istoj ulozi bio sam na vježbi prošle godine. Sve naučene lekcije i opažanja dobro smo razmotrili i ugradili u ovogodišnju. Pričuva 21 bila je uspješna, ali već sada mogu reći da će Pričuva 22 biti još bolja upravo zbog toga.” Brigadir Batrnek naveo je i jednu konkretnu mjeru: povećan broj operatera zbog visokog intenziteta provedbe operacije. To postaje još logičnije kad se u obzir uzme prošlogodišnji ograničavajući faktor, a to su mjere koje je tražila pandemija koronavirusa. ”Stvaramo i održavamo uvjete uspješnog prihvaćanja i uvježbavanja pričuvnika. Isto tako, u suradnji s uredima za obranu, imamo uvid u liste razvrstanih pričuvnika i obnavljamo ih. To je naš svakodnevan, stalan proces. Pričuvna komponenta iznimno je bitna u HKoV-u i OSRH, ne samo u eventualnim ratnim zadaćama, nego i u potpori civilnom stanovništvu. A da bude što učinkovitija, ključan je upravo proces donošenja odluka koji uvježbavamo na vježbi Pričuva 22,“ zaključuje brigadir Batrnek.

Tekst: Domagoj Vlahović 

Foto: Tomislav Brandt