Odlikovanja Republike Hrvatske za vojne i ratne zasluge (IX. dio)

Odlikovanja i priznanja završavaju Redom kneza Domagoja i veleredima. Radi se o odlikovanjima koja su do 1996. godine dodijeljena, za razliku od drugih, u manjem broju. Velered kraljice Jelene s lentom i Danicom nose svega tri odlikovane osobe, a Velered kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom njih šest

Uručenje Velereda predsjedniku Republike Hrvatske Franji Tuđmanu (Ured Predsjednika Republike Hrvatske – službena fotografija)

Red kneza Domagoja s ogrlicom treće je odlikovanje za ratne zasluge. Dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima te oružanim ustrojbenim formacijama za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru. Autor idejnog rješenja je Kruno Bošnjak, a odlikovanje je izrađeno u kovnici IKOM Zagreb. Odlikovanje se sastoji od osnovnog motiva medaljona ovalnog oblika izrađenog od srebra koji se sastoji od motiva pozlaćenog strijelca koji napinje luk desno klečeći s nogom u podupirućem stavu. Ispod osnovnog motiva strijelca nalazi se natpis KNEZ DOMAGOJ, a ispod natpisa stilizirani prikaz predromaničkog ukrasa u obliku valova. Iznad medaljona je motiv grba Republike Hrvatske ispod kojeg je izveden prikaz ukriženih mačeva s oštricom prema gore. Ogrlica se sastoji od trake od svilenog moariranog ripsa u bojama šahiranih polja grba Republike Hrvatske. Jednak se motiv nalazi i na vrpcama male oznake i umanjenice. S obzirom na to da se red dodjeljuje postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama OSRH i MUP-a, odlikovanje se sastoji od plamenca s motivom hrvatske trobojnice s ukrašenim krajevima zlatne boje.

Velered kraljice Jelene s lentom i Danicom te Velered kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom dodjeljuju se dostojanstvenicima, visokim državnim dužnosnicima i čelnicima međunarodnih organizacija za njihov doprinos međunarodnom ugledu i položaju RH (…), najvišim vojnim dužnosnicima OSRH za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Hrvatske vojske te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama OSRH. Velered kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom drugo je odlikovanje za ratne zasluge po važnosnom slijedu. Autor idejnog rješenja je Stipe Sikirica, a izrađeno je u RPU-u Zagreb. Osnovni motiv odlikovanja sastoji se od srebrnog stiliziranog kvadrata ispunjenog plavim emajlom i motivom pletera s pet petlji ispod kojeg se nalazi motiv ukrštenih mačeva s oštricom okrenutom prema gore. Na sredini kvadrata nalazi se medaljon sa zlatnim prikazom kralja Petra Krešimira IV. na pramcu broda s krunom, mačem i križem. Ispod prikaza kralja, na pramcu broda izveden je natpis KREŠIMIR IV. Medaljon je ispunjen bijelim emajlom i okružen zlatnim dvopletim ornamentom.

Velered kraljice Jelene s lentom i Danicom najviše je odlikovanje za ratne zasluge prema važnosnom slijedu. Slijedi nakon Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom. Idejno rješenje predložio je Miroslav Šutej, a odlikovanje je izrađeno u radionici RPU Zagreb. Osnovni motiv sastoji se od trolisnog križa s rascijepljenim gornjim, desnim i lijevim krakom. Iznad gornjeg kraka nalazi se prikaz krune s grba Republike Hrvatske, a ispod krune na lenti je natpis KRALJICA JELENA. Središte križa ispunjeno je nebeskoplavim emajlom s ispunom od više križeva. Medaljon je tropletom karikom učvršćen za lentu. Lenta je izrađena od moarirane svile u bojama državne zastave s po dva tropleta ornamenta izvezena zlatovezom u plavim i crvenim poljima. Danica odlikovanja sastoji se od osnovnog motiva trolisnog križa pričvršćenog na Danicu, osmerokutnu ispupčenu zvijezdu izrađenu od srebra i zlata.

Tekst: Marin Sabolović