Odlikovanja Republike Hrvatske za vojne i ratne zasluge (V. dio)

Članci posvećeni spomenicama počinju najviše puta dodijeljenim i najkontroverznijim odlikovanjem u smislu izmjena koje je doživjelo. Spomenica Domovinskog rata jedanaesto je odlikovanje za ratne zasluge prema važnosnom slijedu, odmah nakon Reda hrvatskog pletera

Uručenje Spomenice Domovinskog rata 1990. – 1992.

U sklopu Zakona koji je stupio na snagu 1992. godine dodijeljen je tek neznatan broj odlikovanja. Najviše puta dodijeljeno odlikovanje je Spomenica Domovinskog rata 1990. – 1992. Spomenica Domovinskog rata jedanaesto je odlikovanje za ratne zasluge prema važnosnom slijedu, odmah nakon Reda hrvatskog pletera. Idejni je autor stručna skupina kovnice IKOM, u kojoj se i pristupilo izradi. Spomenica Domovinskog rata posebna je u više segmenata. Izrađena je od patiniranog mesinga, a ostala su odlikovanja, čak i ona koja su kasnije ustanovljena, izrađena od srebra. Spomenica je ustanovljena u vrijeme kad je nastupilo primirje i prekid ratnih djelovanja na prostoru Hrvatske, a fokus ratnih događanja prešao u BiH. Zbog dolaska međunarodnih mirovnih snaga i međunarodnog priznanja RH, hrvatske su vlasti smatrale da će Domovinski rat biti okončan te su za sudjelovanje u njemu predvidjele dodjelu odlikovanja svim sudionicima. Spomenica Domovinskog rata 1990. – 1992. izrađena je tehnikom punog otiska na patiniranom mesingu. Sadržavala je stilizirani prikaz žene koja u desnoj ruci drži mač s oštricom okrenutom prema dolje, a u drugoj, uzdignutoj ruci, drži grb Republike Hrvatske. Prikaz je okružen stiliziranim prikazom vijenca maslinova i hrastova lišća s plodovima. Cijeli prikaz okružen je radijalnim ispustom. Na naličju odlikovanja, u gornjem dijelu prateći oblik medalje, natpis je SPOMENICA DOMOVINSKOG RATA. Na donjem dijelu medalje ispisane su godine 1990. – 1992., a u središtu poleđine medalje izvedena je pokrata RH.

Međunarodnim priznanjem i dolaskom međunarodnih mirovnih snaga sukobi na prostoru RH nisu prestali. Spomenica je u skladu sa Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske iz 1995. godine modificirana. Na njezinu je naličju uz rub natpis SPOMENICA DOMOVINSKOG RATA čiji kraj i početak povezuje pleterni ornament. U sredini su otisnuta slova RH.

Znak Spomenice ovješen je o vrh istostraničnog trokuta presvučenog vrpcom od moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske. Na naličju trokuta je vodoravna igla za ovjes.

Malu oznaku Spomenice čini otkov znaka Spomenice pričvršćen na sredini pravokutnika složenog od vrpce od moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Spomenica se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za sudjelovanje u Domovinskom ratu kao dragovoljci, borci Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova ili na drugi djelatni način.

Do travnja 1996. godine dodijeljene su 339 232 Spomenice Domovinskog rata.

Tekst: Marin Sabolović