Odlikovanja Republike Hrvatske za vojne i ratne zasluge (IV. dio)

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana odlikovanje je koje se kontinuirano dodjeljuje od prvog akta o odlikovanjima Republike Hrvatske do danas. Doživio je manje korekcije koje su se odnosile na naziv i na nositelje. Prvotno je dodjeljivan isključivo posmrtno, poginulom pripadniku hrvatskih oružanih formacija, a kasnije je raščlanjen na dvije inačice – jednu za poginule i drugu za nestale hrvatske branitelje

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_11_108_2130.html

Orden Zrinskih i Frankopana, kako je glasio naziv odlikovanja ustanovljenog u sklopu Uredbe o odličjima za ratne zasluge iz 1992., izrađen je u kovnici IKOM Zagreb, čija je stručna skupina i njegov idejni autor. Odlikovanje potpisuje M. Kale. U prvotnoj namjeni dodjeljuje se posmrtno poginulom pripadniku hrvatskih oružanih formacija, a uručuje njegovoj obitelji. Odlikovanje se sastoji od osnovnog motiva i poleđine, Danice zvjezdastog oblika s dvanaest krakova. Osnovni motiv sastoji se od tropletog obruba hrastova lišća unutar kojeg se nalazi mač okrenut prema dolje i na maču, u visini križnice, hrvatski grb. Na poleđini odlikovanja ispisano je geslo “navik ON živi ki zgine pošteno”. Uz odlikovanje se u kutiji plave boje nalazi i pozlaćena pločica s imenom i prezimenom pripadnika MUP-a ili OSRH s natpisom s poleđine odlikovanja ispod imena i prezimena. Prema Zakonu o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske koji je stupio na snagu 1995. godine, odlikovanje mijenja naziv u Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana. Prema važnosnom slijedu šesto je vojno odlikovanje, a dolazi nakon Reda bana Jelačića. Odlikovanje je u novom obliku izrađeno u dvije inačice – za poginule te za nestale pripadnike oružanih formacija. Inačica za poginule sastoji se od pozlaćenog osnovnog motiva i pločice s natpisom poginule osobe, a inačica za nestale sastoji se od posrebrenog osnovnog motiva i posrebrene pločice za nestalu osobu. U skladu sa spomenutim Zakonom, Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima kao časni znak vječnog spomena poginulima za hrvatsku državu u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru. Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s posrebrenim pleterom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima nestalim u tijeku Domovinskog rata. Ako se ustanovi da je neki od nestalih odlikovan srebrnim znakom Reda poginuo, Odjel za odlikovanja i priznanja Ureda predsjednika Republike zamjenjuje srebrni znak Reda pozlaćenim znakom Reda.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana do travnja 1996. godine dodijeljen je 4923 puta

Marin Sabolović

Fotografije: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_11_108_2130.html , koristiti prvi prilog iz Zakona