Odlikovanja Republike Hrvatske za vojne i ratne zasluge (VI. dio)

Spomenica domovinske zahvalnosti dodjeljuje se za časnu i uzornu službu. Prvotno je propisana dodjela za pet, deset, petnaest i dvadeset godina časne i uzorne službe, ali takve spomenice nikad nisu dodijeljene. Pristupilo se tek dodjeli srebrne i pozlaćene za deset godina službe, da bi kasnije bila dodjeljivana tek jedna inačica, i to za časnu i uzornu službu

Spomenice domovinske zahvalnosti u izvornom prijedlogu (Iz fundusa Muzeja OZ i ZP Bjelovar) 

 

Spomenica domovinske zahvalnosti dvanaesto je odlikovanje za ratne zasluge, slijedi nakon Spomenice Domovinskog rata. Idejni autor spomenice je Mladen Veža, a izrađena je u kovnici IKOM Zagreb. Vrpca i trake umanjenice i male oznake čine naizmjenični crveno-srebrni kvadrati.

Medaljon se sastoji od srebrnog okruglog ornamenta unutar kojeg je izveden stilizirani prikaz hrvatskog državnog grba u srcolikom obliku iznad kojeg se nalazi ruka, dok se ispod prikaza grba nalazi geografski izgled hrvatske državne granice. Ispod prikaza izveden je natpis tiskanim slovima LIJEPA NAŠA na čijim se krajevima nalazi stilizirani prikaz cvijeta, po jedan sa svake strane natpisa. Koncentrično oko središnjeg motiva izveden je natpis SPOMENICA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI odijeljen prikazom pletera u donjem dijelu koncentričnog dijela Spomenice.

Osnovni motiv nalazi se na motivu istokračnog križa kojem se naziru krajnji dijelovi. Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske iz 1995. godine propisana je dodjela hrvatskim državljanima za časnu i uzornu službu za razdoblje od 5, 10, 15, 20 i više godina. U tu je namjenu predviđena dodjela spomenutog odlikovanja za pet godina službe, pozlaćene inačice Spomenice za deset godina službe, a za ostale godišnjice predviđeno je dodavanje posrebrenog državnog grba za 15, odnosno pozlaćenog državnog grba za 20 godina časne i uzorne službe na vrpcu, umanjenicu i malu oznaku. Međutim, takav način dodjele nije zaživio. Pristupilo se dodjeli srebrnih inačica za pet godina časne i uzorne službe, pozlaćene inačice za deset godina časne i uzorne službe, a kasnijim izmjenama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske izmijenjena je vrpca odlikovanja, čije boje odgovaraju bojama državne zastave, a dodjeljivala se samo pozlaćena inačica za časnu i uzornu službu bez oznaka godine.

Do kraja Domovinskog rata, odnosno u kratkom razdoblju nakon njega, dodjeljivana je Spomenica domovinske zahvalnosti za prvih pet godina časne i uzorne službe. Do travnja 1996. godine Spomenica domovinske zahvalnosti dodijeljena je 1019 puta.

Tekst: Marin Sabolović