Okrugli stol Jedrenje kao dio pomorskih vještina

U Domu Hrvatske vojske “General-bojnik Ivo Jelić” u Splitu održan je 13. prosinca za kadete studija Vojno pomorstvo HVU-a “Dr. Franjo Tuđman” okrugli stol Jedrenje kao dio pomorskih vještina.

Na okruglom stolu sudjelovali su ugovorni pričuvnici Hrvatske vojske Šime i Mihovil Fantela te njihov otac i trener Edo Fantela. Moderator je bio načelnik Katedre vojnog pomorstva HVU-a u Splitu kapetan bojnog broda Boris Kero.

Šime i Mihovil Fantela kadetima su govorili o jedrenju kao sportu i stilu života, o svojim počecima, kao i o sudjelovanju na olimpijadama, svjetskim, europskim i međunarodnim regatama širom svijeta. Edo Fantela objasnio je proces treninga i sportske pripreme te poznavanje vještina vezanih uz meteorologiju i hidrologiju. Naglasio je kako vještine koje se stječu jedrenjem uvelike mogu pridonijeti razvoju budućih časnika u procesu donošenja odluka, posebno kad se moraju donijeti u kratkom vremenu, a isto tako i kad se mora predvidjeti stanje okružja koje se vrlo brzo mijenja.

Kadeti su pažljivo pratili izlaganje obitelji Fantela i zajedno s moderatorom aktivno sudjelovali u razgovoru. Šime Fantela zlatni je hrvatski olimpijac u klasi 470, a s bratom Mihovilom i svjetski prvak u klasi 490er.

HVU

Foto: Boris Kero