Oružane snage na putu prema većoj održivosti

O problemu klimatskih promjena i mogućnosti prilagodbe na njih te ublažavanju negativnog utjecaja oružanih snaga na okoliš govorilo se na seminaru Greening Defence održanom na HVU-u “Dr. Franjo Tuđman”

Na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” održan je 17. ožujka seminar Greening Defence, koji je okupio domaće i strane predavače iz različitih područja s naglaskom na obranu kako bi osvijestio problem klimatskih promjena te istražio mogućnosti za prilagodbu na promjene i ublaživanje negativnog utjecaja na okoliš.

Seminar je održan u suradnji i pod pokroviteljstvom pukovnika Johna Kellyja, vojnog izaslanika Ujedinjenog Kraljevstva.

Greening Defence naziv je za spektar aktivnosti kojima je cilj istraživanje i razmjena načina kako učiniti oružane snage i vojne operacije održivim. Ujedno je to naziv za aktivnosti koje je Ujedinjeno Kraljevstvo poduzelo i implementiralo u određene postrojbe, a stečene su spoznaje i iskustva razmijenjeni na ovom seminaru.

Predavanja je započela Višnja Grgasović, načelnica Sektora za klimatsku politiku Uprave za razvoj klimatske aktivnosti pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Govorila je o pristupu Vlade Republike Hrvatske vezano uz smanjenje klimatskih promjena.

Potom je dan obrambeni pogled na klimatske promjene kroz predavanja umirovljenog viceadmirala Bena Bekkeringa te Jamesa Clarea. Viceadmiral Bekkering uočio je tijekom dugogodišnje službe u mornarici utjecaj klimatskih promjena na sigurnosna pitanja. Primjerice, propadanje usjeva zbog klimatskih promjena u Somaliji prouzročuje sve češće piratstvo među stanovništvom. James Clare govorio je o važnosti uključenja obrane u strategije prilagodbi na klimatske promjene kako bi se identificirale i razumjele mogućnosti nesmetane tranzicije obrane na održivije resurse bez smanjenja njezine učinkovitosti.

Ubrzane promjene u okolišu

Akademsku je zajednicu na seminaru predstavljala dr. sc. Jelena Godrijan s Instituta Ruđer Bošković te prof. dr. sc. Marija Ivković i prof. dr. sc. Anamarija Štambuk s Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. U predavanjima su naglasak stavile na ubrzane promjene u okolišu prouzročene klimatskim promjenama, i to kroz specifična područja svojih istraživanja. Zbog klimatskih promjena dolazi do smanjenja populacije te mogućeg istrebljenja mnogih vrsta.

Slijedilo je predavanje Mata Robertsa o koristima održivosti u poslovnom svijetu, te Sama Goodalla, koji je govorio o inovacijama i održivosti. Kako bi se zadržala učinkovitost, za proces tranzicije sa sustava baziranih na fosilnim gorivima na sustave s obnovljivim izvorima energije potrebne su inovacije. Nakon predavanja održana je i panel-rasprava.

Ministarstvo obrane uključeno je u zelene inicijative od 2014. godine, a za jednu od njih okvir je dala Europska obrambena agencija te Savjetodavni forum za održivu energiju u obrambenom i sigurnosnom sektoru. Klimatske promjene globalni su problem koji utječe na sve segmente života, pa tako i na oružane snage i njihove zadaće. Oružane snage RH mogu i žele pridonijeti smanjenju svojeg utjecaja na okoliš. Istodobno, moraju zadržati sposobnost izvršavanja svojih misija i zadaća: obrana Republike Hrvatske i saveznika, doprinos međunarodnoj sigurnosti, potpora civilnim institucijama.

Načelnik Sektora za infrastrukturu i zaštitu okoliša Uprave za materijalne resurse pukovnik Marijan Cvok ističe kako Oružane snage već niz godina implementiraju različite mjere zaštite okoliša – od prikupljanja i recikliranja do energetske obnove zgrada i instalacije obnovljivih izvora energije na zgrade.

“Tu je i cijeli niz monitoringa kako bi se pratio utjecaj vojnih djelovanja na okoliš te poduzimanje aktivnosti za sprečavanje negativnog utjecaja. Prostora za poboljšanje ima, a razmjena znanja i iskustva te suradnja – i s drugim sektorima, i s oružanim snagama zemalja partnera iznimno je značajna jer su klimatske promjene globalni problem koji možemo rješavati samo zajedničkim snagama. Greening Defence jedan je segment u stvaranju smjera koji je primjenjiv, prihvatljiv te daje najbolje rezultate u kratkom vremenu,” rekao je pukovnik Cvok.

Tekst: Martina Stanković