Osposobljavanje za više dočasničke dužnosti

Na Naprednoj dočasničkoj izobrazbi polaznici se osposobljavaju za više dočasničke dužnosti unutar grana OSRH odnosno za dočasničke dužnosti ranga nadnarednika i stožernog narednika. Traje deset tjedana, a jedan je od uvjeta za promaknuće u čin nadnarednika odnosno na više dočasničke dužnosti…

Izobrazba dočasnika u OSRH provodi se kroz četiri razine, a treća, koju predstavljamo, Napredna je dočasnička izobrazba. Kao i druga razina izobrazbe, provodi se u Dočasničkoj školi u Požegi. Traje deset tjedana tijekom kojih se odradi oko 280 nastavnih sati. Sastoji se od dva dijela: općeg i granskog. Nakon završetka općeg dijela u Dočasničkoj školi u Požegi, dočasnici izobrazbu nastavljaju ovisno o grani čiji su pripadnici. Na Naprednoj dočasničkoj izobrazbi, prema riječima njezina voditelja časničkog namjesnika Damira Bakunića, dočasnici se osposobljavaju za više dočasničke dužnosti unutar grana OSRH odnosno za dočasničke dužnosti ranga nadnarednika i stožernog narednika. Opći dio, objašnjava Bakunić, traje šest tjedana i, među ostalim, obuhvaća predmete iz vođenja, taktike, geografsko-informacijskih sustava, upravljanja obukom, vojne povijesti…. Nakon toga, u granskom se dijelu obuke usvajaju posebna znanja i vještine iz granskog dijela OSRH iz kojeg dolaze polaznici.
Na Naprednu dočasničku izobrazbu dolaze dočasnici čina narednika koji su prethodno uspješno završili Temeljnu dočasničku izobrazbu. Usto, moraju najmanje dvije godine provesti na dužnosti zapovjednika desetine, imati minimalnu ocjenu “ističe se”, i naravno, zadovoljiti na ulaznom testiranju.
Završena Napredna dočasnička izobrazba jedan je od uvjeta za promaknuće u čin nadnarednika odnosno raspored na više dočasničke dužnosti kao što su stožerni dočasnici, prvi dočasnici vodova, prvi dočasnici satnije, rad u zapovjedništvima razine bojne, brigade i višim razinama.
“Na trećoj razini dočasničke izobrazbe polaznici stječu širok spektar znanja i kompetencija te se osposobljavaju za konkretne dužnosti u postrojbi. Uče metode i načine rješavanja problema, procedure donošenja odluka…,” kaže voditelj izobrazbe. Primjerice, prvi je dočasnik voda prvi neposredni savjetnik zapovjednika voda, njegova desna ruka. Odgovoran je za pojedinačne zadaće, skupno uvježbavanje desetina odnosno posada. Pomaže zapovjedniku u donošenju odluka, priprema materijale, radi operativne zapovijedi, raščlanjuje elemente potrebne u operativnom, logističkom i drugim područjima rada. Na granskom dijelu izobrazbe dočasnici se moraju upoznati s funkcioniranjem grane čiji su pripadnici te sa svojim zadaćama i na taktičkoj i na operativnoj razini. “Dok su polaznici na drugoj razini izobrazbe usredotočeni na funkcioniranje svojeg roda, službe i specijalnosti, polaznici Napredne dočasničke izobrazbe moraju biti upoznati i s funkcioniranjem drugih grana OSRH,” kaže voditelj. Ističe da se u praktičnom dijelu izobrazbe velik naglasak stavlja na samostalan rad polaznika: “Tražimo da dominantna metoda u nastavi bude razgovor, rasprava, da daju prijedloge i osvrte na svoj rad u postrojbi, a ne klasična ex cathedra metoda.”
“Na Naprednu dočasničku izobrazbu u pravilu dolaze dočasnici s vrlo velikim iskustvom koji imaju široko vojničko i opće znanje te se od njih zahtijeva da maksimalno koriste suvremena nastavna sredstva i pomagala. Ponajprije, to je sustav ILIAS (njem. Integriertes Lern, Informations und Arbeitskooperations System; engl. Integrated Learning, Information and Work Cooperation System) koji pruža brojne mogućnosti. Na njemu ima jako puno materijala potrebnih polaznicima treće razine izobrazbe i dostupni su im u svakom trenutku. Namjera nam je koristiti ga još više. Planiramo izraditi i novu učionicu s 30 računala što će omogućiti da kompletnu provjeru znanja radimo putem ILIAS-a i iskoristimo sve njegove mogućnosti,” napominje časnički namjesnik Marko Džigumović, načelnik Odjela za izobrazbu u Dočasničkoj školi, u čijoj su nadležnosti provedba izobrazbe, polaznici te realizacija nastavnih planova i programa.
U sklopu te razine izobrazbe provodi se i Tečaj za prvog dočasnička voda i Tečaj za prvog dočasnika satnije, zatim Tečaj za stožerne dočasnike i Tečaj za više instruktore. “Tečajevi spadaju pod koncept treće razine izobrazbe i sad se provode zasebno,” kaže voditelj Napredne dočasničke izobrazbe. Napominje usto kako bi se prema prijedlogu novog plana dočasničke izobrazbe, po kojem bi se nastava trebala provoditi od nove akademske godine, tečajevi dijelom trebali stopiti u treću razinu izobrazbe. U tom bi se slučaju treća razina izobrazbe sastojala od Općeg modula, Modula stožernog dočasnika i Modula prvog dočasnika voda, dok bi se Modul dočasnika satnije i dalje provodio samostalno.
U tijeku je izobrazba 32. naraštaja Napredne dočasničke izobrazbe u kojem je 48 pripadnika OSRH te četiri strana polaznika: tri iz Makedonije te jedan iz Bosne i Hercegovine.


Narednica Lidija Matanović iz Središnjice za obavještajno djelovanje te narednik Damir Elez iz HRM-a slažu se da je program naporan, opsežan te da treba kontinuirano raditi i puno učiti. Narednik Elez napominje da se ne može kampanjski raditi jer se zaostatak odmah osjeti pa stoga gotovo da i nema slobodnog vremena. Narednica Matanović pohvalila je i instruktore koji stručno i profesionalno obavljaju svoj posao.


“Dok su polaznici na drugoj razini izobrazbe usredotočeni na funkcioniranje svojeg roda, službe i specijalnosti, polaznici Napredne dočasničke izobrazbe moraju biti upoznati i s funkcioniranjem drugih grana OSRH,” kaže voditelj izobrazbe časnički namjesnik Damir Bakunić.


Leida Parlov, Snimio Tomislav Brandt