Međunarodni tečaj za najviše dočasničke dužnosti

Na HVU-u je od 3. do 14. srpnja održan pilot-tečaj za najviše dočasničke dužnosti pod nazivom CSEL. Uz izobrazbu polaznika, krajnji cilj CSEL-a vrlo je ambiciozan: biti jedna od polaznih točaka za formiranje zajedničkog oblika završne izobrazbe dočasnika ne samo iz članica Američko-jadranske povelje (A-5), nego iz i svih zainteresiranih članica NATO-a

Začeci međunarodnog pilot-tečaja za najviše dočasničke dužnosti pod nazivom CSEL (Command Senior Enlisted Leader Course) javili su se tijekom prošle godine. Tečaj je službeno utemeljen u Splitu krajem studenog, na Konferenciji Američko-jadranske povelje (US-Adriatic Charter, A-5) u formatu načelnika glavnih stožera i prvih dočasnika oružanih snaga članica Američko-jadranske povelje i promatrača. Pilot-tečaj proveden je od 3. do 14. srpnja na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”, u cijelosti na engleskom jeziku, a namijenjen je u prvom redu dočasnicima na dužnostima prvog dočasnika bojne i višim. Izobrazbu su  provodili instruktori iz članica Američko-jadranske povelje, zemalja promatrača Povelje te članica NATO-a. Polaznici su bili iz Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, s Kosova te iz Makedonije i Slovenije. Hrvatska i OSRH čine se logičnim domaćinom, s obzirom na potvrđenu kvalitetu i iskustvo Dočasničkog lanca potpore i Dočasničkog zbora, kao i na kvalitetu izobrazbe dočasnika na Hrvatskom vojnom učilištu koja već godinama ima i međunarodni ugled. Uz obuku polaznika, onaj veliki, krajnji cilj tečaja vrlo je ambiciozan: da bude jedna od polaznih točaka za formiranje zajedničkog oblika završne izobrazbe dočasnika ne samo iz članica Američko-jadranske povelje, nego i iz svih zainteresiranih članica NATO-a.
Svojim je dolaskom projekt podržao i zapovjednik SACEUR-a general zbora Curtis M. Scaparrotti, koji je u pratnji prvog dočasnika NATO-ova Zapovjedništva za operacije časničkog namjesnika Davora Peteka boravio na Hrvatskom vojnom učilištu, gdje je održao predavanje polaznicima Ratne škole “Ban Josip Jelačić”, Zapovjedno-stožerne škole “Blago Zadro” i Visoke dočasničke izobrazbe.
Kako bi se stekao najbolji uvid u sve aspekte tečaja, Hrvatski vojnik razgovarao je s četvoricom istaknutih dočasnika, časničkih namjesnika, koji su sudjelovali u njegovoj organizaciji i provedbi: prvim dočasnikom ACO-a Davorom Petekom, prvim dočasnikom OSRH Mariom Mateljićem, prvim dočasnikom HVU-a Ivanom Grudenićem i prvim dočasnikom NATO-ove Škole u Oberammergauu Miroslavom Dulajem iz OS-a Slovačke.


Časnički namjesnik Ivan GRUDENIĆ, prvi dočasnik HVU-a

Koji je cilj ovakvog oblika izobrazbe?
Cilj je nadogradnja sustava vojne izobrazbe dočasnika, posebno za više razine vođenja, gdje im se osigurava kontinuitet u razvoju karijere. Oružane snage RH imaju razvijen vrlo kvalitetan četverorazinski sustav izobrazbe, koji su prepoznale partnerske i prijateljske zemlje. No, trebamo držati korak s partnerima te dostizati i održavati interoperabilnost s članicama NATO-a, stoga ćemo morati razmisliti o uvođenju i provedbi Master Leader Coursea i Executive Leader Coursea te na taj način nadograditi sustav izobrazbe dočasnika. Određena znanja potrebna dočasnicima na višim razinama vođenja, u međunarodnim misijama, radu u međunarodnim zapovjedništvima NATO-a, ne mogu se u potpunosti steći na redovnoj izobrazbi. Za ta specifična znanja, koja nisu potrebna svim dočasnicima, dovoljna je i ovakva vrsta izobrazbe kakva je na tečaju. Kraći, ali tematski sadržajniji i konkretniji tečajevi, zadovoljili bi potrebe za tim znanjima.
Zašto zajednička izobrazba?
Budući da su Oružane snage RH brojem relativno male, što možemo reći i za većinu zemalja u okruženju, često se postavlja pitanje provedbe zajedničkih oblika izobrazbe. Zajednička izobrazba osigurala bi bolju implementaciju NATO-ovih standarda, direktiva i publikacija, a u konačnici i općenito jačanje interoperabilnosti s NATO-om. Također, bitno je istaknuti da je s financijske strane takav način izobrazbe za sve zemlje sudionice isplativiji. Prvi tečaj je pilot- tečaj i njim smo se samo htjeli uvjeriti u provedivost, a nakon provedene evaluacije i u učinkovitost. Nakon što se u potpunosti raščlane podaci evaluacije, znat ćemo u kojem će se smjeru tečaj dalje razvijati. Prema trenutačnim zapažanjima možemo ga ocijeniti iznimno uspješnim i nadasve korisnim.
Prvi dojmovi?
Vrlo smo zadovoljni, ali, bez lažne skromnosti, to smo i očekivali. Polaznici tečaja su dočasnici koji većinom dolaze s najviših razina vođenja, kao što su prvi dočasnici brigada i bojni, prvi dočasnici zapovjedništava za obuku, prvi dočasnici škola i slično. Tu moram istaknuti i možda najvažniji segment, a to su instruktori i predavači. Uspjeli smo na tečaj dovesti najbolje od najboljih. Naravno, za to su zaslužne i zemlje sudionice jer su stvarno odabrale reprezentativne dočasnike s bogatim vojnim iskustvom i zavidnim karijerama. Uglavnom, nakon završne evaluacije moći ćemo u potpunosti dati konačnu i realnu ocjenu.
Kakvi su daljnji planovi?
Ako se osvrnemo na temeljni dokument, onaj kojim je tečaj iniciran i koji je potpisan na Konferenciji Američko-jadranske povelje u Splitu krajem 2016., možemo reći da smo na pravom putu ka ostvarenju prve faze provedbe plana. Sljedeće što nas čeka, kad budu u potpunosti stvoreni uvjeti za to, druga je faza, tj. ustrojavanje Odjela za međunarodnu Dočasničku izobrazbu (International NCO Section), čiji će cilj biti razvoj i provedba izobrazbe dočasnika, odnosno provedba dvosemestralne izobrazbe dočasnika na engleskom jeziku. Trenutačno je to naša četvrta razina dočasničke izobrazbe, Visoka dočasnička izobrazba. Budući da se provodi samo na hrvatskom jeziku, limitirana je na participiranje polaznika iz zemalja iz našeg bliskog okruženja. Isto tako, možemo slobodno reći da su ambicije velike, ali kao što sam na početku istaknuo, izobrazba se neupitno mora razvijati. Ona je promjenjiva, prati trendove i dostignuća u svim područjima, i vojnim i znanstvenim i tehnološkim.
Ima li na tečaju sadržaja koji dočasnike pripremaju za rad u međunarodnim misijama i NATO-ovim zapovjedništvima?
Gledajući bogate životopise i profile dočasnika koji su pohađali tečaj, može se samo s pohvalom istaknuti da svi imaju iskustva iz međunarodnih misija, a nekolicina i iz rada u NATO-ovim zapovjedništvima, što također vrijedi i za instruktore i predavače. Većina ih je bila ili trenutno dolazi s pozicija u NATO-ovim zapovjedništvima. Bez obzira na sadržaj, bila je to velika razmjena iskustava na objema stranama i mogla je polučiti samo korist i za polaznike i za instruktore.
Velik je poticaj dala suradnja s prvim dočasnikom ACO NATO-a časničkim namjesnikom Davorom Petekom.
Moram mu zahvaliti na iznimnoj suradnji i velikoj potpori. Od samog je početka njegova uloga bila velika. Neke bismo kontakte jako teško ostvarili bez njegove pomoći, a zaslužan je također za velik dio promidžbe, pri čemu mislim ponajprije na onaj dio prema članicama NATO-a. Na kraju moram istaknuti, bez obzira na to što je već više puta rečeno, kako je i njegov izbor na tu iznimno važnu dužnost samo potvrda kvalitete dočasnika i OSRH u cjelini.


Časnički namjesnik Davor PETEK, prvi dočasnik ACO-a
Znanja dočasnika danas moraju biti puno veća pa je tečaj definitivno i odraz njihove sve veće uloge u vojskama zemalja NATO-a. Za početak, ovdje se unutar dvotjednog tečaja polaznicima daje šira, strateška slika: što radi NATO, što rade NATO-ove institucije vezano uz izobrazbu, što rade susjedne zemlje, koje su inicijative… Cijela inicijativa, iako pokrenuta u sklopu Američko-jadranske povelje, vezana je i uz potrebe Saveza. Trenutačno u Europi, osim u NATO-ovoj Školi u Oberammergauu te određenih tečajeva u Švicarskoj, nemamo instituciju koja provodi dugoročnije tečajeve koji daju specifična znanja i vještine ove razine. Oružane snage RH neće biti jedine oružane snage koje će u budućnosti raditi na tom projektu, ali bit će domaćin akademije koja će pružiti specifična znanja za dužnosti unutar dočasničkih zborova, a vezano na temeljne NATO-ove dokumente. Hoće li se i druge članice NATO-a i partnerskih zemalja priključiti vidjet ćemo, ali vjerujem da će biti tako. Uostalom, jedan je od razloga mojeg posjeta i posjeta zapovjednika SACEUR-a generala Curtisa M. Scaparrottija Hrvatskoj i potpora ovom projektu. Jasno dajemo do znanja da je tečaj usklađen sa smjerom razvoja Dočasničkog zbora kako ga vidi NATO i da će Savez za njega pružiti potporu ne samo Hrvatskoj, nego i drugim članicama Američko-jadranske povelje. Iako sam ovdje kao predavač, naravno da ću neka iskustva i lekcije s tečaja sigurno donijeti u ACO. Uostalom, svakodnevno dobivamo upite iz NATO-ovih članica i partnera o načinima najboljeg i najjednostavnijeg razvijanja dočasničkih zborova i sustava dočasničke izobrazbe. Naučene lekcije o procesu razvoja tečaja, a danas-sutra o procesu njegove NATO certifikacije, koje dobijemo iz Hrvatske i drugih članica, a vezane su uz tečaj, lako možemo proslijediti naciji koja postavi pitanje. Štoviše, dok god se tečaj razvija u smjeru kako NATO vidi dočasničke zborove, ACO ne samo da hoće, nego i mora pružiti potporu tečaju jer je u interesu Saveza da projekt u potpunosti zaživi.


Časnički namjesnik Mario MATELJIĆ, prvi dočasnik OSRH
Važna početna činjenica vezana uz tečaj jest da Dočasnički lanac potpore, odnosno sustav prvih dočasnika od razine voda do razine OSRH, općenito postoji i razvija se već gotovo dvadeset godina. Naša iskustva iz Domovinskog rata i rada u međunarodnom okruženju, od misija do NATO-ovih stožernih struktura, omogućila su nam da možemo organizirati i ponuditi tečaj unutar Američko-jadranske povelje. U tečaj su uključeni prvi dočasnici razine bojne i više, dakle, ljudi koji na određen način utječu na događaje i procese u svojim postrojbama. Značaj i koncept tečaja dobro se može vidjeti kad pogledamo strukturu predavanja i imena predavača. Evo i jednog primjera: današnje moderne NATO-ove koncepcije snažno podupiru Command Team, dakle odnos zapovjednika i prvog dočasnika. Ovdje zajedno predaju zamjenik zapovjednika HKoV-a general-bojnik Siniša Jurković i prvi dočasnik HKoV-a časnički namjesnik Dario Rosić, koji će moći prenijeti iskustva i znanja u radu na svojoj operativno-strateškoj razini grane u kojoj prvi dočasnici komuniciraju ne samo sa svojim zapovjednicima, nego i s načelnicima uprava i slično. Da bi prvi dočasnici to uspješno radili, moraju steći određene vještine i znanja koja smo ugradili u ovaj tečaj. Što se tiče Hrvatskog vojnog učilišta, ono je središte ukupnog znanja dočasnika i časnika OSRH. Za nas je najbitnije da je tu Dočasnička škola i sve razine dočasničke izobrazbe, a u iniciranje tečaja išli smo vodeći se tim da Učilište može ponuditi najbolje što ima za njegovu organizaciju.


Časnički namjesnik Miroslav Dulaj (Oružane snage Slovačke Republike), prvi dočasnik NATO-ove Škole u Oberammergauu
Uvijek pozdravljam sve inicijative pojedinih nacija, skupina nacija ili organizacija koje mogu dovesti do novih programa izobrazbe i obuke za dočasnike. Razlog tomu je veliki postotak djelatnih dočasnika u vojskama NATO-a i partnera, koji govori da uvijek ima mnogo prostora za napredak. Ono što radimo u NATO-ovoj školi i u Školi za profesionalne dočasnike Švicarskih oružanih snaga (Swiss Armed Forces Professional NCO School) nije dovoljno, jer postoje potrebe i zahtjevi za obuku većeg broja ljudi. Inicijativu posebno pozdravljam i i stekao sam pozitivne dojmove jer je tečaj međunarodni, s većim brojem nacija. Njegova je koncepcija vrlo kvalitetna što se može vidjeti jednim pogledom na raspored i predavače, koji su visokorangirani predstavnici oružanih snaga, i dočasnici i časnici.


Sudionici tečaja sa zapovjednikom HVU-a general-pukovnikom Slavkom Barićem

   Teme tečaja:

Predavanja instruktora i gostiju predavača fokusirana na mjesto i ulogu prvih dočasnika na razini bojne i više:

– međunarodno ratno pravo
– organizacija stožera (združenih stožera)
– vođenje u međunarodnom okruženju
– uloga i odgovornosti prvih dočasnika
– odnos prvog dočasnika i zapovjednika
– uloga prvog dočasnika u procesu vojnog odlučivanja
– principi vođenja
– gender perspective – NATO Bi-Sc Directive 40-1
– komuniciranje, priprema prezentacije, kulturne različitosti
– NATO Bi-Sc Directive, koju su potpisala oba saveznička zapovjednika (ACT i ACO), a koja definira profesionalni razvoj vojnika i dočasnika članica NATO-a i Partnerstva za mir te izmjene i dopune koje će stupiti na snagu tijekom ove godine
– koncept Command Team


Domagoj VLAHOVIĆ; Foto: Marija SEVER