Visoka dočasnička izobrazba

U naraštaju Visoke dočasničke izobrazbe može biti najviše šesnaest polaznika pa ne čudi zahtjevna selekcija i strogi kriteriji koji su pravi izazov za svakog kandidata. Školovanje traje deset mjeseci, a Nastavni je plan i program koncipiran tako da obuhvaća sve rodove, službe i struke u OSRH. Polaznici će tek nakon uspješno završenog VDI-ja steći preduvjet za dodjelu čina časničkog namjesnika te dužnost prvog dočasnika bojne, brigade ili drugih viših mjesta dočasnika u zapovjedništvima odnosno stožerima…

Visoka je dočasnička izobrazba kruna školovanja svakog dočasnika. Da bi postao njezin polaznik, kandidat mora zadovoljiti stroge kriterije i na testiranju pokazati i dati najbolje od sebe. Testiranja započinju provjerom motoričkih sposobnosti, nastavljaju se provjerom psiholoških sposobnosti i završavaju provjerom znanja iz područja taktike, upravljanja obukom i rada stožera.
U naraštaju može biti najviše šesnaest polaznika pa ne čudi zahtjevna selekcija i strogi kriteriji. Selekcija je drastična, ali i potrebna upravo zbog onih sadržaja koji su pravi izazov za svakog polaznika. Školovanje traje deset mjeseci, a Nastavni je plan i program koncipiran tako da obuhvaća sve rodove, službe i struke u OSRH, odnosno možemo reći da je VDI u doslovnom smislu intergranska izobrazba, objašnjava nam njezin voditelj časnički namjesnik Ivan Cestarić. Riječ je o dočasniku zavidne vojne karijere koju je gradio od instruktora pa kroz sve važnije voditeljske dočasničke dužnosti u Dočasničkoj školi. Na trenutačnoj se dužnosti nalazi nakon više od deset godina provedenih na dužnosti prvog dočasnika Hrvatskog vojnog učilišta.
Trenutačno se provodi školovanje polaznika 13. naraštaja, a u međuvremenu je provedeno i testiranje kandidata za polaznike 14. naraštaja. Visoku su dočasničku izobrazbu dosad uspješno završila 183 dočasnika, i to 152 iz OSRH, sedam iz Makedonije, osam iz Slovenije, devet iz BiH i sedam iz Crne Gore.
Svi polaznici nose čin stožernog narednika, osim nekih stranih polaznika koji su u činu nadnarednika, a neki se od njih već nalaze na ključnim dočasničkim mjestima. Tek će nakon uspješno završenog VDI-ja steći preduvjet za dodjelu čina časničkog namjesnika te dužnost prvog dočasnika bojne, brigade ili drugih viših mjesta dočasnika u zapovjedništvima odnosno stožerima. Samim tim moći će uspješno obnašati stožerne dužnosti od brigade naviše, uključujući i združene stožere. Uz ostalo, VDI osigurava znanja i za rad u multinacionalnim stožerima. Stožerni rad nije samo terenski, zahtijeva sposobnost komuniciranja i pisanja, što polaznici usavršavaju pišući eseje i seminarske radove, te izlaganja i prezentiranja na svim modulima izobrazbe.
Izobrazba 13. naraštaja provodi se prema modificiranom Nastavnom planu i programu koji uključuje 1160 sati tijekom deset mjeseci. Rezultat je starog NPP-a unaprijeđenog zaključcima i prijedlozima Dočasničkog lanca potpore (DLP) OSRH, ugrađene su smjernice iz NATO-ova kurikula te ono što se ne smije nikako izostaviti, a to su iskustva polaznika i instruktora na VDI-ju. Trenutačni Nastavni plan i program uz Opći modul, Modul upravljanja i vođenja, Modul taktičkih operacija i stožernog rada, sadrži i novi, Modul strategije i operativnog umijeća, koji su polaznici 13. naraštaja ocijenili vrlo kvalitetnim te iznimno korisnim za najvišu razinu dočasničke izobrazbe.
Donedavno nezamisliv za dočasnike, modul takvog imena vjerojatno potvrđuje sve veće zahtjeve koje moderne vojne doktrine stavljaju pred vođe vojnika. “Modul je zapravo bio na svojevrsnoj probi i mislim da smo ga uspješno implementirali u program. Prema rezultatima i dojmovima, ovaj je naraštaj to i potvrdio,” kaže nam časnički namjesnik Cestarić te napominje i znakovitu činjenicu da su se polaznici VDI-ja za HVU-ovu stožernu vježbu CAX pripremali zajedno s polaznicima Zapovjedno-stožerne škole, a u svibnju je provedena zajednička vježba iz predmeta Planiranje operacija – vježba Mir 15. “Je li nam to potrebno? Sigurno jest! Kad dočasnici završe tu razinu izobrazbe, moraju biti u potpunosti spremni da budu adekvatna potpora svojim časnicima. Dakle, da uspješno osiguraju funkcioniranje Dočasničkog lanca potpore i to na najvišoj razini. Primjerice, prvi dočasnik brigade svojem zapovjedniku treba savjetovati načine poboljšanja obuke, dorađivanje svih mogućih aktivnosti, komunicirati prilikom posjeta domaćih i stranih delegacija, sudjelovati u pripremama vojnika za odlazak u misije… No, bitno je što uza sve to moraju ostati vođe vojnika, to je njihova temeljna, ključna zadaća,” bez daha nabraja voditelj VDI-ja.

Analitika je vrlo bitan dio rada VDI-ja jer se rad i napredak polaznika prate svakodnevno. Ne služi samo za izobrazbu, nego i za naučene lekcije kojima se, na posebnim radionicama, poboljšavaju i dorađuju moduli i drugi segmenti izobrazbe.
Djelatnici Dočasničke škole, viši instruktori (časnički namjesnik Derdić, časnički namjesnik Solin, stožerni narednik Nikolaš), u velikoj su mjeri, osim u provedbi, angažirani i u raščlambama, izmjenama i dopunama nastavnih planova i programa. Časnički namjesnik Cestarić ističe izvanrednu koordinaciju i rad s načelnicima katedri i nastavnicima Dekanata HVU-a bez čije se pomoći ne bi ni ostvarilo poboljšanje i usklađenost NPP-a Visoke dočasničke izobrazbe s NATO-ovim standardima i publikacijama.
Velik bi propust bio kad bismo zaboravili spomenuti međunarodnu komponentu, ali i ugled Visoke dočasničke izobrazbe. Riječ je o prvoj izobrazbi na kojoj su se školovali strani polaznici, i to od 2006., a u ovom su naraštaju trojica, po jedan iz BiH, Makedonije i Slovenije. “Svake nam godine izvana pristižu sve iskusniji i renomiraniji polaznici. Evo, ove godine imamo dočasnika sa šest međunarodnih misija i prvog dočasnika oklopne bojne. Obostrano je korisna razmjena iskustava s takvim ljudima, nešto što ne možemo propisati Nastavnim planom i programom,” kaže časnički namjesnik Cestarić.
Spomenuta bi se međunarodna reputacija mogla odnositi i na kompletan sustav školovanja dočasnika u OSRH. Napokon, iz njega su proizišli današnji prvi dočasnik ACO-a časnički namjesnik Davor Petek te niz izvanrednih dočasnika koji su se nastavili dokazivati i nakon Domovinskog rata, ponajviše kao instruktori u Afganistanu. “Stvarno se trudimo. Mislim da je ovaj naraštaj otišao još nekoliko koraka dalje, novim smo programom izobrazbu podignuli na najvišu razinu koja će osigurati da dočasnik bude još veća potpora zapovjednicima i časnicima,” rekao je voditelj VDI-ja. No, HVU i Dočasnička škola na tome se ne zaustavljaju, daleko je odmaknula dorada NPP-a za četrnaesti naraštaj. Neće biti velikih promjena, ali novi se trendovi stalno prate.


TJELESNA SPREMA
Budući da je riječ o polaznicima koji će preuzeti najviše dočasničke dužnosti, osobita se pozornost pridaje tjelesnoj spremi. Provode se ulazne, dijagnostičke i izlazne provjere. Padnete li na izlazu – sav je napor uzaludan. Polaznici pohađaju tečajeve skijanja i plivanja, a bave se i drugim sportovima.

POLAZNICI KAO VODITELJI
Zanimljivo je što 13. naraštaj kao voditelja više nema instruktora, odnosno djelatnika Dočasničke škole. Voditelji su polaznici, koji se rotiraju na toj dužnosti svaka tri tjedna, sudjeluju na raščlambama i brifinzima s instruktorima. Za to su dva razloga: prvi je osposobljavanje za nove dužnosti, a drugi lakše dobivanje povratnih informacija o kvaliteti obrazovnih sadržaja.

UVJETI U VOJARNI
Zahvaljujući nedavnim ulaganjima u infrastrukturu vojarne “Petar Zrinski”, djelatnici i polaznici VDI-ja u obnovljenim objektima imaju jako dobre uvjete ne samo za provedbu i pohađanje nastave, nego i za duge sate provedene u pisanju, učenju i pripremama za ispite te za svakodnevni život. Nadalje, VDI uređuje i tiska i vlastiti info letak, svojevrstan bilten koji nešto opuštenije prati svakodnevno funkcioniranje izobrazbe.


 RIJEČ POLAZNIKA

Stožerni narednik Miroslav Raštegorac (HVU): Ovu razinu izobrazbe smatram vrhuncem svoje karijere. Ovamo ne dolazi svatko, tu se sva stečena znanja i iskustva spajaju, sintetiziraju. Uvedeni Modul strategije i operativnog umijeća potreban nam je ne samo za više funkcije, nego i zato što je usklađen s NATO-ovim dokumentima.

Stožerni narednik Damjan Muhič, Slovenska vojska, 1. brigada Kopnene vojske: Kad su me odabrali za VDI u Hrvatskoj, bio sam sretan i ponosan. Prije dolaska čuo sam i pozitivna iskustva svojih kolega iz Slovenije. Odlično je pobliže upoznati kako funkcioniraju druge vojske, vidim da nam sustavi imaju velikih sličnosti, što je i logično jer smo u NATO-u. Pozitivno sam iznenađen kvalitetom izobrazbe koja daje veliku širinu.

Stožerni narednik Stipica Bolanča, Pukovnija veze: Prije dolaska na izobrazbu mislio sam da imam više znanja i iskustva te da će me teško nešto iznenaditi. Međutim, najviša razina daje puno širu razinu znanja. Bez obzira na to koliko ste tečajeva završili, u koliko misija bili, VDI je pokazao da nam pruža nova znanja i sposobnosti. Velika je korist što i mi, polaznici, možemo puno naučiti jedni od drugih.


Domagoj VLAHOVIĆ
Foto: Tomislav BRANDT