• London pod napadom

    Već je dugo većini stručnjaka i građana bilo jasno da London predstavlja poželjnu metu napada raznim terorističkim skupinama – od Irske republikanske armije do čitavog niza raznih grupacija islamskih fundamentalista. Neposrednost te …