Paukova mreža 2017

Vježba Paukova mreža 2017 prva je nacionalna vježba iz područja obrane od kibernetičkih napada na stacionarne i razmjestive komunikacijsko-informacijske sustave. U vježbi je aktivno sudjelovalo osamdesetak pripadnika svih ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga RH te predstavnici nacionalnih tijela dionika kibernetičke sigurnosti…

Vježba Paukova mreža 2017 provedena je od 25. do 27. travnja na vojnom poligonu “Gašinci”. Radi se o prvoj nacionalnoj vježbi iz područja obrane od kibernetičkih napada na stacionarne i razmjestive komunikacijsko-informacijske sustave. U vježbi je sudjelovalo osamdesetak pripadnika svih ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga RH te predstavnici nacionalnih tijela dionika kibernetičke sigurnosti i hrvatske akademske zajednice: Tonimir Kišasondi i Mario Harjač s Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Miroslav Štampar iz Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Marijo Plepelić i Marko Stanec iz Nacionalnog CERT/CARNet-a. Cilj vježbe bio je uvježbati procese donošenja odluke, uvježbavati tehničke i operativne procedure te razmjenu informacija između sudionika vježbe u području obrane od kibernetičkih napada na stacionarne i razmjestive komunikacijsko-informacijske sustave. Provjeravane su sposobnosti sudionika za otkrivanje zloćudnih aktivnosti na komunikacijsko-informacijskim sustavima, provedba digitalne forenzike, ispitivanje funkcionalnosti zloćudnog koda, uklanjanje prijetnji i provedba postupaka oporavka komunikacijsko-informacijskih sustava.
Direktor vježbe pukovnik Bruno Bešker objašnjava kako su pripreme za vježbu počele prošle godine, u skladu s procedurama propisanim Uputom o vojnim vježbama u Oružanim snagama RH kroz provedbu planskih konferencija tijekom kojih je definiran cilj vježbe, scenarij, snage koje sudjeluju te mjesto i vrijeme provedbe, dok su završne pripreme za vježbu počele 18. travnja. Posebno ističe ulogu i vrijednost ostvarene suradnje s nacionalnim tijelima iz područja kibernetičke obrane te hrvatskom akademskom zajednicom: “Uloga sudionika vježbe izvan sastava Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH bila je priprema zadataka koje će rješavati pripadnici Oružanih snaga RH sukladno scenarijima vježbe. Ta se suradnja ovdje na terenu pokazala izvanredno uspješnom i obostrano korisnom. Višegodišnjom suradnjom Ministarstva obrane i Oružanih snaga s nacionalnim tijelima i akademskom zajednicom izgrađuju se zajedničke sposobnosti obrane komunikacijsko-informacijskih sustava od ugroza iz kibernetičkog prostora, i to je ono što nam u vremenu koje dolazi svakako treba,” istaknuo je na kraju uspješno provedene vježbe pukovnik Bešker.


Direktor vježbe (EXDIR/OCE OPR) pukovnik Bruno Bešker
Kibernetičko ratovanje danas je priznato u svijetu kao peta domena ratovanja koja se vodi u kibernetičkom prostoru, uz uporabu računala, interneta i informatičke tehnologije. To je način ratovanja koji se vodi na svim razinama, od država i njihovih oružanih snaga, preko kompanija i različitih organizacija pa sve do razine pojedinaca. Napadači uz relativno mala ulaganja i troškove mogu prouzročiti značajnu štetu infrastrukturi, gospodarstvu te političkim i vojnim sustavima svake zemlje. Razvoj sposobnosti kibernetičke obrane Oružane snage RH razvijaju duži niz godina u suradnji s partnerima, Nacionalnom gardom Minnesote i Zapovjedništvom američkih snaga u Europi (US EUCOM), a dostignute sposobnosti provjeravaju se sudjelovanjem u NATO-ovoj vođenoj vježbi Cyber Coalition od 2013. i međunarodnoj vježbi Cyber Europe od 2016. godine. Sposobnosti obrane od kibernetičkih napada Oružanih snaga RH prvi su put prezentirane široj javnosti za vrijeme pokazne vježbe s bojnim gađanjem Združena snaga 15. To je bila prva vježba Oružanih snaga RH koja je osim konvencionalnih prostora ratovanja: kopno, more, zrak, uključivala i kibernetički prostor.
U vježbi Paukova mreža 2017 Oružane snage RH nisu samo prezentirale svoje sposobnosti u vidu pokazne vježbe, već su praktično uvježbavale svoje sposobnosti u provedbi obrane stacionarnih i razmjestivih komunikacijsko-informacijskih sustava od aktualnih prijetnji u realnom vremenu.


U vježbi Paukova mreža 2017, uz pripadnike svih ustrojstvenih jedinica OSRH sudjelovali su i predstavnici akademske zajednice: Tonimir Kišasondi i Mario Harjač s Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Miroslav Štampar iz Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Marijo Plepelić i Marko Stanec iz Nacionalnog CERT/CARNet-a koji su dali značajan doprinos uspješnosti vježbe. Zajedničko djelovanje s tijelima izvan sastava Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH provodi se u cilju optimalnog integriranja sposobnosti kibernetičke obrane sa svim instrumentima nacionalne moći. Takvim sveobuhvatnim pristupom dolazi do sinergije svih instrumenata nacionalne moći s ciljem osiguravanja raspoloživih potencijala za očuvanje suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti u tzv. petoj domeni ratovanja.


Paukova mreža 2017 bila je združena nacionalna komunikacijska (COMMEX) vježba povećavanja operativnih sposobnosti vezano uz sigurnost informacijskih sustava i obranu od kibernetičkih napada. Nositelj provedbe vježbe bila je Uprava za komunikacijsko-informacijske sustave Glavnog stožera Oružanih snaga RH na čelu s načelnikom brigadirom Antom Tolićem.


Lada Puljizević, Foto: Tomislav Brandt