Uoči vježbe Paukova mreža 2017

Na vojnom poligonu “Gašinci” pokraj Đakova od 25. do 27. travnja 2017. održat će se vojna vježba Oružanih snaga RH pod nazivom Paukova mreža 2017. U cilju predstavljanja vježbe razgovarali smo s direktorom vježbe pukovnikom Bruno Beškerom, djelatnikom Uprave za komunikacijsko-informacijske sustave Glavnog stožera Oružanih snaga RH.

Koji bi bio najkraći opis vježbe?
Paukova mreža 2017 prva je nacionalna vježba iz područja obrane od kibernetičkih napada na stacionarne i razmjestive komunikacijsko-informacijske sustave. U njoj će sudjelovati više od osamdeset pripadnika ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga RH, predstavnici nacionalnih tijela dionika kibernetičke sigurnosti te hrvatske akademske zajednice.

Koji je cilj vježbe?
Cilj je uvježbavanje procesa donošenja odluke, tehničkih i operativnih procedura i razmjene informacija između sudionika vježbe u području obrane od kibernetičkih napada na stacionarnim i razmjestivim komunikacijsko-informacijskim sustavima prema FMN konceptu. Vježbom se provjerava: sposobnost sudionika za otkrivanje zloćudnih aktivnosti na komunikacijsko-informacijskim sustavima, provedba digitalne forenzike, ispitivanje funkcionalnosti zloćudnog koda, uklanjanje prijetnji i provedba postupaka oporavka komunikacijsko-informacijskih sustava.

Kako teku pripreme?
Pripreme za vježbu počele su prošle godine u skladu s procedurama propisanim Uputom o vojnim vježbama u Oružanim snagama RH kroz provedbu planskih konferencija tijekom kojih je definiran cilj vježbe, scenarij, snage koje sudjeluju te mjesto i vrijeme provedbe. Završne pripreme za vježbu počele su 18. travnja i one će trajati neprekidno do samog početka vježbe 25. travnja. Kulminacija vježbe planirana je 27. travnja kad će na vojnom poligonu “Gašinci” biti organiziran Dan uvaženih gostiju.

Možete li nam otkriti ulogu koju će u vježbi imati predstavnici nacionalnih tijela iz područja kibernetičke obrane te hrvatske akademske zajednice?
Dakle, aktivno će sudjelovati predstavnici Zavoda za sigurnost informacijskih sustava, Nacionalnog CERT-a Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet) te Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina.
Uloga sudionika vježbe izvan sastava Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH priprema je zadataka koje će rješavati pripadnici OSRH sukladno scenarijima vježbe.
Višegodišnjom suradnjom MORH-a i OSRH sa spomenutim nacionalnim tijelima i akademskom zajednicom izgrađuju se zajedničke sposobnosti obrane komunikacijsko-informacijskih sustava od ugroza iz kibernetičkog prostora.

Kako bismo, zapravo, mogli definirati kibernetičko ratovanje?
Kibernetičko ratovanje danas je priznato u svijetu kao peta domena ratovanja koja se vodi u kibernetičkom prostoru, uz uporabu računala, interneta i informatičke tehnologije. To je način ratovanja koji se vodi na svim razinama, od država i njihovih oružanih snaga, preko kompanija i različitih organizacija pa sve do razine pojedinaca. Napadači uz relativno mala ulaganja i troškove mogu prouzročiti značajnu štetu infrastrukturi, gospodarstvu te političkim i vojnim sustavima svake zemlje.

Kako OSRH razvija svoje sposobnosti kibernetičke obrane?
Razvija ih duži niz godina u suradnji s bilateralnim partnerima, Nacionalnom gardom Minnesote i Zapovjedništvom američkih snaga u Europi (US EUCOM), a dostignute sposobnosti provjerava sudjelovanjem u NATO-ovoj vođenoj vježbi Cyber Coalition od 2013. i međunarodnoj vježbi Cyber Europe od 2016. godine.
Sposobnosti obrane od kibernetičkih napada Oružanih snaga RH prvi su put prezentirane široj javnosti za vrijeme pokazne vježbe s bojnim gađanjem Združena snaga 15. To je bila prva nacionalna vježba Oružanih snaga RH koja je osim konvencionalnih prostora ratovanja: kopno, more, zrak, uključivala i kibernetički prostor.
U vježbi Paukova mreža 2017 nećemo imati samo prezentaciju svojih sposobnosti u vidu pokazne vježbe, već ćemo praktično uvježbavati svoje sposobnosti u provedbi obrane stacionarnih i razmjestivih komunikacijsko-informacijskih sustava od aktualnih prijetnji u realnom vremenu.

Branimir GAĆINA-BILIN; Foto: Tomislav BRANDT