Potpora HV-a u vrijeme pandemije

Hrvatska vojska sa svojim će snagama sudjelovati u radu Stacionara Arena Zagreb namijenjenog zbrinjavanju oboljelih od koronavirusa koji su otpušteni iz bolnice, no ipak trebaju dodatnu njegu. Sa zapovjednikom Namjenski organiziranih snaga Hrvatske vojske pukovnikom Berislavom Dalićem obišli smo prostore Arene potpuno prilagođene prijmu pacijenata, ali i smještaju onih koji će se za njih brinuti

Koordinator organizacijskog stožera za podizanje Arene prof. Davor Vagić i zapovjednik Namjenski organiziranih snaga Hrvatske vojske pukovnik Berislav Dalić (Foto: Nedjeljko Đurić)

 

Iako su potpuno opremljeni bolnički kreveti u njoj, srećom, još uvijek potpuno prazni, ulaz u zagrebačku Arenu dobro je čuvan. Samo posebna akreditacija omogućuje ulazak u ovaj objekt ispred kojeg nas je dočekao pukovnik Berislav Dalić, inače i neurolog u Kliničkoj bolnici Sv. Duh. No, otkako je Arena prenamijenjena u stacionar za pomoć zdravstvenom sustavu u vrijeme pandemije koronavirusa,  a “upravljanje” je preuzeo Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, pukovnik Dalić preuzeo je ulogu zapovjednika Namjenski organiziranih snaga Hrvatske vojske stavljenih na raspolaganje zdravstvenom sustavu.

Akreditacija, koja je još početkom godine posjetiteljima Arene osiguravala uživanje u koncertima i sportskim događajima najvećih domaćih i stranih glazbenih i sportskih imena iz VIP zona smještenih na drugom katu objekta, i ovaj nas je put dovela do jedne predsjedničke i VIP loža koje danas imaju potpuno drugačiju namjenu. Međutim, prije ulaska u objekt i lift koji vodi do drugog kata Arene, namijenjenog smještaju i boravku zdravstvenog osoblja u slučaju aktivacije Stacionara, valja proći još jednu kontrolu. Na samom ulazu u lift nalazi se poseban uređaj koji svakom posjetitelju mjeri temperaturu,  dezinficira ruke, ali i slikovno bilježi svaki ulazak.

”Osim što je potrebna akreditacija, u Arenu ne može ući nitko tko nije na popisu. Inzistirali smo na dvostrukom checkingu jer smatramo da je uspostavljeni Stacionar Arena velik sigurnosni izazov. Ne želimo da ulaze civili jer šteta može biti velika ako uđe netko tko ne bi smio. Sve smo prilagodili stupnju opasnosti od epidemioloških, ali i drugih ugroza,” tumači nam pukovnik Dalić dok nas vodi u obilazak prostorija na drugom katu objekta u kojem će u slučaju aktivacije Stacionara boraviti ovlašteno osoblje.

Treći kat, na kojem se nalazi 100 bolničkih kreveta opskrbljenih kisikom, s mogućnošću proširenja na 270, priručni laboratorij, rendgen, prostor za dijagnostiku, nismo u mogućnosti obići jer je u tijeku završna dezinfekcija nakon koje će se prostor zapečatiti i nitko u njega neće moći ući do aktivacije Stacionara.

Stacionar Arena, kaže pukovnik Dalić, organiziran je i opremljen za zbrinjavanje oboljelih od koronavirusa s blagom do srednje teškom kliničkom slikom, koji su načelno otpušteni iz bolnice, no još ne mogu kući jer trebaju dodatnu njegu. U stacionar dolaze pacijenti čiji je premještaj unaprijed dogovoren između zdravstvene ustanove i stacionara, a ideja je da se rasterete bolnice od velikog pritiska. Na ulazu pacijenti dobivaju narukvicu s bar-kodom te ih preuzima medicinski tim i smješta u bolnički krevet.

Tri sastavnice NOS-a

”Mi smo u najvišoj razini spremnosti za prijam bolesnika i očekuje se samo odluka ministra zdravstva Vilija Beroša za aktivaciju koja može biti donesena već danas. Zadnjih dana velik je priljev bolesnika u bolnice i može se dogoditi da već sutra primimo prve pacijente. Naša je spremnost 24 sata, što znači da, ako ministar Beroš donese odluku o aktivaciji, svi dolazimo ovdje, prolazimo pripremne procedure i prve pacijente primamo u roku 24 sata,” objašnjava pukovnik Dalić.

Namjenski organizirane snage Hrvatske vojske imaju tri sastavnice. Prva je na operativnoj razini samog stacionara, odnosno to je operativni stožer Stacionara Arena koji čine velik broj djelatnika KBC-a Sestre milosrdnice, a dio su tog stožera general Boris Zdilar, savjetnik načelnika Glavnog stožera OSRH za zdravstvo, i pukovnik Dalić, zapovjednik NOS-a. Njegov je zamjenik pukovnik Ante Jažić iz Vojnog zdravstvenog središta, operativni je dočasnik nadnarednik Davor Joha iz Inženjerijske pukovnije Karlovac, a koordinatorica zdravstvenog NOS-a stožerna je narednica Snježana Barbir iz Ureda savjetnika za zdravstvo. 

Drugi dio NOS-a provedbena je razina koju čine zdravstveni djelatnici Hrvatske vojske, odnosno jedan medicinski tim sastavljen od tri liječnika i šest medicinskih tehničara. Treći dio čini logistički tim od šest vojnika, koji će se baviti poslovima unutar kompleksa nevezanih uz zdravstvenu djelatnost poput, primjerice, popune čistim zaštitnim odijelima i ostalom opremom.

”Važno je naglasiti da tih šest vojnika niti u jednom trenutku neće doći u kontaminirane zone, već će raditi u isključivo čistim područjima,” ističe pukovnik Dalić. Druga i treća sastavnica NOS-a mijenjat će se svaka dva tjedna kako bi se u slučaju epidemioloških incidenta lako mogli obuhvatiti kontakti i epidemiološki riješiti situacija. Riječ je o ukupno 21 pripadniku u dvotjednoj rotaciji. Pripadnicima Hrvatske vojske osiguran je smještaj za cijelo vrijeme trajanja smjene, a za tu je namjenu opremljeno šest soba s ukupno 16 kreveta.

Kad je riječ o zdravstvenom osoblju, liječnici iz Hrvatske vojske imat će svoju zonu odgovornosti, zajedno sa specijalistima iz KBC-a Sestre milosrdnice, a na isti je način organiziran i rad medicinskih tehničara.

Odvojeni koridori

Prostor na trećem katu Arene podijeljen je na crvenu, zelenu i plavu zonu. U zelenoj su zoni oni pacijenti koji zahtijevaju najveću brigu i njegu pa su tako najbliži mjestu za reanimaciju, kisiku, laboratoriju, dok su plava i crvena zona za malo lakše slučajeve. Zdravstveni tim iz Hrvatske vojske, kaže zapovjednik NOS-a, bit će raspoređen u plavu zonu, a radit će se u 12-satnim rotacijama. To znači da će u jednoj smjeni timovi biti dva puta po tri sata s pacijentima, a dva puta do tri sata izvan kontaminirane zone.

”Zahvaljujući tome što je Arena sportski objekt i ima više ulaza i izlaza, uspjeli smo u potpunosti odvojiti koridore bolesnih, odnosno kontaminirane koridore od onih čistih kojima prolaze osoblje presvučeno u čistu opremu. Odvojili smo i opskrbni, logistički put kojim se dovozi zaštitna oprema i hrana. Kolege iz KBC-a Sestre milosrdnice u potpunosti su prihvatili sve naše ideje oko organizacije,” navodi pukovnik Dalić te ističe kako je u organizaciji rada u Stacionaru Arena bilo dosta izazova, a vojnička iskustva bila su dragocjena. Osobito ona koja je stekao kao dugogodišnji pripadnik Hrvatske vojske koji je četiri puta bio u mirovnoj misiji u Afganistanu.

”Našli smo se u tipičnoj vojničkoj situaciji – došli smo u prostor koji je namijenjen za nešto drugo i trebalo ga je prenamijeniti. Sve organizacijske probleme prebrodili smo i sad smo u stanju potpune spremnosti. Mogu reći kako je koordinator organizacijskog stožera za podizanje Arene prof. Davor Vagić oduševljen doprinosom Hrvatske vojske. Medicinski djelatnici moraju se fokusirati na medicinski posao, a naša je zadaća, među ostalim, pobrinuti se i za sigurnost,” zaključuje pukovnik Dalić te dodaje:

”Na koncu, želim istaknuti i visok stupanj profesionalnosti, entuzijazma i postignute sinergije svih sastavnica, davateljica snaga za Stacionar Arena, na čelu s djelatnicima KBC-a Sestre milosrdnice, Ministarstva unutarnjih poslova RH, odnosno Civilne zaštite, kao i djelatnicima domaćina Arene.”


Više od 80 šatora

Osim potpore koju pružaju u Stacionaru Arena, vojnozdravstveno osoblje Hrvatske vojske u borbi protiv pandemije koronavirusa angažirani su i u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo ”Dr. Andrija Štampar u Zagrebu, Županijskom zavodu za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u Gospiću, a sudjeluju i u hitnim medicinskim letovima na otoku Krku. Pruža se potpora i Kriznom stožeru Ministarstva zdravstva osiguranjem helikoptera HRZ-a koji su prilagođeni prevoženju pacijenata oboljelih od koronavirusa. Osim toga, pripadnici Hrvatske vojske od izbijanja pandemije postavili su više od 80 šatora ispred zdravstvenih ustanova i drugih civilnih institucija.

Tekst: Martina Butorac

Foto: Filip Klen, Fotoarhiva ZzP-a