Povratak OSRH u nekadašnje vojarne

Vojarne u Vukovaru, Sinju, Varaždinu i Pločama, gdje su i prije tradicionalno bile raspoređene vojne postrojbe, ponovno će biti stavljene u funkciju i u njih vraćeni pripadnici OSRH. Opremanje odabranih vojnih nekretnina i ulaganje u njih jedan je od prioriteta u idućem razdoblju, a projekt adaptacije u punom je jeku…

Čvrsto je opredjeljenje Ministarstva obrane da se postrojbe Oružanih snaga RH vrate u gradove i vojarne u kojima su nekad bile razmještene. Nekoliko je razloga pokretanja te inicijative, prije svega povećanje snaga za potrebe obrane jer trenutačni raspored postrojbi Oružanih snaga ne pokriva cjelokupan prostor Republike Hrvatske te u nekim dijelovima nema operativnih postrojbi, primjerice u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, na području Istre te južno od Splita. Usto, Oružane snage uvijek su prve priskakale u pomoć u slučajevima bilo kakve potrebe ili ugroze za civilno stanovništvo, a na taj bi način gotovo trenutačno mogle biti na raspolaganju.
Tomu treba pridodati i znatne financijske uštede koje bi se dugoročno ostvarile vezano uz prijevoz. Naime, trenutačno je u prometu 108 posebnih autobusnih linija koje pripadnike Oružanih snaga prevoze s posla i na posao, za što se godišnje izdvaja oko 50 000 000 kuna. Osim toga, velik dio njih i po nekoliko sati dnevno putuje, što izravno utječe na kvalitetu privatnog života. Ne treba niti napominjati da ovisnost o organiziranom prijevozu uvelike usložnjava i produljuje sustav uzbunjivanja i povećanja stupnja pripravnosti postrojbi OSRH, posebice u hitnim slučajevima. Još je jedan ne manje važan razlog vrijedno spomenuti: odlaskom, odnosno premještajem postrojbi OSRH na udaljenije lokacije uvelike je smanjen i interes lokalnog stanovništva za vojni poziv. Na koncu, vraćanjem života u napuštene vojne objekte koji su godinama neiskorišteni zaustavilo bi se njihovo daljnje propadanje.
Zbog toga je temeljem analize postojećeg rasporeda postrojbi OSRH donesena odluka o njegovu redefiniranju, a prema planovima, novi bi raspored obuhvaćao lokacije i vojarne u Vukovaru, Sinju, Varaždinu i Pločama, gdje su i prije tradicionalno bile raspoređene vojne postrojbe. Taj je potez više nego dobro prihvaćen, ne samo u okviru Oružanih snaga nego i šire, posebice u kontekstu povećanja sigurnosti i zaštite stanovništva zbog promjena sigurnosnog okružja, ali ima za cilj i poboljšanje kvalitete života, rada i obuke pripadnika OSRH te promicanje vojnog poziva. Bit će usto i pozitivan doprinos lokalnoj zajednici, ne samo u smislu sigurnosti nego i jačanja gospodarstva, a pridonijet će i čvršćoj povezanosti s Oružanim snagama čiji pripadnici u velikom broju i potječu iz tih sredina. Opremanje odabranih vojnih nekretnina i ulaganje u njih jedan je od prioriteta u idućem razdoblju, a projekt adaptacije vojarni u kojima su nekad boravili pripadnici OSRH već je u punom jeku.
 
Vojarna “204. brigade HV-a” Vukovar

Vojarna “204. brigade HV-a” u Vukovaru ima ukupnu površinu od 120 056 m², iz koje će se izdvojiti prostor veličine oko 10 000 m2 za potrebe smještaja Inženjerijske satnije iz sastava Inženjerijske bojne Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, trenutačno smještene u Vinkovcima. Montažne građevine za smještaj osoblja te radni prostori trebali bi biti dovršeni do kraja 2017., nakon čega bi se provelo preseljenje postrojbe.

U široj okolici Vukovara Oružane snage RH raspolagale su s ukupno šest vojnih lokacija koje su predane DUUDI-ju ili dane na korištenje lokalnoj zajednici. Među njima je i vojarna “204. brigade HV-a” koja je 2014. predana javnoj ustanovi “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”. Vojarna ima ukupnu površinu od 120 056 m², iz koje će se izdvojiti prostor veličine oko 10 000 m2 za potrebe smještaja Inženjerijske satnije iz sastava Inženjerijske bojne Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, trenutačno smještene u Vinkovcima.
Inženjerijska satnija Inženjerijske bojne GOMBR-a provodi zadaće vezane uz infrastrukturno uređenje površina za potrebe Oružanih snaga, a po potrebi može dati značajan doprinos lokalnoj upravi i samoupravi u uređenju prometnica, uklanjanju ruševnih objekata i sl., te angažiranjem prilikom pružanja pomoći stanovništvu i civilnim institucijama u slučaju elementarnih i drugih katastrofa (npr. poplave). Uz pripadnike Inženjerijske satnije, u vojarni bi se smjestile i ostale ustrojstvene cjeline Oružanih snaga RH koje provode zadaće opsluživanja i održavanja materijalnih sredstva.
Na području Vukovarsko-srijemske županije prebivalište trenutačno imaju 1103 pripadnika Oružanih snaga RH, od čega u Vukovaru njih 64.
S obzirom na ulogu i značaj Vukovara, sasvim je razumljivo da grad heroj Domovinskog rata zaslužuje da se u njemu nalazi postrojba Oružanih snaga RH i da ondje borave i žive pripadnici OSRH, što će nedvojbeno pridonijeti njegovu daljnjem razvoju. S gledišta teritorijalnog razmještaja, postrojba razmještena na najistočnijem dijelu Republike Hrvatske omogućuje narastanje snaga u tom području u slučajevima odgovora na eventualne sigurnosne izazove, prijetnje i rizike.
Montažne građevine za smještaj osoblja te radni prostori trebali bi biti dovršeni do kraja 2017., nakon čega bi se provelo preseljenje postrojbe.
 
Vojarna ”Kula” Sinj

Površina zemljišta vojarne “Kula” iznosi 99 295 m². Na njemu su izgrađeni objekti za smještaj postrojbi, skladištenje materijalnih sredstava, učionice, prostor za pripremu i podjelu hrane, praonice, kotlovnica, radionica… Početkom ožujka ove godine započele su aktivnosti vraćanja u funkciju smještajnih i drugih objekata. U prostor vojarne planira se razmjestiti Inženjerijsku bojnu Gardijske mehanizirane brigade, koja je trenutačno u Kninu. Razmještaj postrojbe iz Knina u Sinj planiran je za drugu polovinu 2017. godine.

Oružane snage RH raspolagale su u široj okolici Sinja ukupno četirima vojnim lokacijama koje su predane DUUDI-ju ili dane na korištenje lokalnoj zajednici.
Pripadnici Oružanih snaga RH napustili su vojarnu “Kula” 2008. godine, s ukidanjem Središta za obuku pješaštva, sukladno Odluci o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka. Vojarna je 2014. predana DUUDI-ju.
Površina zemljišta vojarne iznosi 99 295 m², a na njemu su izgrađeni objekti za smještaj postrojbi, skladištenje materijalnih sredstava, učionice, prostor za pripremu i podjelu hrane, praonice, kotlovnica, radionica, ukupne površine 9101 m². Opće stanje građevina u većem je dijelu funkcionalno, tako da su od početka ožujka ove godine započele aktivnosti vraćanja u funkciju smještajnih i drugih objekata, popravka krovišta, sanitarnih čvorova te elektroinstalacija.
U prostoru vojarne planira se razmjestiti Inženjerijsku bojnu Gardijske mehanizirane brigade koja je trenutačno razmještena u Kninu, a opremljena je s dvadesetak inženjerijskih strojeva i pripadajućim brojem teretnih i ostalih motornih vozila. Inženjerijska bojna ima zadaću pružanja inženjerijske potpore postrojbama Oružanih snaga te kroz sustav obuke razvija i održava sposobnosti vezano uz infrastrukturne radove, razminiranje minski sumnjivih područja, svladavanje manjih vodenih ili suhih zapreka i dr. Postrojba također razvija i održava sposobnosti pružanja pomoći lokalnoj upravi i samoupravi kao što su, primjerice, uređenje prometnica, uklanjanje ruševnih objekata i sl., te se može angažirati i pružiti pomoć stanovništvu i civilnim institucijama u slučaju elementarnih i drugih katastrofa (npr. požari, poplave…).
Na području Splitsko-dalmatinske županije prebivalište trenutačno ima 2670 pripadnika Oružanih snaga RH, od čega u Sinju njih 250.
Radovi na cjelokupnom uređenju vojarne provodit će se kroz dvije faze, i to prva do 1. lipnja 2017., a druga od 1. rujna 2017. do 1. svibnja 2018. godine. Oružane snage RH vlastitim će snagama provesti veći dio radova kako bi se ukupni troškovi uređenja što više smanjili. Uređenjem i daljnjim razvojem vojarne uz pripadajuće vježbalište znatno će se povećati kapaciteti za smještaj drugih ustrojstvenih cjelina Oružanih snaga RH, ali i stvoriti preduvjeti za provedbu obuke ročnika i pričuvnog sastava.
Povratak Oružanih snaga RH u Sinj pridonijet će i gospodarskom razvoju grada kojem se na taj način priznaje i važna povijesna uloga.
Planirani premještaj Inženjerijske bojne iz Knina u Sinj je u drugoj polovini 2017. godine. 
 
Vojarna “Ivan V. Drašković” Varaždin

Površina zemljišta vojarne “Ivan V. Drašković” iznosi 131 786 m². Na njemu su izgrađeni objekti za smještaj, učionice, skladišta, hangari… U prostor vojarne planira se tijekom 2018. razmjestiti 2. mehaniziranu bojnu “Pume” Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, koja je trenutačno u Našicama.

Oružane snage RH raspolagale su u široj okolici Varaždina s ukupno 15 vojnih lokacija koje su predane DUUDI-ju ili dane na korištenje lokalnoj zajednici. Vojarnu “Ivan V. Drašković” pripadnici OSRH napustili su 2009., preseljenjem gardijske bojne “Pume” u Našice, a 2014. godine predana je DUUDI-ju.
Površina zemljišta vojarne iznosi 131 786 m², a na njemu su izgrađeni objekti za smještaj, učionice, skladišta, hangari i drugi objekti, ukupne površine 19 222 m². Dio prostora dodijeljen je drugim korisnicima, a potrebe za prostorom iskazalo je i Sveučilište “Sjever”. Za potrebe razmještaja ustrojstvenih cjelina Oružanih snaga RH potrebno je zemljište od oko 90 222 m² na kojem se nalaze smještajni i drugi objekti površine oko 11 000 m². Na udaljenosti od 2,5 km od vojarne nalazi se strelište “Preloge”, a u njezinoj je neposrednoj blizini vježbalište “Preloge-Mraclinka” koje treba staviti u funkciju obuke.
Građevine u vojarni mogu se relativno brzo dovesti u stanje za korištenje te smještaj i rad pripadnika Oružanih snaga RH, a planirano je da će se potrebni radovi (popravak krovišta, prozora, sanitarnih čvorova, elektroinstalacija), provesti tijekom 2018. i 2019. godine.
U prostor vojarne planira se tijekom 2018. razmjestiti 2. mehaniziranu bojnu Pume Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, koja je trenutačno u Našicama, a opremljena je borbenim oklopnim vozilima. Mehanizirana bojna u sklopu svoje zadaće težišno razvija i održava obrambene sposobnosti kao i sposobnosti pružanja pomoći stanovništvu i civilnim institucijama u slučaju elementarnih i drugih katastrofa.
Trenutačno na području Varaždinske županije prebivalište ima 430, a u Međimurskoj županiji 143 pripadnika OSRH, dok u Varaždinu prebivalište ima 91 pripadnik OSRH.
Povratak mehanizirane bojne Pume u Varaždin posebno je značajan zato što trenutačno na području sjeverozapadne Hrvatske nije razmještena niti jedna operativna postrojba. Povratak Puma u Varaždin, grad iz kojeg su potekle i kretale u ratne zadaće, osim u vojnom pogledu ima i velik povijesni značaj s obzirom na doprinos 7. gardijske brigade Pume u Domovinskom ratu. Današnji je sljednik slavnih varaždinskih Puma upravo 2. mehanizirana bojna Pume koja nastavlja tradiciju proslavljene gardijske brigade.
 
Vojarna “Neretva” Ploče

Trenutačno je u vojarni “Neretva” dio pripadnika Hrvatske ratne mornarice. Vojarna je perspektivna u planovima razvoja Oružanih snaga RH te osigurava uvjete za život i rad buduće djelatne satnije mornaričko-desantnog pješaštva i dijelova pomorske baze “Jug”, čime se osigurava prisutnost Oružanih snaga RH na jugu Republike Hrvatske.

U široj okolici Ploča Oružane snage RH raspolagale su s ukupno 14 vojnih lokacija, od čega je deset predano DUUDI-ju ili je dano na korištenje lokalnoj zajednici, a jedna je u fazi predaje (vojna luka “Sidrište”).
U Pločama OSRH, konkretno Hrvatska ratna mornarica, raspolaže trima perspektivnim lokacijama, i to vojarnom “Neretva”, vojnoskladišnim kompleksom “Tatinje” i otokom “Pločica”.
Vojarna “Neretva” smještena je sjeverozapadno od grada. Ukupna površina zemljišta na kojem se nalaze građevine iznosi 76 700 m². Namijenjena je za smještaj ljudstva i skladištenje materijalno-tehničkih sredstava, a sastoji se od većeg broja čvrstih objekata namijenjenih za smještaj postrojbi, skladištenje materijalnih sredstava, pripremu odnosno podjelu hrane, praonice, kotlovnica i radionica. Ukupna površina smještajno-radnog prostora iznosi 5145 m².
Čvrste građevine u vojarni u većem su dijelu funkcionalne i uz određena ulaganja mogli bi se stvoriti uvjeti za smještaj i rad. Oživljavanje logističkih funkcija s ciljem stvaranja uvjeta za život i rad planira se započeti tijekom 2018. godine. Trenutačno je u vojarni dio pripadnika Hrvatske ratne mornarice. Vojarna je perspektivna u planovima razvoja Oružanih snaga RH te osigurava uvjete za život i rad buduće djelatne satnije mornaričko-desantnog pješaštva i dijelova pomorske baze “Jug”, čime se osigurava prisutnost Oružanih snaga RH na jugu Republike Hrvatske. Naime, trenutačno se najbliža borbena pješačka postrojba nalazi u Kninu, od krajnje južne granice udaljenom 270 km, a od Ploča cestovnim putem 150 km. Dubina prostora (od obalnog ruba do granice s BiH), postupno se smanjuje počevši od Makarske s 23 km, Ploča 12,5 km i Dubrovnika na pet kilometara.
Temeljem navedenog, kao jedna od opcija dostizanja potrebnih obrambenih sposobnosti kojima bi se osigurala mogućnost vremenski kritičnog odgovora na eventualne ugroze, predloženo je ustrojavanje tijekom 2018. godine djelatne postrojbe mornaričko-desantnog pješaštva (MDP) sa stalnim razmještajem u području Ploča. Postrojba bi razvijala i održavala sposobnosti obrane Republike Hrvatske te pomoći stanovništvu i civilnim institucijama prilikom prirodnih katastrofa ili drugih nepogoda.
Kako je svojedobno prilikom obilaska vojarni istaknuo ministar obrane Damir Krstičević, njihovo oživljavanje i vraćanje u funkciju te razmještanje u njih pripadnika OSRH u cilju je ne samo podizanja sigurnosti, nego i doprinosa razvoju lokalnih sredina. Sigurnost i razvoj dio su iste priče i treba ih povezati, što je u konačnici od općeg zajedničkog interesa.

Pripremila Vesna Pintarić, Fotoarhiva HVGI-ja,Tomislav Brandt, Josip Kopi