Predstavljen rad civilne zaštite

Ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite dr. sc. Damir Trut održao je 20. siječnja polaznicima 25. naraštaja Ratne škole “Ban Josip Jelačić” predavanje o sustavu civilne zaštite u RH. Predstavio im je rad sustava civilne zaštite te ustrojstvo i zadaće Ravnateljstva.

Rekao je kako se u Ravnateljstvu intenzivno radi na prilagodbi i jačanju zakonodavnog okvira, jačanju sustava upravljanja katastrofama kroz opremanje sustava civilne zaštite i svih operativnih snaga, nadogradnji i modernizaciji postojećih sustava, provođenju preventivnih aktivnosti kroz edukacije i osposobljavanja te podizanju svijesti građana o mogućim ugrozama i aktivnostima smanjenja rizika od katastrofa.

Istaknuo je projekte koji se provode u sklopu programa Konkurentnost i kohezija te u sklopu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, a koji će uvelike pridonijeti sastavnicama sustava civilne zaštite kroz različita opremanja i osposobljavanja.

Ravnatelj Damir Trut naglasio je kako je sustav civilne zaštite prije svega organizacijska struktura koju čine organizirane sposobnosti sudionika i građana za pravodobno i učinkovito provođenje poslova, mjera i aktivnosti civilne zaštite s ciljem smanjenja rizika i operativnog djelovanja u izvanrednim događajima. Za 25. siječnja planiran je posjet Ratne škole Ravnateljstvu civilne zaštite te će polaznici biti upoznati i s ostalim područjima njegova rada.

Tekst i foto: Ratna škola “Ban Josip Jelačić”