Prepoznatljivost hrvatskih stručnjaka u međunarodnom okruženju

”Međunarodno smo vrlo aktivni i pokazali smo da imamo osposobljene ljude koji imaju što pokazati, a na ovakav se način i mi stručno usavršavamo,“ ističe ravnateljica Središta za strane jezike ”Katarina Zrinska,“  mr. sc. Irena Prpić Đurić

Zahvaljujući znanju i bogatom iskustvu stručnjaka iz Središta za strane jezike ”Katarina Zrinska“ Oružane snage Republike Hrvatske još su jednom prepoznate kao iznimno kvalitetan suradnik među ostalim nacijama. Nakon što je pozvana 2021. da preuzme predsjedanje Tajništvom Upravnog odbora BILC-a Republika Hrvatska tajnim je glasovanjem NATO-ovih članica BILC-a izabrana za predsjedavajućeg Tajništvom od 2022. do 2025. što je službeno potvrđeno na Godišnjoj konferenciji BILC-a 26. svibnja 2022. u Loretu u Italiji.

Ured za međunarodnu jezičnu koordinaciju (Bureau for International Language Coordination – BILC) savjetodavno je tijelo stručnjaka za strane jezike koji su predani razmijeniti iskustva, najbolju praksu i ideje u potpori interoperabilnosti unutar NATO-a. Trenutačno broji 30 NATO-ovih članica, nekoliko NATO-ovih tijela, i do 15 zemalja članica Partnerstva za mir (PzM), Mediteranskog dijaloga (MD), Istanbulske inicijative za suradnju (ICI) te zemalja iz ostatka svijeta (Partners Across the Globe nations-PatG). Glavni je cilj BILC-a još od 1996. promicanje i jačanje interoperabilnosti među NATO-ovim članicama i partnerskim zemljama unapređujući standardizaciju jezične obuke i testiranja prema STANAG 6001 zahtjevima. Organizira i održava konferencije, seminare, radionice i stručne posjete radi pružanja pomoći članicama i partnerima.

Aktivnosti BILC-a integralni su dio implementacije strateškog planiranja u NATO-u, a jednom godišnje  organizira se četverodnevna konferencija, stručni seminar i radionica za nastavnike stranih jezika u njihovim oružanim snagama. Na taj način institucije za strane jezike i testiranje u vojnom okruženju razvijaju sposobnosti profesora predavača i onih koji testiraju kako bi što bolje razumjeli STANAG 6001 standarde i učinkovito ih primijenili u izobrazbi i testiranju. BILC je uvijek spreman organizirati stručne timove kako bi zemlji koja je tražila pomoć pružio potporu u izradi i provedbi tečajeva stranih jezika (najčešće engleskog) i testiranja kroz savjetovanja i kraće ciljane seminare/tečajeve. Predstavnici OSRH iz Središta za strane jezike (SSJ) svojim sudjelovanjem i angažmanom u BILC aktivnostima iznimno pridonose provedbi izobrazbe stranih jezika u OSRH, ažuriranju nastavnih planova i programa u skladu sa STANAG zahtjevima i kontroli izrade i provedbe nacionalnog STANAG 6001 testa engleskog jezika.

Središte za strane jezike ”Katarina Zrinska“ vrlo je aktivan član BILC-a, prvo u ulozi promatrača od 2005. do 2009., a poslije kao stalni član Upravnog odbora BILC-a. Profesori su se sudjelujući u pojedinim aktivnostima BILC-a (konferencije, seminari o testiranju, seminari metodike izobrazbe stranih jezika) u ulozi sudionika ili predavača istaknuli kao stručne osobe uvijek spremne podijeliti svoja znanja s kolegama iz drugih zemalja. Ravnateljica Središta mr. sc. Irena Prpić Đurić predsjedavajuća je Tajništva BILC-a od 2022. do 2025., a osim nje tu su i Suzana Horvat, članica Odsjeka za testiranje SSJ-a i Borjana Soldo, profesorica engleskog i njemačkog jezika u Odjelu SSJ-a u Osijeku. Osim imenovanih Tajništvo BILC-a čine četiri pomoćna tajnika i viši savjetnik. Nakon pola godine predsjedavanja Irena Prpić Đurić otkrila nam je kako je jako zadovoljna svime odrađenim u proteklom vremenu, a pogotovo svojim timom unutar Tajništva upravljačkog odbora za koji kaže kako se sastoji od iznimno stručnih i kvalitetnih ljudi. ”Preuzimanjem predsjedanja BILC-ovim Upravnim odborom znali smo u što ulazimo jer je vrlo važno pomoći onima kojima svojim iskustvom i savjetima možemo  olakšati put utemeljenja i provedbu izobrazbe stranih jezika i testiranja sukladno STANAG 6001 zahtjevima,” kaže Prpić Đurić.

Neke od zadaća koje je RH odradila u pola godine predsjedanja jesu organizacija i provedba NATO-BILC STANAG 6001 Testing Workshopa i NATO-BILC Professional Development Seminara, stručno savjetovanje u pogledu organizacije i provedbe nastave engleskog jezika, osnivanja STANAG 6001 timova za testiranje te provedba obuke nastavnika, stručnjaka za testiranje i voditelja izobrazbe u Oružanim snagama drugih zemalja. BILC nudi pomoć zemljama u čijem su prvom planu aktivnosti vezane za standardizaciju poučavanja i testiranja stranih jezika, najčešće engleskog. Posjeti i zahtjev  provode se na zahtjev dotične zemlje, a cilj je procijeniti program poučavanja i testiranja jezika u toj zemlji i preporuka kako ih unaprijediti.

Tako je RH još jednom prepoznata kao mala zemlja iz koje dolaze stručnjaci i prema riječima Irene Prpić Đurić traženi smo da predsjedamo Tajništvom zahvaljujući iskustvu naših predavača i stručnjaka za testiranje. ”Međunarodno smo vrlo aktivni i pokazali smo da imamo osposobljene ljude koji imaju što pokazati, a na ovakav se način i mi stručno usavršavamo što puno znači za naš osobni razvoj,“ govori nam Prpić Đurić i priznaje kako je predsjedanje Upravnim odborom BILC-a svojevrstan izazov, ali kroz kojeg se može dosta toga naučiti i pridonijeti međunarodnoj zajednici.


 

BILC pomaže institucijama za strane jezike i testiranje u vojnom okruženju razviti sposobnosti profesora predavača i onih koji testiraju kako što bolje razumjeti STANAG 6001 standarde i kako ih učinkovito primijeniti u izobrazbi i testiranju.


TEKST: Janja Marijanović/FOTO  Privatna arhiva