Protupožarna obuka pripadnika bojne Sokolovi

U vojarni “132. brigade Hrvatske vojske” u Našicama u tijeku je obuka protupožarnih  snaga u sklopu priprema pripadnika 1. oklopno-mehanizirane bojne Sokolovi GOMBR-a za ovogodišnju protupožarnu sezonu.

Tema obuke je Metode i taktika gašenja požara na otvorenom prostoru. Cilj je upoznati pripadnike Hrvatske vojske s osnovama gašenja požara te rukovanjem protupožarnim sredstvima kako bi u slučaju opasnosti pomogli civilnim institucijama.

Protupožarna obuka redovita je zadaća pripadnika Hrvatske vojske. Provodi se u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Našice i nastavak je dobre suradnje vojske s vatrogasnim postrojbama.

 

Tekst i foto: Martin Bušić